Obsah

AJ 3

S Járou jsme byli trošičku pozadu, tak měl označeno na minulý týden jen do str. 22, ale on to určitě dožene.  Není toho na tento týden moc. A Járovi děkuji za moc krásné obrázky a skvělý švestkový čaj. Uvařil jsem si ho, když jsem opravoval vaše sešity. Krásně voněl po skořici a hned se mi lépe pracovalo. Tak si taky uvařte čaj, aby i vám šla práce lépe od ruky.

Pondělí 19.10.

Pracovní sešit na str. 24 a 25.

 

You´ve got    je přirozeně  Ty máš, máš, nebo Vy máte, máte.

We´ve got                          My máme, máme,

 

 

Úterý 20.10

 

Přepište si prosím do slovníčku nová slovíčka z lekce 8 a naučte se je nazpaměť! Jsou jen tři.

Zároveň si i nová slovíčka poslechněte na CD ať je umíte i správně vyslovit. Všechna tři slovíčka mají p  první hlásce přídech.  Špatně se to přepisuje, protože přídech nemůžeme nahradit písmenky. Ale asi KHITN, KHET, THEDÝ.

Jen připomínám, že a teddy je plyšový medvídek. Když se objevily první plyšové hračky, byli to právě medvídci. V té době byl v Americe prezidentem Theodore (Ted, Teddy) Roosevelt, který si tuto hračku oblíbil a plyšové medvídky sbíral. Proto se plyšovému méďovi říká teddy podle amerického prezidenta . Medvěd = a bear.

 

Pěkně přečtěte cv. 2 na str. 20.

V pracovním sešitě vypracujte str. 26.

 

 

Pátek 23.10.

Pracovní sešit str. 27

a v bílé učebnici pěkně přečtěte a přeložte věty ze str. 21

 

 


16.10

Na str. 23 jsou na horním obrázku s pejskem znázorněné tři věty. Tu první vytvoříte tak, že použijete  nahoře zájmeno "I", potom sjedete doprostřed na slovo "HAVE"  a nakonec nahradíte obrázek psa slovem " A DOG". 

Dostanete větu : I HAVE A DOG. , což je česky  JÁ MÁM PSA. 

A to je první, vzorový  řádek  cvičení 9. Podobným způsobem utvoříte další věty se zájmeny YOU a WE. 

Cvičení 10/23 je snadné. Věty opište, přeložte a pastelky správně vybarvěte.

 

Nezapomeňte si stále opakovat všechna slovíčka, která jsme se dosud naučili!!! Bez znalosti slovíček se anglicky nenaučít. Budeme slovíčka zkoušet!

Zde máte jejich shrnutí:

Všechny barvy:  RED, BLUE, GREEN, YELLOW, BROWN, GREY, BLACK, ORANGE, WHITE, VIOLET, PURPLE, PINK.

Malý, velký: LITTLE, BIG

Zvířátka:  A PIG, A DOG,   (nezapomínejte na neurčitý šlen "A")

List" A LEAF,

Polovina, půlka, půl HALF

Vlasy: HAIR 

Já mám:  I HAVE  Ty máš nebo vy máte: YOU HAVE, My máme:  WE HAVE

Já mám rád: I LIKE,  Ty máš rád nebo vy máte rád: YOU LIKE, My máme rádi WE LIKE.

Dej mi: GIVE ME,

Děkuji - prosím:  THANK YOU - PLEASE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pozor!!!

Při otevírání stránek s domácí výukou otevírejte nejdřív jen odkaz domácí výuka. Tam jsou totiž informace společné pro všechny třídy. Teprve potom otevírejte jednotlivé složky s třídami a předměty!!!Do konce školního roku dokončete prosím pracovní sešit AJ - už vám toho tam moc nezbývá. Poslední práci - sebehodnocení věnujte prosím pozornost. Až práci dokončíte a sami se ohodnotíte, podívejte se do slovníčku v učebnici, abyste si sami svou práci opravili. Zjistíte tak, kde máte ještě mezery, kde, na jakém učivu budete muset příští rok zapracovat.

 


druhý týden v červnu 8.6 - 12.6.

