Obsah

Pondělí 19.10.

Ústně cv.3 ze str. 24

Řekni rodičům rozvité věty. Schválně, kdo vymyslí delší. Ty, nebo maminka(tatínek, bratr, sestra, dědeček, babička, nebo zkrátka ten, s kým se učíš) ?

Příklad: Po skončení léta vždy přichází námi oblíbený, barevný podzim.

 

I cv. 4 na této stránce je jen k zamyšlení. Obrázek samozřejmě lidové rčení nevyjadřuje. Lidové rčení říká, že je někdo tak neposedný že to vypadá, jako by ho k neustálém pohybu a neklidu popichovali čerti.

 

Přečti si žlutý rámeček nahoře na str. 25.  Já k tomu ještě dodám: Když budu mluvit o jahodové zmrzlině, začnou se ti sbíhat v puse sliny, protože všichni víme, že tato slova označují studenou dobrotu z oblíbeného ovoce. Pokud budu mluvit o špinavých ponožkách, začneš krčit nos, protože také víš, to tato slova označují. Jestliže řeknu umňamňa, nevíš nic, protože toto slovo jsem si vymyslel a nemá ustálený význam.

 

Vypracuj cv. 1 na str. 25

 

Písanka  str.  12  Přečti si úryvek pohádky a doplň chybějící znaménka. Potom úryvek pěkně přepiš do písanky. Nemusíš to dělat celé dnes, bolela by tě ruka. Cvičení můžeš dopsat zítra.

Protože bychom měli dnes mít i výtvarnou výchovu, zadám vám úkol dohromady ze čtení i z výtvarné výchovy. Přečtěte si v čítance na str. 33 básničku Slunce na západě a namalujte k této básni nějaký pěkný obrázek. Obrázek v pátek odevzdejte s ostatním učením. Ty nejhezčí si dáme na nástěnku.

 

Úterý 20.10.

Dokonči  písanku ze včerejška a z čítanky přečti nahlas rodičům příběh o Vitoušovi, jak hlídal mléko. Jsou to str. 30 a 31. Potom si můžete popovídat o tom, jak může utéct mléko, když nemá nožičky?

 

Středa21.10.

cv. 2 a 3 na str. 25

Nápověda: zeď, krátké, zapiš, ranní, pilku, těžký.

Písanka str. 13 Oprav věty a správně je napiš. Krok – rok,… a na další chyby určitě přijdeš sám( sama).

 

 

Čtvrtek 22.10.

 

Dnešní látka o významových okruzích je jednoduchá. Pokud pojmenuješ obrázky v cv. 1 na str. 26 dostaneš slova, která patří do významového okruhu škola: Patří sem všechno, co se školou něja souvisí, co ve škole najdeme, co do školy patří. Houba, křída, tabule, učitelka, žáci, aktovka, přezůvky, šatna, penál, ….

 

cv. 2 str. 26 Dopiš slova do významových okruhů rodinný dům a nádraží.

cv. 1 na str. 27  Pokud si přečteš básničku a prohlédneš obrázek, určitě tě napadne významový okruh  (jídelna, restaurace, oběd). Potom snadno podtrhneš správná slova v básničce a jistě připíšeš i další. Já už mám plnou pusu slin a napadají mě názvy různých jídel, která mám rád. ta by se také dala na volné řádky napsat že?!

 

Písanka str. 13, procvičíme si hůlkové písmo  (POZOR!!!! NAD „I“ NENÍ TEČKA!!!!)

Do tabulky doplňujeme přídavná jména podle vzoru. Jedná se o STUPŇOVÁNÍ přídavných jmen.  MALÝ - MENŠÍ – NEJMENŠÍ,  MOUDRÝ -  MOUDŘEJŠÍ -  NEJMOUDŘEJŠÍ A PODOBNĚ. Určitě to zvládnete. Pozor na  předposlední řádek. I v doplňovaném slově musí být dvě  Š !

 

Pátek 23.10.

 

Cvičení 2 a 3 na str. 27

 

Písanka str. 14  Pojmenuj obrázky podstatným jménem (substantivem) a zapisuj přídavnými jmény (adjektivy) jeho vlastnosti.  Ke každému obrázku stačí tři, čtyři přídavná jména.  (Jára a Robís dvě) 

 

A v čítance na str. 32 si přečtěte článek A o těch, co se neučí.


14. a 15. 10 str. 23

Ve cvičení prvním prosím vždy piste za rozkazovací větou vykřičník. Malá nápověda Rozkazovací  věty jsou ve cvičení 3.

Druhá věta může mít za sebou dvě různá znaménka. Podle toho, jaké znaménko za větou napíšeš, bude vypadat i melodi této věty.

Dnes si ještě napište polovinu cvičení 2. Není to těžké. pište podle vzoru. Např. Mrkev je větší než mrkvička. Zajíc je větší, než zajíček.... Jasné? Myslím že ano.

Ve cv. 3 dávejte pozor na poslední větu. Jestliže nahradíte slovo auťák spisovným slovem auto, musíte napsat místo slova nový spisovný tvar nové!! 

16.10

str. 24 sv. 1  Rozvité věty jsou dlouhé.  Např. Náš malý Pepík běžel tatínkovi pro noviny do předsíně. 

cv.2 

1) Není-li v červenci a srpnu hezky, krásné počasí v září už to nezachrání. Pro dobrou úrodu je potřeba, aby bylo o prázdnínách hezky.

2) Když odlétají divoké husy, končí období hezkého počasí.

3) Tady není třeba nic vysvětlovat.

4) Když má svátek Lukáš (18.října), je už všechna úroda sklizena a lidé mají všeho hojnost.

5) Když má svátek Martin, bývá už venku taková zima, že se musí všude topit. Vždyť jiná pranostika říká, že sv. Martin přijíždí na bílém koni. Často se tedy v této době objevuje první sníh. (11. listopadu)

A zde si můžete procvičovat a hrát. V oddělení VĚTA, SLOVO, SLABIKA už zvládnete určitě všechny úkoly. Tak ať se vám líbí.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida 

Nezapomeňte dnes před polednem odevzdat sešity!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor!!!

Všechny vás s paní učitelkou očekáváme v úterý 30.6. ráno v 8 hodin ve škole.

Přineste s sebou učebnice k vrácení: Čítanku, Hudební výchovu, bílou knížku Angličtiny, učebnici Prvouky.

Odnesete si všechny své věci a vysvědčení.

 


22.6.-26.6.

V tomto týdnu dokončete učebnici českého jazyka na stranách 65 - 70.

Na str. 71 potom máte shrnutí toho nejdůležitějšího učiva Čj ze třetí třídy. Tím jsme pro letošní rok skončili. Opakování na str. 72 - 75 si nechte na poslední srpnový týden, abyste se trošku po prázdninách rozcvičili před nástupem do školy.


Týden 15.-.19.6.

Práce v učebnici na str. 60 - 64

Jedná se o opakování učiva o větách.

Vět podle obsahu rozpoznáváme 4 druhy

Oznamovací: za nimi píšeme tečku, mají klesavou melodii, něco nám oznamují, sdělují. Petr nese tatínkovi noviny.

Rozkazovací: za nimi píšeme tečku, nebo vykříčník - v závislosti na důrazu, mají klesavou melodii, těmito větami nařizujeme, přikazujeme, rozkazujeme.  Přines mi prosím tužku. Ve škole nezlob!

Tázací: někdy jim říkáme otázky, píšeme za nimi otazník,na něco se těmito větami ptáme. Mají stoupavou melodii dvojího druhu. Pokud se dá na otázku odpovědět ano-ne, potom je melodie stoupavá na konci. Půjdeš dnes ven?  Je-li to otázka na kterou se ano- ne nedá odpovědět, potom má melodii stoupavou na začátku. Kdy se vrátí tatínek?

