Neumětely

Matematika


30.3.

Důležitá zpráva na hlavní stránce domácí výuky! 

 

zde

 

21.3.

Ahoj třeťáci,
musím vás moc pochválit za vaše odevzdané a vypracované úkoly. Pokud byl někde nějaký problém, tak jsem vám to v matematice vysvětlila. Prosím vypracovávejte (někteří) úkoly pečlivěji a hlavně vše co je zadáno (koho se to týká, tak jsem vám to do matematiky napsala). Není možné odevzdávat poloviční práci a pak vše dodělávat. Tudy cesta nevede.
Přidala jsem vám tam procvičování diktátu (násobení, dělení). Stačí 10-15 příkadů dvakrát týdně. Pište jen výsledky a odevzdejte v pátek spolu s matematikou. Nezapomeňte používat kartičky, to si násobilku velmi dobře procvičíte (bez násobení a dělení to v matematice nejde).
Děkuji J. Eli

Možná, že se vám bude zdát, že na tento čtvrtek a pátek není práce rozepsaná. Máte však v sešitech založené pracovní listy k procvičování, nebo můžete procvičovat učivo samostatně. Zkrátka si práci rozvrhněte tak, aby v pátek byla hotová stránka 20.


    M 3.tř.                               Prv 3
22.3.2021    Str. 18    
23.3.2021          19             Str.  10
24.3.2021          20    
29.3.2021          21    
30.3.2021          22              Str. 11
31.3.2021          26    

 


  

 

 
Vážení rodiče a milí žáci,

bohužel se opět vracíme k domácí výuce. Poslední den ve škole (Pá 26. 2.)jsme se všichni domluvili, že (žáci 1., 2. i 3. třídy) začneme pracovat v matematice č. 3 na str. 3. Pokud bude něco nejasného v průběhu domácí přípravy, tak cvičení vynechte a poznamenejte, jaký je problém. Během předávání vypracovaných úkolů z matematiky i prvouky přidám vysvětlení. Vypracované úkoly budete odevzdávat zase vždy každý pátek a v pondělí si své sešity vyzvednete (tak jak jsme již dělali).

Přeji vám i rodičům pohodovou domácí výuku a dobrou náladu.

Jarka Eliášková

Nezapomeňte: vysvětlení nové látky v matematice, vždy v RÁMEČKU a třeťáci v prvouce používejte vždy učebnici, tam je vše popsáno (vše jsme si ve škole ukazovali).

Přidávám přehled (rozvrh domácí výuky) naší práce z domova.

 

 

M1

Prv1

M2

Prv2

M3

Prv3

1.3.

str. 3

 

str. 3

 

str. 3

 

2.3.

4

str. 6-7

4

str. 2-3

4

str. 4

3.3.

5

 

5

 

5

 

4.3.

6

 

6

 

6

 

5.3.

7

8-9

7

4-5

7

5

 

 

 

 

 

 

 

8.3.

8

 

8

 

8

 

9.3.

9

10-11

9

6-7

9

6

10.3.

10

 

10

 

10

 

11.3.

11

 

11

 

11

 

12.3.

12

12

12

8-9

12

7

 

 

 

 

 

 

 

15.3.

13

 

13

10

13

 

16.3.

14

 

14

 

14

8

17.3.

15

 

15

 

15

 

18.3.

16

 

16

 

16

 

19.3.

17

13

17

11

17

9

 

 

 NOVOU MATEMATIKU SI PROSÍM VYZVEDNĚTE VE STŘEDU  BĚHEM DNE NA LAVIČCE PŘED ŠKOLOU!!! 

Ahoj třeťáci

moc vás zdravím. Na čas se musíme vrátit zase k domácí výuce. Budeme pokračovat v práci, tak jak jsme již dělali. Vždy jednu stránku v matematice na jeden den.

když jsme se viděli naposledy, tak jsme si domluvili perfektně umět násobilku 6 (kartičky), nyní přidáme násobilku 7, ale nezoufejte, že je toho moc, protože se vlastně učíte jen v druhé polovině příkladů (7x7), protože vše co je před tím již umíme a kdo ne, tak prosím hodně zapracujte. Není možné se pak učit vše najednou. Dopočítejte matematiku č.1.