Procvičujte si nadále abecedu - spelling  Už byste měli umět abecedu tak, jako číslovky. Nejen popořadě podle písničky, ale i napřeskáčku. Abyste si celou látku procvičili, pokračujte na počítači (pozor - na tabletech se systémem android programy nejdou spustit.) tady ve škole to vaše spolužáky moc baví. A připravil jsem pro vás taky úkol. Dokážeš vyluštit a nakreslit? Nejprve si vylušti a slovíčka napiš, potom namaluj obrázky.

EJ   THI, I:, DI:, DI:, WA:J

EJ   EF, AJ, ES, EJČ

EJ   BI, EL, EJ, SI, KHEJ,       SI, EJ, A:R

EJ   PHI, AJ, EN, KHEJ     PHI, AJ, DŽI

EJ A:R, I:, DI:,     ES, THI, A:R, EJ, DABL JU, BI:, I:, A:R, A:R, WA:J


první týden v červnu

Tento týden máme na procvičování abecedy. Zpočátku procvičujte za pomoci abecedy v bílé knížce na programu společnosti Didakta - Dobrodružná angličtina. Pokud jste zde už byli a procvičovali si členy a - an a čílovky, potom už postup přihlášení znáte. Na obrázku nádraží si zakroužkujte své jméno a upravte si profil taky, že přidáte v menu první položku -abeceda. Profil uložte a kliknutím na strojvedoucího odjedete do Londýna. Na mapě vyberte místo s úkoly abeceda a můžete procvičovat. Pamatujte si, že se spelling musíte ovládat dokonale. Nejen podle písničky. Je to stejné, jako s číslovkami. Nesmíte si přeříkávat řadu čísel, než přijdete na to, jak se řekne osm. 

Pokud jste ještě Dobrodružnou angličtinu neotevřeli, tady máte znovu celý postup pro aktivaci.   

nejprve si stáhněte tento soubor: http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Pomocí něj nainstalujete přístup ke všem programům společnosti Didakta. Potom vyberte program Dobrodružná angličtina

 

Po spuštění programu Dobrodružná angličtina si vyposlechněte úvodní povídání (při dalších přihlášeních lze kliknutím přeskočit),potom klikněte na obrázku  nádraží na zelené + a postupujte podle pokynů. Nejprve si vyber na postavičku a potom klikni na šipku NASTAV. Na další stránce zadej své jméno, na ovladači nastav obtížnost na LEHKÁ  a ve spodní tabulce nech zaškrtnutá pouze okýnka číslovky poslech, číslovky slovně a členy a – an jednodušší. Dále klikněte na razítko, nebo šipku zpět a můžete hrát. Je-li vaše jméno označeno červeným oválkem, klikněte na strojvůdce a dostanete se na mapu Londýna. V jednotlivých částech města jsou pro vás připravené úkoly, po jejichž splnění dostanete diamant do královské koruny. Potom se vám při kliknutí na  stejné místo na mapě neukáže úkol, ale interaktivní obrázek – vaše odměna za splněnou práci.

 


Pondělí a úterý 25. a 26.6.

Napište si slovíčka ze str. 108 v bílé knížce. Potom si přečtěte a přeložte pohádku Malý domek v lese. Je to přepis známého příběhu o chaloupce v lese, do které se postupně stěhovala zvířátka, až nakonec medvěd chaloupku rozšlápl.

Přepište na str 102 a 103 v pracovním sešitě slovíčka označující potraviny a nápoje, potom si poslechněte rozhovor z restaurace na CD

Pátek 29.5.

Ústně cvičení 6 - 9 na str. 110 v bílé knížce.

Poslechněte si písničku ABCD na CD a naučte se pomocí této písně anglickou abecedu.


PONDĚLÍ 18.5.  

V pracovním sešitě vyplňte dotazník na str. 98 a opište slova písničky, kterou jsme zpívali minulý týden. Popěvek si znovu zazpívejte. Buď podle CD, nebo se mnou, podle nahrávky, kterou máte na této stránce

ÚTERÝ 19.5.

Opakování v pracovním sešitě na str. 100

 

PÁTEK 22.5.

Opakování v pracovním sešitě na str. 101

 

A v pondělí se na vás budeme těšit s paní učitelkou ve škole.

 


 

PONDĚLÍ 11.5. a  ÚTERÝ 12.5.