Přací:  Píšeme za nimi tečku, vyjadřují přání, mají klesavou melodii a začínají slovy Ať, nechť, kéž. Kéž by už bylo hezky.

 

Věty někdy pro zjednodušení mluveného projevu spojujeme do větných celků, tzv. souvětí.  Jelikož nositelem děje je sloveso a v každé větě se něco děje, poznáme většinou počet vět  v souvětí podle počtu sloves. Je to hezky vidět v tabulce na str. 61.

Cv. 1/ 61 zvládnete určitě snadno sami, ale pro jistotu, tady je řešení: SJSSS

Dvojka je trochu těžší, ale zkuste ji nejprve vyřešit sami. Teprve když si nebudete vědět rady, jukněte se na nípovědu zde:

Každý člověk má nejméně dvě jména. jeho první jméno je křestní. Druhé jméno je příjmení. To má společné s příslušníky své rodiny. Obě jména píšeme s velkým písmenem na začátku.

Ani úkol na kraji stránky není jednoduchý. Navíc je tam chyba. ˇ5ádil zde tiskařský šotek. Ve žluté části nemá být slovo poslouchají - ale těší. (slovo poslouchají je v té zelené části úlohy - tam patří) Z rozstříhaných lístečků pak lze složit dvě věty, které spolu významem souvisí.  Zkuste to nejprve sami. pokud to nezvládnete, tady je nápověda:

Zdeněk a Jiřina se vždycky těší na návštěvu u babičky, protože babička je laskavá a umí krásně vyprávět. Děti nejraději poslouchají, když babička vypravuje o svém dětství.

Úkoly na stranách 62-64 napotřebují bližšího vysvětlování. Stačí pozorně číst béžové rámečky.

 


Pondělí 8.6.

Trošku jsme se oproti zadaným úkolům s ostatními ve škole opozdili, proto toho tento týden budete mít méně, abychom vás dohnali.

Dnes jen str. 56 cv ČJ - opakování o vlastních jménech.

Úterý 9.6.

Str 30 a 31 v písance. Pozvi kamaráda k sobě na prázdniny.Nejprve si přečti podobný dopis ze staršé písanky a potom podobný napiš sám.  Můžeš třeba kamaráda nalákat ne houbaření, výlety na kole a koupání v bazénu.

Čítanka - Jak se kluci neuměli spočítat - str 114. Možná si při čtení vzpomenete, že jsem vám tenhle příběh četl na začátku školního roku z knížky Pohádkový dědeček.

Středa 10.6.

Čj str. 57. Do červených rámečků patří nadřazené výrazy. Protože je to těžší, tady je malá nápověda: řeky, pohoří, města, národnosti, státy, křestní jména

 

Čtvrtek 11.6.

cvičení 1/58 je zajímavé. Vlastní jména přepíšete do řádků dole s velkým písmenem na začátku, obecná s malým. Můžeme nějaké slovo napsat i s malým, i s velkým písmenem na začátku?  Určitě ano např. praděd s malým písmenem je pradědeček a Praděd s velkým písmenem na začátku je vlastní jméno hory v Jeseníkách. babička je jeden z Prarodičů a Babička je název známé knihy Boženy Němcové.

2/58 Dvě méně známé písničky JAVORNÍK, JAVORNÍK, PŘES JAVORNÍK CHODNÍK.... Javorníky jsou hory a přes ně vede cestička pro chodce, tedy chodník. JEDE KUDRNA, JEDE DO BRNA.... 

3/58 Podtrhej všechna valstní jména,

Pátek 12.6.

Celou stránku 59

1/59 to je snadné. Deset měst určitě znáš, tak je napiš srovnaná podle abecedy.

2/59 Tady ti mohou poradit rodiče, nebo starší sourozenci.

3/59 Tady si zahraj na objevitele. Přiřaď ke každém ubrázku nějaké vlastní jméno. Buď známé, nebo si ho vymysli. např. Klokaní potok, rozhledna Čumilka a podobně.

Čítanku na str.116 článek Austrálie a básničky  ze str. 115 116


Pondělí 1.6.

Cv. 2/51 pozor, použitá slovesa musí být v budooucím čase!

Cv 1/a/52 doplň i -y 

Čítanka str.108 - 110 O mazaném ševci 

 

Úterý 2.6. 

Jídla z čertovské hostiny zapiš v abecedním pořádku do sešitu, do učebnice už jídla nepište.

Přečti si úkoly na str. 53 a pokud máš po ruce někoho z dospělých, popovídej si s nimi o telefonování z pevné linky. Dnes už má většina lidí mobilní telefony a proto i pro vás může být splnění cv2/53 oříškem.

I hledání v telefonním seznamu nebývá dnes častou činností. Proto malá nápověda. V telefonním seznamu jsou jména seřazená podle oblastí (tedy místa, kde je telefon umístěný) a potom podle abecedy. Nejprve tedy musíme najít na mapě místo (město, či vesnici)), kam chceme volat, zjistit do jaké oblasti patří a potom teprve hledáme jméno podle abecedy.  Pozor, často tam bývá víc stejných jmen, proto je za nimi ještě přesná adresa, abychom skutečně volali tomu, komu chceme.

středa 3.6.

Cv 1/54 celé a to je práce jak na kostele. 

Čítanka str. 111

https://www.youtube.com/results?search_query=sk%C3%A1lo+sk%C3%A1lo 

čtvrtek 4.6.

Cv2/54 

Cv 1a/55 Slovesa a tedy celý článek je psaný v čase minulém, vy ho přepište do jiného, vámi zvoleného času, opět do sešitu. Do učebnice ho psát nemusíte, ať to nepíšete 2x.

pátek 5.6.

Dokončit str. 55

Čítanka str.112 a 113 Tenhle článek popisuje biblický příběh o potopě světa. O tom samém příběhu je inásledující písnička od skupiny Spirituál kvintet. Možná ji budete zpívat i na táboře. Tak si ji poslechněte. https://www.youtube.com/watch?v=Q5hAhAbipEE

A ještě jedna hezká písnička o stejném příběhu.

 https://www.youtube.com/watch?v=rOWj0_-eYb8

 


Pondělí a úterý a středa 25.5. - 27.6.

Cv. 1/ 49 Tohle vůbec není těžké. Dnes jenom vyplňte tabulku, ve středu napíšete věty se slovesy označenými červenou hvězdičkou.

Písanka str. 28 a 29. Pište jen tak dlouho, dokud vám stačí řádky. pokud se vám tam celé cvičení nevejde, nemusíte ho dopisovat. Pozor, cvičení pokračuje i na další stránce. Termín dokončení - do pátku.

čtvrtek 28.5.

Čj str. 50 a) doplň i - y. cvičení b - jen podtrhejte slovesa, určovat u nich nemusíte nic, jenom doporučuji pohrát si a procivčit si toto učivo na tránkách Didakta - program Ohebné slovní druhy 1 . Podstatná jména. Samozřejmě určování vzorů jsme ještě neměli, tak tuto záložku vynechejte.

Cvičení c) vyplňte prosím tabulku.

Pátek 29.5.

Jen cv 1 na str. 51


PONDĚLÍ 18.5.

Dobrý den, dnes si procvičíme učivo z pátku o časování sloves v budoucím čase. Přečtěte si úryvek z knížky Děti z Bullerbynu a podtrhejte v úryvku všechna slovesa. Potom vypisujte jen slovesa v budoucím čase do tabulky dole. Rozdělte je na jednoduchý a složený tvar. Dávejte prosím pozor, někdy nemusí stát obě části složeného slovesného tvaru přímo vedle sebe. Například v posledním řádku je sloveso budeme rozhodovat.

Písanka Str. 27, první polovinu.

 

ÚTERÝ 19.5.

