Navigace

Obsah

Škola v Neumětelích
V okresním archivu v Berouně je poměrně rozsáhlá sbírka dokumentů vztahujících se k obecné Škole v Neumětelích a je z nich možno vyčíst řadu zajímavých informací o obci a jeho obyvatelích.
Jedná se především o dvoudílnou školní kroniku, první díl zahrnuje roky 1882-1919, druhý pak sahá až k zániku školy v roce 1977, poslední zápis učinil pan učitel Petr Syblík.
Další dokumenty zahrnují třídní výkazy z let 1843-1953 (celkem se jedná o 204 svazků) a obsahují buď zápisy o docházce nebo - později - i o prospěchu.
První školu v Neumětelích založil Walter z Waltersperku, narozený kolem roku 1520. V roce 1556 vstoupil do rytířského stavu, byl držitelem statků Lochovic a Neumětel.
Dále několik zajímavých a roztomilých citátů, vesměs z prvního dílu školní kroniky:
„pod půdou školy hrobky národa, jenž, neznaje železa, jen bronzových a zbrani užíval. Tyto se zde zhusta nacházejí, mrtvoly byly pochovány sedě, mezi tři kameny"
Tento zápis pochází z popisu výstavby školy na pozemku v těsné blízkosti hřbitova.
Školní budova ovšem několikrát vyhořela, poprvé v roce 1846, byla provizorně opravena a měla být postavena škola nová:
„ ...  uprostřed návsi, mezi Číslem domu 3 a 38. Tam se vykopala jáma na vápno, svážel se písek i kamení, a jelikož se interesenti za tu dobu na místě nesjednotili, rozkradlo se pomalu stavivo  ..."
20, ledna 1858 propukl další požár:
.... V sedm hodin večer povstal požár, který v krátké době půl hodiny při strašné vichřici celou polední půli vsi i se Školou zničil"
Poté se učilo v hostinci pana Škváry , č. 28 (dolejší konec vsi)
Škola pak již žila relativně stabilním životem, střídali se žáci i učitelé, čas od času byl monotónní život proložen výletem nebo oslavou, např. o oslavě uspořádané kněžnou Schwartzeberkovou v Osově se píše:
„... podařilo se vše pěkně, leč ztěžováno si při tom do neskromnosti mnohých dospělých, kteří jídla dětem určená, pro sebe brali, pryč odnášeli a ne z mále, nýbrž v celých bedničkách a koších"
 
V roce 1885 zachvátila obec epidemie spalniček, onemocnělo 40 dětí, z toho 13 zemřelo. V roce 1887 měla škola 134 dětí (docházely sem i děti z Radouše)
V roce 1897 vyšlo školní nařízení:
„... ve příčině svévolného dělání překážek cyklistům ze strany školních dítek"
V roce 1931 má škola 76 dětí
28.10.1931 se v hostinci Na knížecí hraje divadelní hra Frantíkovy trampoty, jedním z herců je i Josef Klán.
 
Ve školním roce 1924-1925, kdy školu navštěvovaly Anna a Marie Klánový, byla třídní učitelkou M.Chybová.
 
 
Převzato z poznámek pana Zdeňka Páva z Plzně, rodáka z č.p. 145 (k rodinné kronice)