V matematice č.2 nás čeká sčítání dvouciferných čísel. Už jsme to ve třídě trochu zmínili a na str. 3 máte vysvětlení. (Vzpomínám, že Robís to ve třídě velmi dobře vysvětlil). Geometrii nedělejte, vypracujeme až ve škole společně. Každý den opět vypracujte prosím jednu stránku (pan učitel vám zajistí předání matematiky č.2). Třeťáci je důležitější umět perfektně násobilku 1-7, nežli mít vypracováno více stránek v matematice.

 

 

 


Pondělní učení máte vyznačené ve svých pacovních sešitech, zítra je volno a ve středu,....

 

Hurá! Zase začíná škola!!!

 


9.-13.11.

 

Ahoj třeťáci,
podíváme se na to co už umíme a co nás čeká.
Velmi dobře umíme násobit a dělit čísly 1-5. Nadále procvičujeme násobení a dělení 6-9. Procvičujeme pomocí kartiček, které jsem si vyrobili ve škole a ty co nemáme to je až do čísla 9 vyrobte si doma a používejte.
Nezapomeňte procvičovat i sčítání a odečítání do malého sešitu (každý týden odevzdávejte i s velkou matematikou) příklady typu str. 13/sloupeček. Procvičujte  nadále diktáty  příkladů do malého sešitu, stačí 5-10 př.
Dále nás společně čeká geometrie. Já vám pošlu částečně vypracované jednotlivé stránky a vy podle návodu (nebo i bez návodu - samostatně) vypracujete celé zadání jednotlivých př. Není to na opisování, ale pomoc při vypracování.
Práce na další týden bude v matematice vyznačena zase pomocí datumu.
Pokud nebude něco jasné, nic se neděje, zavolejte, domluvíme, poradíme. Jsme tu každý den celé dopoledne.
Posílám samostatné počítání na papíře. Zjistíme zda vše zvládáme samostatně bez rodičů.
Na pátek vám připravím vaše krásné podkovy, ale pozor budou velmi křehké, nemáme je kde vypálit.
Děkuji vám i Vašim rodičům za splupráci a trpělivost.
J. Eliášková

 


Zde prosím máte rozpis učiva pro příští týden.

Poznámky k jednotlivým cvičením jsou v sešitech, případné nejasnosti  vyřešíme po telefonu.

2/11                      3/11                      4/11                      5/11                      6/11

36                          37                         38                         39                         40

 


13.10

Rozpis učiva matematiky pro 3. třídu

Rozpis matematika 3. třída

Pokud by se náhodou stalo, že si s některým cvičením nebudete vědět rady, nic se neděje. Přeskočte ho a my při opravování sešitů k němu přidáme vysvětlení, jak cvičení vypracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor!!!

Při otevírání stránek s domácí výukou otevírejte nejdřív jen odkaz domácí výuka. Tam jsou informace společné pro všechny třídy. Teprve potom otevírejte jednotlivé složky s třídami a předměty!!!


Ahoj kluci,

do konce školního roku dokončete matematiku. Procvičujte násobení i dělení (kartičky), je to hrozně DŮLEŽITÉ, protože poslední téma v matematice je dělení se zbytkem (hledej vždy nejbližší násobek. Nezapomeňte procvičovat i na počítači (odkazy co vám napsal pan učitel). Martínku procvičuj i sčítání a odečítání pod sebe. Mílo ty to umíš, ale občas můžeš také něco vypočítat.

V prvouce dokončete postupně jednotlivé stránky s pomocí učebnice. Učebnici prvouky na konci roku prosím přineste.

Moc se na vás chlapi těším, alespoň na poslední den při vysvědčení. Nezapomeňte si vzít tašku, máte tady Tv i výtvarku.

Jarka Eliášková

 


Ahoj děti,

dnes se takto zdravíme naposledy, příště se už uvidíme, moc se na vás těšíme. Tak se podíváme na to co nás tento poslední týden této výuky čeká.

 

Po M   18/5     str. 42

Út M   19/5     str. 43

St M    20/5     str. 44

Čt M   21/5     str. 45

                        str. 50 geometrie

Děkuji děti vám i Vašim rodičům za spolupráci při výuce. J. E.