Dnes se budeme věnovat časování sloves v čase minulém. Minulý čas poznáme podle toho, že je slovesný tvar zakončený na některou z těchto koncovek -l, -la, -lo, -li, ly, -la. Takovémuto tvaru říkáme příčestí minulé. Tento tvar nám sice prozradí, že se jedná o minulý čas, ale neurčíme podle něj osobu a číslo. Proto nám pomáhá ještě sloveso být v přítomném čase.  Pamatujete se? Já jsem, ty jsi, on je, my jsme, vy jste, oni jsou.  Když se podíváte do učebnice na tabulku na str. 47 nahoře, tam je to moc hezky vidět. Jen ještě připomenu, že pro třetí osobu (jednotného i množného čísla) se tvar pomocného slovesa být v přítomném čase neužívá. Nám je to jasné, protože takhle mluvíme od narození, ale cizinci, kteří se učí česky s tím mívají potíže. A teď příklad: sloveso plakat

 

Já jsem plakal       plakal jsem

Ty jsi plakal          plakal jsi

On plakal             plakal

 

My jsme plakali    plakali jsme

Vy jste plakali      plakali jste

Oni plakali           plakali

Následující odstavec je sice učivo až příštího roku, ale když tomu porozumíte už teď, budete to mít příští rok jednodušší. Proto se ještě na chvíli zastavím u třetí osoby. Nejprve jednotného, potom množného čísla. Určitě si vzpomenete, že jsem vám říkal že slovesa a podstatná jména kamarádí a navzájem ovlivňují. A tady je názorná ukázka. Vezmu třeba sloveso stát. Ve 3. osobě jednotného čísla záleží tvar slovesa na rodu podstatného jména, ke kterému patří, se kterým v té větě kamarádí. Je- li podst. jméno v mužském rodě, bude koncovka slovesa –l. Chlapec stál na kopci. Je-li podst. jméno v ženském rodě, bude koncovka –la. Dívka stála na kopci. Bude-li podstatné jméno v rodě středním, koncovka slovesa je –lo. Koště stálo u dveří., Ve 3. osobě množného čísla v minulém čase je tvar Oni stáli. Když bude toto sloveso ve větě Chlapci stáli na kopci, - Ti chlapci stáli,  podstatné jméno chlapci určuje koncovku u slovesa stáli. Když bude věta Hrady stály na kopci, - Ty hrady stály na kopci, tak zase podstatné jméno hrady určuje koncovku u slovesa stály.  Pokud bude věta Dívky stály na kopci, nebo Děvčata stála na kopci je to podobné.

Vyčasujte nyní slovesa ve cv.1/47

 

STŘEDA 20.5.

Písanka str.27 druhou polovinu.Nápověda: lež, pýcha, čistota, doma, těžký, levé, daleko, šetří, najdeš.

Čítanka str. 105 a 106. V článku Čas třešní a voňavé louky si přečtěte, co nás ještě v Čítance do konce roku čeká a až otočíte stránku a přelouskáte básničku Plavala vosa v Kofole, tady ji máte ještě jednou jako písničku: https://www.youtube.com/watch?v=N_jzThSYvb0

 

ČTVRTEK 21.5

V učebnici ČJ máme na str.48 jen jedno cvičení. Sice má 4 části, ale my si uděláme jen  a) tady vám radit nemusím

                     c)  - přídavná jména odpovídají na otázky jak?, který? čí?

                   d) – příslovce na otázky kde? kam? kdy? jak?

 

PÁTEK 22.5.

Vrátíme se k cv. 1b/ 84

 Do sešitu mi prosím vypište tato slovesa z článku o krtkovi a určete u nich rod, číslo a pád:

Z první věty: Krtek, úklidem, domku. Z druhého odstavce otrava, k čertu, s bílením, domku, spěchem, kabát.

 

Přečtěte si prosím pohádku Společný majetek. Možná si někdo vzpomene na pohádku Jak se čert ženy bál, ve které čert dostal od selky horní polovinu úrody, když zaseli řepu a spodní polovinu, když měli na poli mák. Nepamatujete si? Tak já vám ji připomenu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12160239363-certovske-pohadky/318294340060010-jak-se-cert-zeny-bal

 

No a další učení už zase společně. V pondělí ráno na shledanou ve škole.

 

Velké poděkování těm, kteří se s vámi po celou dobu scházeli u počítače nad školní prací.

 

 


 

PONDĚLÍ 11.5.

Doufám, že jste přes prodloužený víkend nezapomněli učivo o časování sloves v přítomném čase. Kdybyste měli během dnešního učení nějaké nejasnosti, podívejte se zpět na str. 41. Dnes budeme pracovat na str. 42 a hned si zapíšeme za uši (zapamatujeme si) větu z béžového rámečku. V koncovkách slovesných tvarů přítomného času píšeme vždy měkké i, í.

Na str. 42 prosím vypracujte všechna cvičení. Myslím, že to budete mít za chvilku.

Písanka str. 24 druhou polovinu. Seřaďte správně slova do vět.

 

ÚTERÝ 12.5.

Dnes začneme Čítankou. Určitě už víte, že podoba našeho jazyka se kraj od kraje trochu mění. Na Moravě, zvláště na Hané (střední část Moravy) je to hodně znát. Kluk se jmenuje Jiří, u nás mu říkáme Jirka, na Moravě je to Jura a na Hané dokonce Jora. I když vám básnička přijde divná, určitě jí porozumíte. Je o Jirkovi, který ráno ujídá šišky z hrnce. :-)

Pohádka O pyšné fazoli je také z Hané, i když je tam z hanáckého nářečí ponecháno jen několik slov (ohnisko, smetisko). Na konci stránky je ještě krátká básnička o červotočích. Básník si tady hraje s výrazem „chodit do houslí“, což je myšleno tak, že chodíme do houslové školy, tedy zkráceně do houslí. Ostatně, i když jsou housle duté, dovnitř bychom se nevešli. :-) My lidé určitě ne, ale červotoč je malý a ten, když jde do houslí, nejde do houslové školy, ale opravdu dovnitř, do houslí, kde bude baštit jejich dřevo.  

ČJ str. 43 V dnešní hodině máme popsat svůj den. Co děláme od rána do večera. Splňte tedy úkol a napište ke každému obrázku jednu větu, která popisuje, co se na obrázku děje. Ve větách podtrhněte slovesa.

Písanka str.25, dnes jenom první polovinu. Zopakujeme si, že v jednoduché větě je jedno sloveso, souvětí je víc jednoduchých vět spojených do jednoho větného celku, bývá tam víc sloves. Například:

Pepík si staví model letadla. Jedno sloveso, jednoduchá věta. Protože pracuje podle plánku, nepotřebuje tatínkovu pomoc. Dvě slovesa, souvětí.

 

STŘEDA 13.5.

Dokončit včerejší práci v písance, dopsat str. 25

ČJ str. 44, cvičení 1. Podtrhejte všechna slovesa nezapomeňte na sloveso „je“.  Sloves je celkem 17. Jedno z nich se opakuje 3x.

Slovesa prosím roztřiďte do sloupečků podle slovesného času. To sloveso, které je v článku 3x napište jen jednou.

Pro kontrolu: čas přítomný 10 sloves, minulý 1 sloveso, budoucí 3 slovesa. Jedno sloveso nemůžete nikam zařadit, protože je ve tvaru zakončeném na „t“, tedy ve tvaru neurčitém, kterému říkáme infinitiv. (viz béžová tabulka na str. 37)

Vypracujte prosím i cv. 2 a dnes necháme písanku odpočívat.

 

ČTVRTEK 14.5.