Dnes se podíváme na lekci č. 25 na str. 100. Naučíme se odpovědět na otázku jak se jmenuješ, tedy představit se, a říci, kolik nám je let. Zapište si do slovníčku slovíčka ze str. 100 a 101

Otázka What is your name? Je v doslovném překladu: Jaké je tvé jméno, příp. Co je tvé jméno? My se však v češtině ptáme Jak se jmenuješ. A tak také tuto otázku překládáme. Otázku: How old are you? doslovně přeložíme:Jak starý jsi ty?  A obvyklý výraz pro totéž v češtině je: Kolik je ti let? S odpovědí na tuto otázku jsme se již setkali v písničce Toys, toys, toys, .... I am ten,....  doslovně Já jsem deset. Je tím myšleno: Já jsem deset let starý (Protože odpovídáme na otázku: Jak jsi starý?), tedy po našem: Je mi deset let.

Do sešitu mi napište anglicky: Jmenuji se .......... ........   Je mi ...... let.

Poslechněte si písničku, či spíše jen popěvek  na str. 102. Buď z CD, nebo z nahrávky zde: Good morning     Přidal jsem vám i druhou variantu, kterou paní učitelka nabízí na rozloučenou Good bye. Než se rozloučíme i spolu, pročtěte si prosím, jak vypadají celé pozdravy. Zdvořilostní otázka, která patří k pozdravu, zní: Jak se máš? (Doslovně: Jak jsi ty?, Je tím myšleno: Jak jsi na tom? tedy Jak se máš?) Odpovídáme: I am okay, I am OK  okay = dobře, prima, fajn.

 

PÁTEK 15.5.

Do sešitu napište anglicky slovíčka označující obrázky ze stran 104,105. Slovíčka pište za sebou do řádků tak, jak jsou v knížce. Tři slovíčka se vám na řádek určitě vejdou i s neurčitými členy. Pozor na psaní prvních dvou slovíček!

 

 


 PONDĚLÍ  4.5. a ÚTERÝ 5.5.

Lekce č.24 I have a hat. Poslechněte si  nahrávku č. 31 na CD, do slovníčku si napište  slovíčko a hat – čepice

Potom si složte z papíru čepici a podle vlastní fantazie si ji vybarvěte. Do sešitu, který ve středu odevzdáváte, tuto čepici založte a napište do něj věty podle cv. 3/ 98 v bílé knížce. Cv. 8/99 napište celé do sešitu.

 

Máte-li zprovozněné na stránkách společnosti DIDAKTA počítačové programy můžete si protrénovat některou z probíraných látek. Po spuštění programu dobrodružná angličtina klikněte na nádraží na zelené + a postupujte podle pokynů. Nejprve si vyber na postavičku a potom klikni na šipku NASTAV. Na další stránce zadej své jméno, na ovladači nastav obtížnost na LEHKÁ  a ve spodní tabulce nech zaškrtnutá pouze okýnka číslovky poslech, číslovky slovně a členy a – an jednodušší. Dále klikněte na razítko, nebo šipku zpět a můžete hrát. Je-li vaše jméno označeno červeným oválkem, klikněte na strojvůdce a dostanete se na mapu Londýna. V jednotlivých částech města jsou pro vás připravené úkoly, po jejichž splnění dostanete diamant do královské koruny. Potom se vám při kliknutí na  stejné místo na mapě neukáže úkol, ale interaktivní obrázek – vaše odměna za splněnou práci.

 

 


PONDĚLÍ 27.4 a  ÚTERÝ 28.4

 

Cv.3/ 96 v bílé knížce: zapište si do slovníčku zkrácený tvar

Ty jsi (vy jste) -  you are = you´re

 

Protože teď nechodíme do školy, cvičení 4/69 si trošku upravíme

Masku si vyrábět nemusíte, ale její obrázek nakreslete do sešitu (stačí velikost přes 2-3 řádky) a větu Já jsem (pes, kůň, prase, myš,...) napište anglicky vedle obrázku.

 

Cvičení 6 a 7/96 také napište do sešitu.

 


PONDĚLÍ  20.4.

Zahrajeme si dnes hru dej na stůl(do krabice, na farmu): Do sešitu vždy nejprve opište větu a potom splňte příkaz. Zadané předměty nakreslete do sešitu. Tak jdeme na to:

Put on the table toys: a horse, three yellow bells, a doll and two planes.