Ahoj děti,

děkuji vám za vaše odevzdané práce. Výpočty v zadaných úkolech jsou velmi dobré. Geometrii zvládáte také velmi dobře, snažte se vždy odevzdávat čistou práci bez gumování. Velkou radost nám udělaly i vaše obrázky, kdo ještě nenamaloval, má čas do 13.5. - úkol je pro vás děti.

Budeme tento týden pracovat pouze s velkou matematikou.

 

Po 11.5.           str. 39

Út 12.5.          str. 40

St 13.5.           str. 41

Čt 14.5.           volno

                        geometrie – 48


Ahoj třeťáci,

děkuji za vaše odevzdané práce. Martin také práci odevzdal, tak pochvala za práci patří všem. Někteří žáci odevzdávají úkoly velmi pečlivě vypracované, ale někdo odevzdává práci kde je gumováno, dvakrát rýsováno. Dejte na to pozor a pracujte pečlivě. Nikoho nejmenuji, ale určitě ten koho se to týká si to při práci uvědomí a úkoly odevzdá pečlivě vypracované. Děkuji.

 

 Po 4.5.            str.36

                       36/4 V prvouce jsme pracovali s odměrkou vody, tak                                 určitě budete vědětjak na to i v matematice. Odměřte si                           1l vody a dejte na váhu. Hmotnost 1l = ? potom 50 x ? =                         ...... a tím získáte hmotnost 50 l vody.

Út 5.5.         str. 37

St  6.5.        str. 38

Čt 7.5.         - vypočitejte samostatně nakopírované příklady (budou zase                       ve středu v sešitu)

                   - geometrie – str. 25, máme tam rovnostranný trojúhelník                          (to znamená, že má všechny strany stejně dlouhé)

 

Až budete rýsovat 25/2, tak narýsujete přímku, označíte si bod R, do kružítka si vezmete vzdálenost úsečky /RS/, kterou máte narýsovanou v sešitě. Zabodnete do bodu R a vytvoříte bod S na narýsované přímce.V kružítku si necháte vzdálenost úsečky /RS/, zabodnete opět do bodu R a opíšete oblouk. Potom zabodnete do bodu S a opět opíšete oblouk. Tam kde se části kružnice protnou vytvoříš bod T. Body spojíš a máš narýsovaný rovnostranný trojúhelník RST. (můžeš postupovat podle videa, ale musíš mít v kružítku vzdálenost úsečky /RS/, jinak postup je stejný). Věřím, že se vám to podaří. Martine to je postup hlavně pro tebe, abys vypracoval rýsování – video se otvírá dlouho 4-5 mimut, vyzkoušej.

25/3 – stejný postup, v kružítku máme vzdálenost 4 cm.

25/5 vypravujte do malého sešitu.

 

 

Nezapomeňte využívat i výukové programy (M i Prv) co používáme ve škole. Pan učitel vám to připravil – rozklikněte -DOMÁCÍ VÝUKA, tam máte celý postup instalace.

 


Ahoj třeťáci,

děkuji za vaše odevzdané práce, pracujete dobře a spolehlivě. U rýsování trojúhelníku jste mě velmi mile překvapili. Rýsování trojúhelníku a pracovní list násobení a dělení neodevzdal ještě Marťas, tak prosím odevzdat tento týden. Děkuji.

Tento týden budeme pokračovat ve velké matematice a geometrii vypracujte do malého sešitu.

 

Po 27/4           str. 32

Út 28/4           str. 33 (kalkulačku mužete využít i na mobilu)

St 29/4                        str. 34

Čt 30/4            str.35

                        str. 24/2,5

                        str. 24/3,4 vypracuj do malého sešitu (pokud jsi                                      zapomněl/a, je na webu video,

                        postup je stejný – pozor na 24/4 chtějí vás tam

                        nachytat, věřím, že se jim to nepovede

 


Dobrý den třeťáci, doufám, že už jste všichni v pohodě a fit. Pokud ne, tak vypracujte aktuální úkoly a nedělejte je zatím zpětně, ať toho nemáte hodně. Do sešitu ve škole jsem vám dala příklady na procvičování (násobení a dělení  1-5 by mělo jít všem velmi dobře).

 

Násobení a dělení čísly 10 a 100

 

Dám vám sem jednu radu, kterou jsem i já dostala od své paní uč.

 

Př.