Škoda, že nejsme ve škole. Sáhl bych za sebe do knihovničky a vytáhl knížku Heidi, děvčátko z hor, abychom si o ní mohli popovídat. Heidi je malá holčička, která nemá rodiče. Stará se o ni nějaký čas teta. Když se musí přestěhovat a malou Heidi nemůže vzít s sebou, odvede ji k dědečkovi na samotu vysoko v horách. Náš článek popisuje první den u dědečka, jak se Heidi seznamuje s novým prostředím. Jestli je dnes venku ošklivo,..... Tady je odkaz ke stažení celého filmu.https://uloz.to/file/zQwT5SHWGVSD/heidi-devcatko-z-hor-heidi-dievcatko-z-hor-heidi-2015-cz-avi 

Písanka str. 26, první polovinu.

ČJ dnes necháme odpočívat. :-)

 

PÁTEK 15.5.

Dnes se budeme věnovat časování sloves v budoucím čase. Budoucí čas sloves může být buď složený, nebo jednoduchý. Ten složený se skládá z tvaru slovesa být v budoucím čase a z infinitivu významového slovesa. Např. sloveso čekat - já budu čekat. Jednoduchý tvar slovesa – já počkám. Hezky je to vidět v tabulce na str. 45.

Vypracujte cv. 1 na str. 45. U slovesa skákat asi nepůjde jiný tvar, než ten složený. U těch ostatních si můžete vybrat. Budu pomáhat nebo pomůžu, Budu zvonit, nebo zazvoním,...

Cv. 2 na str. 45 vypracujte také

 

Písanka str. 26, druhou polovinu.

Hezký víkend :-)


 

Máme sice  práce až nad hlavu, ale vím, že vás výuové programy baví a na počítači pracujete rádi. Doufám, že se vám (či vašim rodičům) podařilo zprovoznit podle pokynů na hlavní stránce domácí výuky všechny výukové programy firmy Didakta. V nabídce najdete program Čeština v ZOO. Bohužel to není ten starý program, který jsme měli ve škole a fungoval jen na starých počítačích, ale i v tomto programu si můžete hrát. Když program spustíte, objeví se vám plánek ZOO s jednotlivými výběhy zvířat. Abyste si výběhy odemkli, musíte na ně kliknout, přiřadit k nim nějaký úkol, zvolit počet klíčů potřebných k odemčení a potom už jenom hrát.

Procvičovat zde můžete: NEPATŘÍ DO ŘADY, U,Ú,Ů, OU, AU, STEJNÝ x OPAČNÝ VÝZNAM, POČET SLABIK, SPODOBA ZNĚLOSTI, PŘEDPONY. DOPLŇ I-Y,...

Podívejte se i na program OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 1 Tam si bezvadně můžete procvičit vše, o čem se v poslední době učíme. Je tam toho ještě víc (třeba u podst. jmen životnost a neživotnost, vzory, u sloves ještě způsob), ale to je až učení 4. třídy tato cvičení vás prozatím nemusí zajímat. V každém případě je tam zábavného učení pro vás spousta!

 

PONDĚLÍ  4.5.

Str. 38 v Čj

Písanka str. 21 – zapiš ke slovům rýmy. To máte hotové, než bys řekl švec, proto napište ještě polovinu článku o užovce, skončíme slovem skvrnami.

 

ÚTERÝ 5.5.

Str. 39 v Čj

Dokončíme v písance str. 22

Nějak mi to s tím zadáváním práce v Čítance moc nejde. Napsal jsem vám minulý týden, abyste si přečetli článek Pontus jde do školy a on se v Čítance nejmenuje jako v knížce. V Čítance máme jen Děti z Bullerbynu.

Tak dnes nás čeká další předěl – Čas ukukaných kukaček. A protože jste už všichni zdatní čtenáři, přidejte k tomu ještě dvě krátké básničky na str. 96.

 

STŘEDA 6.5.

Abyste dnes mohli splnit cv. 1/40 musíme si něco vysvětlit o slovíčku „se“.

Slovo se, může být totiž někdy zájmenem a jindy zase předložkou. Pokud slovo se patří ke slovesu, je to zájmeno. Příklad: učím se, budu se starat, dívá se, půjdu se koupat.....

Pokud slovo se patří ke jménu podstatnému (někdy může být podstatné jméno zastoupeno zájmenem) jedná se o předložku. Příklad: se psem, se sestřičkou, se mnou.

A jako nápověda ke cv. 1/40 – pětkrát použijete červenou pastelku a modrou dvakrát.

Ke cv. 2 /40 nemám žádné poznámky, to je celkem jednoduché.

 

Do sešitu mi prosím u následujících sloves určete osobu, číslo a čas.

 

zapíšeme, položili, pracuji, těšila se, budu cvičit, ponesete, kouká, závidím prodávám

 

Vzor:     přednášíme     1., mn., přít.

                                  2., jed., min.

                                  3.,         bud.

Jasné?  Osoba může být první, druhá, či třetí – to jsou ta čísla s tečkou,

             číslo jednotné, či množné – to jsou ty zkratky mn. a jed.

             čas minulý, přítomný, či budoucí – to jsou zkratky min., přít., bud.

 

Čítanka str. 97 a 98

Písanka str. 23

ČTVRTEK 7.5.

 

Každé sloveso, které je v přítomném čase se dá podle koncovek (to jsou ty červeně vyznačené slabiky v tabulce na str.41) zařadit do jedné za 4 skupin této tabulky.

Například sloveso KOUSAT budeme časovat stejně, jako vzorové sloveso nést

Nesu, neseš, nese, jako koušu, koušeš, kouše  - koncovky jsou stejné. Vyčasujte prosím v přítomném čase slovesa z cv.1/41 a přiřaďte je podle způsobu časování ke vzorovým slovesům z tabulky.

Příklad trhat se časuje stejně, jako  4 sloupeček – dělat: Trhám, trháš, trhá....

Cv 2/41 mi celé prosím přepište do sešitu.  

 

Písanka str.24 – jen první cvičení – přepiš hádanku.

Čítanka str.99 a 100.

Na závěr týdne mám pro vás malé zpestření. Pokud jste v Čítance na str. 100 kroutili hlavou v básničce Metro pro krtky nad slokou složenou jen ze spousty písmenek „r“, potom vám prozradím, že se jedná o písničku, kterou napsal Jarek Nohavica. Od něj už známe písničky Kozel, Grónská písnička, Tři čuníci, Hlídač krav. Tuhletu o krtkovi s poslechněte tady  Metro pro krtky a legrační předělávku písničky Tluče bubeníček jsem vám nahrál zde Tluče bubeníček .

 

A protože zítra je státní svátek a na celém světě se oslavuje výročí konce druhé světové války, máte zítra od učení volno. Hezký víkend.

 

 

 

 


PONDĚLÍ 27.4

Na začátku týdne jedna omluva. Minulý týden jsem vás nabádal k hledání práce tiskařského šotka v článku Jak se kluci učili pískat. U Šebků si s tím lámali hlavy, a když nemohli chybu najít, obrátili se na mě. Já jsem znova otevřel Čítanku a zjistil, že jsem asi autorovu větu špatně pochopil a proto pokládal za chybnou. Jednalo se o větu: PÍSKÁ SE KOPANÁ. Autor měl určitě na mysli, že se pískáním utkání v kopané řídí, neboli soudcuje. Zkráceně tedy píská. Mně to při čtení nenapadlo a říkal jsem si, že kopaná se přece hraje. Je pravda, že se přitom píská. Ale píská se na kopané, ne že se píská kopaná. Tolik tedy na vysvětlenou. Tím pádem vám jeden úkol odpadá.

 

Cvičení druhé na str. 32 není těžké.  Podstatné jméno najedete snadno – kdo je to, nebo co je to. (ukazujeme si na pod. jm. TEN, TA, TO.) Přídavné jméno odpovídá na otázku jaký, a sloveso vyjadřuje děj, tedy co budeme dělat.

 

Kdo je to? UČITEL, jaký je? UČENÝ, co budeme dělat? UČIT.