 

Put on the table two rolls, a jug, two red mugs, a strawberry cake, and four apples.

 

Put on the farm a big pink pig, two little grey pigs, a black rabbit, and a brown cat.

 

 

 

ÚTERÝ  21.4.

Dnes si prosím přečtěte na bílé knížce na str. 90 cvičení 1b. Najděte si ve slovníčku, co znamenají zkratky Mr a Mrs před jménem. Zapamatujte si to a zapište do slovníčků.

ve cvičení 1c si zopakujeme zájmena ON, ONA a ONI. (he, she, they) Pěkně přečtěte a přeložte věty v horní polovině stránky. 91 Potom si poslechněte nahrávku č. 29 na CD a Odpovězte na otázku, jakou barvu mají psi a kočky. Ve druhé polovině stránky si přečtěte a přeložte vyprávění o panu a paní Mc Donaldových.

 

PÁTEK  24.4.

Prostudujte si za pomoci nahrávky č. 30 z CD učivo o chlapcích a děvčatech na stranách 92 – 95. Do slovníčku si napište slovíčka ze stránky 92. Stránky 94 a 95 jsou pro vás informativní. Seznámíte se tam s nejčastěji používanými křestními jmény chlapců a dívek v anglicky mluvících zemích.


 

GOOD MORNING! :-)

¨

Než se začneme věnovat látce na příští týden, dovolím si ještě několik důležitých upozornění k lekci č. 20

 

In the sky – doslovně přeloženo v nebi, my budeme překládat spíše na nebi. Angličtina výrazy na nebi a v nebi nerozlišuje. My ano. Na nebi chápeme jako na obloze. Tam létají letadla, vidíme tam hvězdy, měsíc, slunce. V nebi chápeme jako místo, kde žijí andělé, Bůh, kam odcházejí po smrti duše našich blízkých - opak pekla.

 

Pro názvy vesmírných těles jako slunce a měsíc používáme vždy člen určitý, protože na obloze je jen jedno konkrétní slunce a jeden měsíc. Proto píšeme the sun, the moon. Můžeme také vynechat určitý člen, ale potom musíme napsat na začátku velké písmeno (Sun, Moon) a potom slova chápeme jako vlastní jména těchto vesmírných těles.

 

cv.5 na str 85 v pracovním sešitě – odlišnou hvězdičku najdete snadno a co se slovíček týká, všechno jsou to pozdravy, pouze slovo a star sem nepatří.

 

PONDĚLÍ 23.3

Stránka 87 v pracovním sešitě je důležitá, proto jí věnujte pozornost všechna zájmena se dobře naučte, budeme je po návratu do školy určitě zkoušet!!!

 

I       =   já

you  =   ty, vy

he    =   on

she  =    ona                                        DOBŘE NAUČIT !!!

it     =    to, ono

we   =   my

you =   vy

they  = oni

 

Zájmena he, she, se používají pouze tehdy, zastupují-li lidi. Pro zvířata vždy používáme zájmeno it.

Příklad:    Toto je  Jim. (On) je malý  This is Jim. He is little.

                  Toto je pes. (On) je malý. This is a dog. It is little.

 

Vypracujte cvičení v pracovním sešitě na str. 88 a 89 a), b)

 

ÚTERÝ 24.3.

Str.89 cv. 4 c     Tak, jako my občas v hovorové mluvě  něco zkrátíme, či vynecháme, aniž bychom tím přišli o srozumitelnost např.: Místo pozdravu DOBRÝ DEN, zkrátíme na BRÝ DEN, tak i v angličtině podobné zkracování známe.   Slovíčko have (mám) ve spojení

have got  (mám, dostal jsem) zkracujeme v hovorové řeči tak, že slabiku ha nevyslovujeme a v psané podobě ji nahrazujeme odsuvníkem (to je ta čárka nahoře) ´.

Vypracujte cvičení na str. 90, je to velmi jednoduché.

Projděte si cvičení v bílé knížce na str. 84

 

PÁTEK 27.3.

Napište si do slovníčků nová slovíčka z lekce č. 21 – bílá knížka str. 85 – jsou jen dvě: tady, zde a tam.

V pracovním sešitě pracujte na str.91 – doplňujte správně   tam je – there is, nebo tam jsou – there are.

