Navigace

Obsah

Závažné chyby při výchově dětí

 

1,      Nejednotná výchova

         Rodiče se mezi sebou navzájem (nebo rodiče s prarodiči) nedohodnou na jednotném postupu. někdo dítěti něco zakáže, jiný mu to povolí.

 

2,      Perfekcionistická výchova

         Výchova je příliš náročná, autoritativní, příliš přísná. Výchova dítěte (zvláště pak s LMD ADHD, ADD = poruchy chování) vyžaduje sice důslednost, systém a řád, ale ne necitlivý přístup, či extrémně tvrdé zásahy. V rovnováze s výše uvedeným má být láska k dítěti, cit a pochopení pro jeho problémy. Ty jsou z pohledu dospělého třeba malicherné, avšak pro malého človíčka jsou velké, důležité a stresující. Diplomacií, taktem a vcítěním se do dušičky dítěte dokážeme více, než tvrdými zákazy a tresty.

 

3,      Příliš liberální, uvolněná výchova

         Případně úzkostlivě ochraňující a „rozmazlující“ výchova. Dítěti je dovoleno vše,může si dělat, co chce, a to, co provede je buď přehlíženo, nebo bráno na lehkou váhu. Někdy se stává, že se za prohřešek dostává dítěti dokonce i obdivu! L (např. chlapec zbije bez příčiny kamaráda a matka dává najevo hrdost, jak je syn silnější, jak mu to nandal apod.) Při této výchově chybí řád. Dítě neví, co se smí a co ne a je z toho zmatené.

 

4,      Nedůsledná výchova

         Podobá se svým způsobem výchove nejednotné. Zde ale jeden vychovatel není důsledný ve svých výchovných postupech. Jednou dítěti něco zakáže, jindy povolí, uloží dítěti nějaký úkol, ale nezkontroluje jeho splnění. Taková výchova opět postrádá systém, řád. Dítě je tímto postupem zmatené a neví, jak se zachovat. Brzy začne této situace „využívat“ k svému prospěchu.