 

Cv. 1/33 – Já jsem jich našel šest.

 

Cv.2/33 – Potřebujete nápovědu?  Tak dobrá, tady je:

  • škrtání: 4226421
  • nadřazené výrazy: 4213568 (slovní druhy)

Tucet je označení množství, je to 12. (Pár = 2, kopa=60, mandel=15, veletucet 144,...) Už jsme na to narazili a povídali si o tom ve škole.

 

Cv.3/33 Zde se jedná o takzvané stupňování přídavných jmen. Než se pustíte do vyplňování tabulky jeden příklad.

Vzduch po bouřce je voňavý, květ růže je voňavější a klobása je nejvoňavější.

Věřím, že to pro vás bude hračka. Pouze předposlední řádek je obtížnější, proto vám poradím slovo na začátek řádku: špatný

 

Čítanka str. 90,91 Přečtěte si pohádku o pyšném maharádžovi.

Písanka str.16 Přepište hádanku. Uhodnout ji nabude těžké, protože je odpověď nakreslená v písance. Snad jenom pro vysvětlení. Kohoutí hřebínek svým tvarem i barvou připomíná plamen. Možná snad právě proto přezdívali lidé ohni červený kohout.

 

ÚTERÝ 28.4

1/34    Číslovek jsem našel 10  a citoslovce jsou 2.

2/34    Podstatná jména roztřiďte do sloupečků podle rodu a k nim připište písmeno „m“ pokud jsou v množném čísle, nebo „j“ pokud jsou v jednotném čísle.

Jelikož je nadpis podstatným jménem, bude slovo zuby napsané v prvním, modrém sloupečku a za ním bude napsané m. Pokud se slova v básni ve stejných tvarech opakují, stačí je vždy napsat jen jednou.

Protože dnes nemáte další práci ani v písance, ani v čítance, dáme si do sešitu ještě diktát: Zlobivý Pepíček - diktát

STŘEDA 29.4

Písanka str. 17 – Zopakujte si HŮLKOVÉ PÍSMO a doplňte názvy poštovních přepážek.

!!! A VŠIMĚTE SI PROSÍM, ŽE U HŮLKOVÉHO PÍSMA (TEDY U VELKÉHO TISKACÍHO PÍSMA) KTERÝM TEĎ PÍŠU, NEJSOU NAD VELKÝM I TEČKY!!!

 

Dnes si začneme podrobněji povídat o slovesech. O těchto slovech zatím víme, že jsou nositeli děje. Říkají nám, co kdo dělá. Také o nich víme, že patří mezi ohebné slovní druhy a že mohou měnit svůj tvar. Tolik tedy opakování a teď vzhůru do práce.

Cv.1 a)/ 35 – sloves je 13.  Asi by vám dělalo potíže zařadit slovo strmí mezi slovesa, ale je to tak. slovo strmí je básnickým výrazem a znamená něco jako trčí. Trčí strmě nahoru, tedy strmí. Co dělá – trčí, co dělá – strmí. Další trošičku obtížnější sloveso na určení – je. Co dělá – je.

 

Pozorně si prohlédněte béžovou tabulku na této stránce. Je v ní shrnuté učivo příštích dnů. Pokud byste si tedy s něčím na dalších stránkách nevěděli rady, v této tabulce hledejte nápovědu. V následujících hodinách také zjistíme, že podstatná jména a slovesa spolu kamarádí, vytváří spolu dvojice a vzájemně se ovlivňují.

 

Já vám to ještě trochu zjednoduším tak, že první a druhou tabulku sloučím do jedné:

 

 

OSOBA:         ČÍSLO JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ

 

první               JÁ                               MY

 

druhá              TY                              VY

 

třetí                 ON, ONA, ONO       ONI, ONY, ONA

 

 

Pojďme si zkusit u některého ze sloves určit osobu, číslo a čas. 1 b)/35 Tak třeba z básně Kámen  - sloveso vyčnívá.

Co dělá? vyčnívá.  Nejprve určíme osobu. Zeptáme se naším slovesem a odpovíme si nejprve podle skutečnosti a potom zájmenem v závorce.  KDO, CO  VYČNÍVÁ? – Kámen vyčnívá. Ukážeme si na něj zájmenem ON. Jukneme do sloučených tabulek  - a vidíme že sloveso vyčnívá je v první osobě jednotného čísla.

Teď ještě určíme čas slovesa vyčnívá. A to tak, že se zamyslíme nad tím, KDY. Jestli se to už stalo(loni, včera, před chvílí), to by se jednalo o ČAS MINULÝ, jestli se to děje teď -  ČAS PŘÍTOMNÝ, nebo jestli se to teprve stane (zítra, za chvíli, za rok) – ČAS BUDOUCÍ.

Kdy tedy náš kámen vyčnívá – teď – jedná se tedy o čas přítomný.

 

Naučte se nazpaměť zájmena pro určování slovesné osoby a čísla – (sloučená tabulka)

 

Cv. 1/36

Cv.2 a)/36

 

Čítanka – Článek Pontus jde do školy si přečtěte do konce týdne. A ne aby vás něco podobného napadlo udělat!!!  

 

ČTVRTEK 30.4

Cv. 2 b,c)/36

Cv. 3/36

Cv. 1 a )/37

Cv. 1 b)/37   Slovesa nemusíte vypisovat všechna. Do tabulky vepište jen tato:

 

zvykla, proplétají, přišla, spletl, připomínají

 

Určete u nich osobu, číslo a čas.

 

V písance přeskočíme až na str. 21  - Napište první dvě cvičení na této stránce.

Psí rasy, ptáci, domácí zvířata, volně žijící zvířata, ryby

 

Druhé cvičení:  vzor: Janička pije čaj z hrnečku.

 

 

A zítra už je máj – můžete jít v háj, protože se jedná o státní svátek a tím pádem není škola.


PONDĚLÍ  20.4.

Dnešní učivo je opět o podstatných jménech. Není vůbec obtížné. Podstatná jména rozlišujeme trojího rodu. A to ROD MUŽSKÝ  poznáme ho tak, že si na podstatné jméno (v prvním pádě jednotného čísla) ukážeme  zájmenem TEN. Ten Pepík, ten  kocour, ten míč, Pepík, kocour, míč, řezník, klobouk, kůň, klokan, zámek, výzkum a další jsou podstatná jména rodu mužského. Na podstatná jména, která jsou v rodě ženském – ROD ŽENSKÝ, si ukazujeme (v prvním pádě jednotného čísla) zájmenem TA. Ta babička, ta žirafa, ta miska, Podstatná jména babička, žirafa, miska, vana, kočka, květina, láska a další jsou rodu ženského. Na podstatná jména v rodě středním –ROD STŘEDNÍ  si ukazujeme (v prvním pádě jednotného čísla) zájmenem TO. To dítě, to prase, to kružítko. Podstatná jména dítě, prase, kružítko, nemluvně, jehně, koště, pravítko a další jsou rodu středního.

 

Ve cvičení 1/ 28 si rovnou zkusíme určit u podstatných jmen rod.Číslo a pád určovat nemusíte. A to takto: Podtrhnete podstatná jména a nad ně napíšete jedním písmenem, jakého jsou rodu: mužský rod – m, ženský rod – ž, střední rod – s.

                                                                                                                                                                                                                                                                              m.

VZOR: Vždycky, když se blížil tento svátek, konaly se také v naší malé

          ž.           ž.

domácnosti přípravy na ně.

 

(Na konci je v této větě zdánlivě chyba. Určitě vás napadlo, že by tam mělo být na něj. Přípravy na ten svátek- tedy správně na něj. Jenomže článek je součástí delšího textu, ve kterém se hovoří o Velikonocích. Autor tedy myslí přípravy na ně - na ty Velikonoce.)