Splňte cvičení na str. 92 v pracovním sešitě.


PONDĚLÍ 30.3.

Dnešní hodina je celá opakovací, vypracujte prosím cvičení na stránkách 92 a 93 v pracovním sešitě.

 

ÚTERÝ 31.3.

Poslechněte si na CD písničku Old Mc Donald had a farm. Protože je hraná a zpívaná docela rychle, budete mít zpočátku asi problém všechna slova správně a včas vyslovit. Nic si z toho nedělejte, ono to časem půjde. Tady jsem vám našel jednu divokou verzi písničky, jednu českou a jednu slovenskou

PÁTEK 3.4.

Zapište si do slovníčku slovíčka z písničky – bílá knížka str. 88 a 89 dole. Přečtěte si cvičení 1 b) a 1 c) na str. 90. Potom čtěte a překládejte věty ze str. 91. Poslechněte si i na CD správnou výslovnost.

 


PONDĚLÍ A ÚTERÝ 6. A 7.4.

 

Úkol k odevzdání, dnes ještě na papír:

Napíšu vám tady několik slovíček tak, jak je vyslovujeme. Vy na papír napíšete jen číslo, jak se to slovíčko správně píše a vedle český překlad. Myslím, že je to jasné, ale pro jistotu jeden příklad:  1) todstůl      vy napíšete   1) a toadstool – muchomůrka      Jasné? Já myslím, že ano. Tak jdeme na to:

 1. dól
 2. hórs
 3. thedý
 4. růstr
 5. majs
 6. epl
 7. strauberí
 8. orindžis
 9. skvirl
 10. flauvrs
 11. batrfláj
 12. tejbl
 13. čikn
 14. mašrům
 15. forest
 16. rabit
 17. kitns
 18. šip
 19. fárm
 20. bouts

Pozor, některá slovíčka jsou v množném čísle. Ale to vám je už asi jasné. Aby úkol nebyl tak smutný, na druhou stranu papíru mi nakreslete : Three boleti and two toadstools in the forest. My little farm: Two pink pigs - little and big. White cat, brown dog, a rooster, four hens and six yellow chickens.

 

Papír s úkolem podepište a ve středu dopoledne odneste do školy. Na lavičce za vrátky bude krabice, o které je psáno na úvodní stránce domácí výuky. Tam úkoly ze všech předmětů odevzdejte a vezměte si prázdný sešit s vaším jménem na další úlohy.

 

Hezké Velikonoce!

 


ÚTERÝ 14.4.

Dnešní práce bude v pracovním sešitě na str. 96 a 97.

Cvičení 1 není vůbec obtížné.

Ve cvičení č. 2 je doprostřed jen jedna cesta v případě prvního bludiště. U dalších dvou na str. 97 je cest víc. Vyznačte je všechny a do sešitu, který zítra odevzdáte, napište všechny dvojice slov, které jste v bludišti pospojovali a vedle český překlad. Bude to celkem 8 řádků. Cest doprostřed bludišť je sice jen 7, ale jedno slovíčko můžeme přeložit dvojím způsobem, proto v sešitě bude 8 řádků. Uvedu příklad z druhého bludiště: Z pravého horního rohu se prokličkuji doprostřed a mám dvojici slovíček we are.

Do sešitu tedy napíšu we are – my jsme

 

Až doplníte ve cv. 3 slovíčka z nabídky, opište těchto 6 větiček do sešitu a přidejte za každou z nich český překlad.

Děkuji.

 

PÁTEK 17.4.

Dnes bude prácička jen do sešitu. Slovíčka přeložte.

ČJ – A                        A – ČJ

parník                         a teddy

panenka                      cars

rohlík                          a horse

pes                              water

koláče                         rabbits

holub                          a forest

veverka                       flowers

myši                            a boat

zvoneček                    a christmas tree

slepice                         chickens

 

A na závěr, námět k přemýšlení. jestliže dokážete přeložit slovní spojení a christmas tree, dovedli byste jedním českým slovem přeložit an apple tree? Jestli ano připište to do sešitu na závěr dnešního překladu.


Pro lepší přehlednost vkládám nejnovější učivo od tohoto týdne vždy nahoru, abyste nemuseli každý den sjíždět až sem na konec stránky.