20x10= počítání si zjednodušíme a řekneme si 2x1=2 a ty nuly se u násobení sčítají – jedna nula + jedna nula jsou dvě. Takže 20x10= 200

 

500:100= počítání si opět zjednodušíme 5:1= 5 a ty nuly u dělení se odčítají – dvě nuly mínus dvě nuly je žádná nula. Takže 500:100= 5. Zkouška 5x100= 500.

 

Po 20/4       str. 29

Út 21/4       str. 30

St 22/4        str.31

Čt 23/4       str. 24/1 stejný postup jako dle videa

 

 


PONDĚLÍ 23.3     STR. 8 + TRÉNOVAT A PROCVIČOVAT NÁSOBILKU 6,7,8,9

ÚTERÝ 24.3.       STR. 9 -10 + NÁSOBILKA !!!

STŘEDA 25. 3     STR. 10 - 11  + NÁSOBILKA !!!

ČTVRTEK 26.3.   STR.  12  + NÁSOBILKA !!!

PÁTEK 27.3.       STR. 13  + NÁSOBILKA !!!

 

NÁSOBILKU PROSÍM PROCVIČUJTE DENNĚ ALESPOŇ CHVILKU. NECHTE SI OD RODIČŮ NADIKTOVAT 10 PŘÍKLADŮ NA NÁSOBENÍ A 10 NA DĚLENÍ. VY ZAPISUJTE JEN VÝSLEDKY. PO OPRAVĚ SI POZNAMENEJTE POČET CHYB A POZORUJTE, ZDA SE ZLEPŠUJETE.

 

PONDĚLÍ  30.3      STR.14 a stále PROCVIČOVAT NÁSOBILKU!!!

ÚTERÝ    31.3.      STR. 15 ANI DNES NEZAPOMEŇTE NA PÁR                                               PŘÍKLADŮ NA PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBILKY A                                           DĚLILKY!

STŘEDA   1.4.       STR. 16  + NÁSOBILKA A DĚLILKA !!!

ČTVRTEK 2.4.        STR.  17 - 18  + NÁSOBILKA !!! NA DĚLILKU                                            NEZAPOMEŇTE!!!

PÁTEK     3.4.        STR. 18 - 19  + HÁDEJTE CO K TOMU? SPRÁVNĚ,                                    NÁSOBENÍ A DĚLENÍ.

Po kliknutí na modrý odkaz dole si stáhnete stránku s úkolem, který si vytiskněte a vypracujte. Jestli nemáte tiskárnu, úkoly přepište na papír a vypracované odevzdejte ve středu dopoledne.

Úkol k odevzdání

 

Ahoj děti,

procvičujte s rodiči diktát příkladů na blok, typu str. 19/1, vypočítejte a proveďte zkoušku. Až se sejdeme ve škole příklady překontrolujeme. Výpočty přinést s sebou.

V matematice pokračujte dále:

Po 6/4 str. 20          procvičuj násobení a dělení

Út 7/4 str. 21-22     procvičuj násobení a dělení  

St 8/4 str 22            procvičuj násobení a dělení

Procvičujte prosím i nadále násobilku pomocí kartiček a zapisujte rodinného krále počtářů. Dělení procvičujte také.

Doporučuji procvičovat M na PC zde:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

14/4 Út           str. 26 celá stránka

                        vzor: 26/1        (3x3)x2=18

                                               3x(3x2)=18     18=18

 

15/4 St            str. 27

 

16/4 Čt            str. 28            

geometrie str. 23/1,2

     23/ konstrukce trojúhelníku – vypracovat                          

    do malého sešitu      

    Konstrukce trojúhelníku - návod: Trojúhelník - video

Pozor, pokud máte pomalejší internetové připojení, buďte trpěliví, video se otevírá (stahuje) cca 3-4 minuty. 

 

Do malého sešitu trénujte, prosím  10 – 15 příkladů násobení a dělení 1-5 (př. 6X4, 25:5). Pište jen výsledky a s rodiči hned překontrolujte. Dále procvičujte dělení 6 – 9 pomocí kartiček (KRÁL POČTÁŘŮ V RODINĚ). Malý sešit budete odevzdávat ve středu 22.4.

Děkuji.

J.E.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 4.59m/s
tlak1013hPa
vlhkost47%
srážky0.12mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2

Turistika

Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na wwwTuristická vizitkaTuristická známka