Na další stránce vypracujte cvičení 1  a  2a.      2b si necháíme na zítra.

 

V písance úmyslně vynecháme str. 13, protože k té se vrátíme, až toho budeme vědět víc o slovesném času.

Na str.14 v písance tedy vypracujte první dvě úlohy.

V Čítance vás dnes čeká zajímavý článek, podle kterého si můžete udělat pokus. Sněženky už odkvetly, ale se žlutým narcisem, nebo tulipánem by se to také mohlo podařit. Nejvhodnější pro tento pokus jsou květiny s bílými květy.

 

ÚTERÝ  21.3.

Písanka str. 14 poslední cvičení – Pokud si nebudete moci vzpomenout, rodiče vám určitě rádi poradí. Na str. 15 přepište krasopisně první hádanku.

Čj str. 29 cv 2b

Do sešitu napište následující slova do třech sloupečků podle rodu:

 

mužský                       ženský                   střední

 

klouzačka, kladivo, ráno, stojan, skála,  stavení, stan, krocan, klobouk, ryba, bláto,  lávka,  moře, síla, král

Aprotože toho dnes moc nebylo poprosím vás ještě o namalování obrázku s tématem VELIKONOCE. Je úplně jedno, jestli to bude nějaké krásně vyzdobené vajíčko, nebo některý za zajíčků, kteří zdobí celou vesnici. Můžeš namalovat i sebe s pomlázkou a košíkem barevných vajíček. Tak ať se vám obrázky povedou. Těším se na ně.

STŘEDA  22.3.

Cvičení 1 na str. 30

 

Všimli jste si, že při doplňování následující tabulky zůstávají zachovány i rody?

 

TEN                            TA                              TO

mužský                       ženský                        střední

táta                             máma                        dítě

samec                          samice                       mládě

Doplňte do sešitů neúplnou tabulku. Šplhnete si i u paní učitelky. :-)  

 

mužský                       ženský                        střední

beran                          .........                         .........

 .......                          kachna                        .........

 ........                         ...........                       štěně

houser                         ............                      ..........

 .........                        medvědice                   ...........

kohout                        ............                       ...........

 

Písanka           druhá hádanka na str. 15, nezapomeňte na obrázek.

Čítanka str. 86

A jedna pravdivá legrácka na pobavení. Když se děti učí mluvit, často různá slova komolí, tedy říkají si je po svém. Místo špagety škabety, místo kečup kepuč, nebo kečuk, nebo těpuk. (To říkala naše Bára) A k básničce o Hafíkovi: Naše Bára říkala, když byla malá, hafana místo žirafa! :-)  

 

ČTVRTEK  23.3.

Dnes cvičení 2 na str. 30 a 1a na str. 31. (béčko a dvojku si necháme na zítra)

Tak si představte, že jsem si zase v Čítance s chutí přečetl článek o tom, jak se kluci učili pískat. Znám ho už dlouho, ale přečetl jsem si ho znovu, protože se mi líbí. A mám pro vás úkol. Vy si dnes přečtete jen tu první část (jestli chcete, a zaujme vás děj, dočtěte to klidně celé). V první polovině stránky 87 řádil tiskařský šotek! Ukradl písmenko é a dal místo něj á!

Napište do sešitu chybnou větu správně.

 

PÁTEK  24.3.

Dnes doděláte cv. 2 na str. 31 a pozor, tady řádil tiskařský šotek znovu. Podstatné jméno v 6. pádu čísla množného a ve středním rodu byste hledali marně. Správné zadání má být: 6.pád, číslo množné, rod ženský.

K tomu dnes ještě cv.1 na str. 32 a je to vše.

Písanka na str. 16  - změň příkazy v zákazy.

Dočíst článek Jak se kluci učili pískat. Já bych vám ještě lépe vysvětlil, co je to kuropění. Je pravda, že je to svítání. Ale podívejte se, jak je slovo kuropění utvořeno. Kuro – pění. Kur domácí, jak jistě víte, je kohout, slepice a kuře. Pění nemá v tomto případě nic společného s pěnou, ale jedná se o zpívání. Zpěvákovi se také někdy říká pěvec. A pěvec pěje. Provádí pění. Takže kuropění se dá také zapsat jako kohoutozpívání, :-) A kdy nejvíc zpívají (no oni spíš křičí) kohouti? Ráno za svítání! :-)

Vám milí rodiče děkujeme, že nám i svým dětem v této nelehké době pomáháte s výukou.

Hezký víkend.

 

 


23.3. PONDĚLÍ

Jakékoliv slovo, které řekneme, napíšeme, nebo si přečteme, má určité vlastnosti, podle kterých ho můžeme zařadit do jedné z deseti skupin.  Těmto skupinám říkáme slovní druhy a vy máte jejich přehled v učebnici na straně 9.

V loňském roce

jsme si povídali o dvou  z nich. O podstatných jménech a o slovesech. určitě víte, co který slovní druh vyjadřuje, proto cv. 1b pro vás bude hračkou. Nejdřív ovšem splňte cv. 1 a

 

Já jen připomínám, že Podstatná jména jsou slova, která pojmenovávají osoby, zvířata, nebo věci. Důležité je vědět, že to jsou slova! Například já jsem PÁN, MUŽ, TATÍNEK, ČLOVĚK, MUZIKANT, LYŽAŘ, MOTORKÁŘ, UČITEL, ale nejsem podstatné jméno! Podstatná jména jsou ta tučně zvýrazněná SLOVA. Víc se jim budeme věnovat později.

 

24.3. ÚTERÝ

Slovní druh s číslem 2 jsou přídavná jména. Jak už vyplývá z názvu přidávají se ke jménům podstatným a vyjadřují jejich vlastnosti. Odpovídají na otázky JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?

PŘÍKLAD:    náš, malý, červený, ...... traktůrek

Pracujte dnes na str. 10 a 11 v učebnici. U cvičení č.3 spojujte slova ve sloupečkách s obrázky na obou stranách. (vysoký může být les i chlapec)

 

25.3.STŘEDA

Dnes nás budou zaměstnávat zájmena. V našem seznamu mají č. 3. Jak už název tohoto slovního druhu napovídá, dáváme je do některých vět za jména podstatná. Nahrazujeme jimi podstatná jména. Příklad: Podstatná jména se v tomto vyprávění stále opakují a není to pěkné.

 Pepík šel na třešně. Pepík si na třešně vzal košík. Pepíkovi se zdál košík velký. Pepík natrhal třešní plný košík.  

Druhé vyprávění upravím a nahradím opakující se podstatná jména zájmeny.

Pepík šel na třešně. Vzal si nakošík. Zdál se mu velký, ale natrhal ho plný.

 

 podstatná jména            zájmena

 

Pepík  - Zdál se mu (Pepíkovi) – on nám vyrostl (Pepík)jemu (Pepíkovi) se to nelíbilo

 

košík - natrhal ho plný…

 

třešně – vzal si na košík,  sluníčko jim dělá dobře, natrhal jich plný koš….

 

Dnes vypracujte cvičení na straně 12.

 

 

 

 

26.3. ČTVRTEK

Dnes to je celkem jednoduché. Číslovky mají v našem seznamu číslo 4. Jsou to slova, která vyjadřují počet, pořadí, nebo množství. Například: Jedna, sedm, třicet, pátý, druhému, hodně, málo, třikrát, dvacátý,…

Vypracujete cvičení na str. 13. Nezapomeňte, že cv. 1 má dvě části a) a b). Je to jenom podtrhávání, to máte za chvilku.  Hezký den.

 

27.3. PÁTEK

Ani tentokrát to nebude těžké. Vynecháváme slovesa č.5, protože těm se budeme věnovat později a podrobně. Dnes tedy příslovce č.6. Tato slova odpovídají na otázky KDE? KAM? KDY? JAK?

Příklady          Kde? – nahoře, dole, napravo, nikde, někde, všude,… na kopci, za lesem,…

                        Kam? – nahoru, dolů, nikam, napravo, nazpátek,… do skříně, na postel,…

                        Kdy? – dnes, zítra, včera, pozítří, nikdy, někdy, vždy,…. za chvíli, po obědě,…

                        Jak? – modře, lépe, zle, špatně, výborně, výtečně, báječně,…

Pozor! Výrazy napsané modře nejsou příslovce, ale spojení podstatného jména a předložky!!!

Vypracujte cvičení na str. 14.

 Jestli jste stihli dnes vypracovat celou stránku, tak vám přeju hezký víkend a na sobotu a neděli zakazuju učení!

 

 

PONDĚLÍ 30.3.

Dnes nás čekají předložky. Předložka je slovní druh, ale také nějaký kobereček, nebo kožešina položená před postel, aby nás nezábly nohy, když z postele vylézáme. Všimněte si, že jsem zvýraznil položená před. Docela úmyslně, protože předložka, jako slovní druh, je také položená před podstatným jménem. Předložky tedy píšeme zvlášť. Jedná se o samostatná slova.  I když při čtení si říkáme, že je čteme se slovem dohromady. Píšeme

do    lesa -  čteme [dolesa]

Mezi předložku a podstatné jméno můžeme vložit třeba přídavné jméno, jak jsme už dělali v písance na str. 3. Další důležité informace o předložkách najdete v béžovém rámečku na str. 15 dole. Dnes splňte úkoly na str. 15.

 

Písanka str. 7  Opis básně – pozor na úpravu Nadpis, vynechat řádek a potom psát tak, jak je předtištěno. Počet řádků odpovídá.  Slovesa mohou měnit svůj tvar, proto si psaní vět usnadníme. např.: Pepo, přines mi prosím ze sklepa dvě voňavé klobásy.

 

Nezapomínejte také na čítanku! Když jsem si četl básničky na str. 66, posmutněl jsem, protože letos už vám asi píšťalku z vrby nestihnu vyřezat. Přečtěte si článek  Čarodějův klobouk. Za odměnu se potom můžete podívat na první díl seriálu o mumincích. Muminci 1. díl

 

 

 

ÚTERÝ 31.3.

Spojky jsou slova, která spojují věty v souvětí, nebo slova. První případ, spojení vět: Půjdu odpoledne na hřiště a budu si tam kopat s míčem. Spojka a spojuje dvě věty.  Druhý případ, spojení slov: Mám rád maminku i tatínka. Spojka i spojuje slova. Podtrhejte svšechny spojky, které poznáte, ve cvičení 1/16 a splňte cv.2

 

Písanka str. 8  první polovina stránky – substantiva = podstatná jména.

 

Čítanka str. 69 a 70

 

STŘEDA 1.4. Apríl sem, apríl tam, vzhůru do práce!

 

Citoslovce jsou slova vyjadřující zvuky, výzvy a pocity, jak se píše v béžovém rámečku na str. 17.  Au, bum, haf, brrr, kuk, hop. Splňte cvičení na str. 17. Dnes to nebylo těžké že?

 

Písanka str.8  Plurál = množné číslo. Pozor na správné tvary. Dejte si podstatná jména do vět, aby se vám to dobře převádělo do množného čísla ve správném tvaru, Např.: kuřeti - Dám zrní kuřeti. Dám zrní kuřatům. Viděl jsem mravence. Jednoho, nebo čtyři – tady to zůstává stejné. Povídali jsme si o strašidle. Povídali jsme si o strašidlech.

 

Čítanka str. 71

 

ČTVRTEK 2.4.

Částice je slovní druh, který nemá příliš zástupců. Jinými slovy, částic není mnoho. Uvozují samostatné věty, nebo mění jejich význam.   Ať, prý, nechť, asi, snad, že, kéž,...

Pracujte na str. 18

 

Písanka str. 9 Doplň správně přísloví a věty napiš. 

Nápověda:

....ten se směje nejlépe.

... má za tři.

...v apatyce nekoupí. 

...tak se do lesa ozývá.

... tomu se zelení.

... sám do ní padá.

... sám sobě škodí.

... nesmí do lesa.

Čítanka str. 72  Pohádka pro Františku.

 

PÁTEK 3.4.

Dnes si přečtěte na str. 19 článek o houpacím velbloudovi a do volných řádek mi zkuste několika větami popsat svou oblíbenou hračku. Potom ji na papír namalujte. Papír s obrázkem vlepte do sešitu.

Písanka str.9 doplň vhodná slovesa. Např.: slyšíme, vyhrál, doplula, se vyprávěla, zaznívaly, letěla, nakupuje, zvítězil, ...

Čítanka: Jak si ptáci volili krále – první část.

 

 

 

PONDĚLÍ 6.4.

 

Dnes si procvičíme poslední látku o slovních druzích. Nejprve cvičení 1/ 20 Pokud si nepamatujete čísla slovních druhů, podívejte se na str. 9 a tabulku si zapamatujte. Tato čísla budete potřebovat i ve vyšších ročnících, až se o slovních druzích budete učit podrobněji.  Splňte úkol č. 2. Z článku o princezně a pasáčkovi vyberte ke každému slovnímu druhu jednoho zástupce.

 

A teď slíbená práce k odevzdání:

 Opište správně následující slova. Potom nad každé napište číslicí slovní druh, ke kterému slovo patří: (např.: slovo Pepíček je podstatné jméno, proto nad něj napíšu č.1)

 

zelenina, zelená, zezelenal, zeleně, tři, jemu, auvajs, do, ať, ale, nepůjdeme, za, šestého, špatně, i, žbluňk, ho, vysoké, klokanovi, nechť

Nápověda: Každý slovní druh je zde zastoupen dvakrát.

Písanka: str. 10 doplňovačka HŮLKOVÝM PÍSMEM !!!  Nad velkým I NENÍ TEČKA!!!!!!!!

V tajence se dozvíte, jak říkají jazykovědci přídavným jménům.

Nápověda: sytý, zvědavý, němá, mokrý, malá, jasná chudá, prolhaný, kamenitá

Ve druhé části stránky napište s každým přídavným jménem (adjektivem) větu.

 

ÚTERÝ 7.4.

 

Dnes budeme pracovat na str. 21 v sešitě. Kdybyste seděli ve třídě, měli byste před očima barevný rozcestník se šipkami. Na nich jsou otázky, podle nichž můžeme měnit tvar podstatných jmen. Protože by vám otázky pomohly při dnešní práci, napíšu je sem:

KDO? CO?

(bez)    KOHO? ČEHO?

(k, ke)  KOMU? ČEMU?

(vidím)KOHO? CO?

OSLOVUJEME, VOLÁME

O KOM? O ČEM?

S KÝM? S ČÍM?

 

A hned dám příklad. Například slovo kočka. Kočka je živá, proto budu používat ke změně tvarů tohoto slova první část otázek:

                                          je- li jedna        je-li jich víc

Kdo je to?                              kočka              kočky

Bez koho se obejdu?              bez kočky       bez koček

Komu dám vodu?                  kočce              kočkám

Koho vidím?                          kočku              kočky

Oslovujeme, voláme               kočko!             kočky!

O kom si povídáme?              o kočce           o kočkách

S kým si hraju?                       s kočkou         s kočkami

 

Abych vám ukázal i použití druhé části otázek, vyberu si nějaké podstatné jméno, které označuje neživou věc. Třeba strom

 

Co je to?                                 strom              stromy

Bez čeho není les?                  bez stromu      bez stromů

Čemu se musím vyhnout?      stromu             stromům

Co vidím?                              strom             stromy

Oslovujeme, voláme               strome!            stromy!

O čem si povídáme?               o stromě          o stromech

S čím se tahá kůň?                 se stromem      se stromy

 

A teď už sami cvičení 1 na str.21

 

Dočtěte si článek v Čítance na str. 75

 

 

STŘEDA 8.4.

 

Včera jsme si ukazovali, jak mohou podstatná jména měnit svůj tvar a dnes navážeme informací, že i přídavná jména, zájmena, číslovky i slovesa mohou měnit své tvary. Jsou to slova ohebná. Stejně jako hadi, které máte vyobrazené v sešitech na str. 22.

Například:      pes, psa, psovi

                        můj, mému, mého

                        on, ho, jemu, něj

                        tři, bez tří, třem

                        sedím, sedíš, sedí

 

Ostatní názvy slovních druhů jsou napsané na neohebných prknech. Znamená to, že příslovce, předložky, spojky, citoslovce a částice jsou slovy neohebnými.  

 

V článku o Emilovi podtrhejte červenou pastelkou několik (alespoň5) ohebných slov. Např. Emil (Emila, Emilovi) a modrou pastelkou alespoň 5 neohebných slov.

 

Tento týden je kratší, protože se blíží Velikonoce a od zítřka máte prázdniny. My se tady sejdeme zase v úterý a do té doby si přečtěte ruská říkadla na str. 76 a hezkou pohádku o divokých labutích.

 

Hezké Velikonoce!


ÚTERÝ 14.4.

Protože je zítra další odevzdávací den, napíšeme si do sešitů procvičovací diktát. Tentokrát procvičíme psaní i y po obojetných souhláskách.

Diktát

Dnešním povídáním začínáme další látku o podstatných jménech. Víme už, že jsou to slova označující osoby, zvířata a věci. (přidáme ještě vlastnosti a děje). Ukazujeme si na ně slovy (zájmeny) TEN, TA, TO.

Ten tatínek, ta pastelka, to kuře, (ta pýcha – vlastnost, ta chůze – děj)

Podstatná jména svými tvary vyjadřují  ČÍSLO JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ to už známe z angličtiny. V množném čísle si na podstatná jména ukazujeme slovy (zájmeny) TI TY TA

Ti tatínkové, ty pastelky, ta kuřata.

Podle toho, jakým zájmenem si na podstatné jméno ukážeme, poznáme, jakého je podstatné jméno rodu. U podstatných jmen tedy určujeme ROD.

ROD MUŽSKÝ  - TEN tatínek, ten pes, ten stan

         ŽENSKÝ – TA žákyně, ta kachna, ta pastelka

         STŘEDNÍ – TO miminko, to prasátko, to koště

Poslední, co budeme u podstatných jmen určovat, je PÁD. Pádů máme SEDM a vy je už znáte z toho barevného rozcestníku, který nám visí ve třídě na stěně napravo od tabule. Tam jsou pádové otázky, které nám pomáhají při určování pádů podstatných jmen. Podle pádů mění podstatná jména své tvary. Všechny pádové otázky už jsem vám psal v úterý 7.4. Proto je sem teď ještě jednou zkopíruju, jen k nim přidám ta správná čísla:

  1.             KDO? CO?
  2. (bez)    KOHO? ČEHO?
  3. (k, ke) KOMU? ČEMU?
  4. (vidím)KOHO? CO?
  5. OSLOVUJEME, VOLÁME
  6. O KOM? O ČEM?
  7. S KÝM? S ČÍM?

 

A teď si to celé shrneme: Podstatná jména svými tvary vyjadřují ROD, ČÍSLO a PÁD.

ROD může být MUŽSKÝ, ŽENSKÝ nebo STŘEDNÍ

ČÍSLO JEDNOTNÉ nebo MNOŽNÉ

PÁD  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

 

Dnes, aby toho na vás nebylo moc, si jenom ve cv.1/23 připomeneme, že podstatná jména mohou měnit svůj tvar. Vypište ze článku o pavoucích všechny tvary slova pavouk (5, jedno je tam 2x)  a vdova (2) .

STŘEDA 15.4

Dnes si na str. 24 pohrajeme s jednotným a množným číslem podstatných jmen. V 1. cvičení budeme převádět podstatná jména z jednotného čísla do množného (budka – budky) a ve 2.cv. naopak. (květiny – květina)

Doplňte  ještě i – y do cvičení třetího a pro dnešek máte hotovo.

A protože toho bylo málo, vrhněte se na chvíli na písanku na str. 11 Malá nápověda: hlad, chudoba, ráno, lež, pýcha, čistota, láska. Jééé! Já vám to sem píšu a nevšiml jsem si, že to tam máte pod obrázkem také! :-(

V čítance můžeme přeskočit článek Nezdařený rybolov, protože ten už znáte, protože celou knížku o Chytré kmotře lišce jsme si četli na začátku školního roku. Vrhněte se tedy s malým zpožděním na str. 81 na článek čas malovaných vajíček.

ČTVRTEK 16.4.

Dnes můžete začít Čítankou.  Verše str. 82 a článek Husí stehno.  Až budete číst větu „To myslím, si ho ta hospodyně podržela.“ To znamená „To si ho ta hospodyně nechala.“

Do sešitu opište a dokončete tyto věty:

V článku Husí stehno vystupují tyto postavy:......

V nalezeném pytlíku byly......

Pán Ježíš je rozdělil na .... hromádky.

Poslední hromádka byla pro toho, kdo...........

 

Pořádně si prohlédněte na str. 25 tabulku s pádovými otázkami a naučte se je nazpaměť!!!

Budete je potřebovat i v dalších ročnících! Je to důležité!!!

Určete podle pádových otázek pády ve cvičení 1/26. Pozor. Aby se vám nepletl 2. a 4. pád, používejte vždy obě části pádové otázky. Např. hned v první větě slovo babičku. Byli jsme navštívit KOHO – babičku. Ale otázka koho je jak pro druhý, tak pro čtvrtý pád. Použijte tedy celou pádovou otázku.  Koho čeho, nebo koho co? Protože jsme si říkali, že první část pádových otázek je pro určování živých podst. jmen a druhá pro neživá podst. jména, zkusíme místo živé babičky dát třeba neživý hrad – a hned je to jasné. Byli jsme navštívit hrad. A hned je to jasné byli jsme navštívit koho -  babičku nebo co – hrad. 4. pád.

Předložka „v“ se objevuje stejně jako „o“ u podstatných jmen v 6. pádu:  O kom o čem? nebo v kom, v čem? v lese, v nemocnici, v neděli = 6. pád.  Dnes to bylo těžké, tak to pro dnešek stačí.

Odpočívat můžete chvíli u písanky na str. 12. Pozor, číslo s tečkou čteme jako první, druhý třetí pár bot. Pokud se vám článek nevejde na stránku celý, pište jen, dokud budete mít kam. Na konec posledního řádku tři tečky....

  

PÁTEK 17.4.

 Cvičení 1 a 2/ 27 asi není třeba blíž vysvětlovat, zadání je jasné. Tak s chutí do toho, a půl je hotovo.

Ve cv.3 podtrhejte podstatná jména a nad ně napište číslicí pád. Vedle písmenko m, pokud se jedná o množné číslo, nebo písmenko j, pokud se jedná o jednotné číslo.

            1.j                                 4.j                       6.j        6.j

Vzor:  Jakub jezdí na šumavskou chalupu moc rád. V létě po ránu.......

 

Čítanka str. 83 Až si přečtete pohádku, bude se vám hodit do prvouky informace o tom, že zvířata v přírodě využívají ochranné zbarvení, které jim umožňuje stát se v přírodě neviditelnými. Říká se tomu mimikry.

A to je pro tento týden všechno. Hezký víkend!


Pro lepší přehlednost vkládám nejnovější učivo od tohoto týdne vždy nahoru, abyste nemuseli každý den sjíždět až sem na konec stránky.