Obsah

Pondělí 19.10.

 

V šedivém rámečku na str. 29 máte vysvětlenou novou látku.  Já se vám to také pokusím vysvětlit. Použiji k tomu příklad:

 

                                                           KVĚTINY

 

RŮŽE           SEDMIKRÁSKA          KONVALINKA         FIALKA        TULIPÁN

 

 

Slovo květiny je nadřazené,  je na řádku nad těmi ostatními, zahrnuje v sobě všechna slova podřazená, tedy ta, která jsou v řádce pod ním.

Růže, sedmikráska a další jsou sousedi na řádce, jsou to tedy slova souřadná.

Další příklad:  se slovem SMRK  jsou souřadná slova  JEDLE, JASAN, BOROVICE.

K těmto slovům je nadřazené slovo STROM.

A tím pádem je to už určitě všem jasné. Teď si budeme hrát.

 

Cv. 1 na str. 29.

 Zde máte souřadná slova, mezi která se dostalo vždy jedno, které tam nepatří.

Když si přečtete první řádku, zjistíte, že všechna slova označují povolání (to je slovo nadřazené) a tím pádem je jasné, že vetřelcem je v tomto řádku slovo důchodce, protože toto slovo neoznačuje povolání..

 

Kdybyste si nevěděli rady, tady je malá nápověda:  jehličí, kluci-holky, potom jsou dva řádky snadné a ten poslední? Napoví vám výraz lidské postavy.

 

Cvičení 2 str. 29 také ještě vypracujte dnes.

V čítance si prosím přečtěte na str. 28 článek Čeho se bojí vrabčák. Dobří čtenáři z toho budou mít legraci, ti ostatní se tím musí prokousat. Bude to dobrý trénink.

Až si článek přečtete, zkuste píchnout prstem do nějakého slova a řekněte, co může takové zvuky vydávat. Např.: chrapotu – chrapot , chraptivé zvuky vydává nastydlý člověk, nebo rozbité rádio. Břinkotu – Břinkot vydává plechovka, když padá ze schodů…..

 

Úterý 20.10.

Dnes to bude celá stránka 30.

Čtení:  Článek, či spíš básnička  ZOOnelogická zahrada.  Logické je všechno, co je obvyklé, co je tak, jak má být. Nelogické věci jsou nepochopitelné, nepřirozené, nemyslné. Tady pan básník dával dohromady zvířátka.  Sice se to bude obtížněji číst, ale zase to je ne druhou stranu veliká legrace, taková zvířátka si představit. Vyberte si nějaké a zkuste mi ho namalovat! V pátek obrázek odevzdejte, uděláme si ve škole legrační zoonelogickou zahradu na nástěnce.

Písanka: dokonči stránku 14

 

Středa 21.10.

 

Dnes budeme psát v písance, protože dnešní práce v učebnici na str. 31 moc psaní neobsahuje. Přečtěte si prosím cvičení 1. Je to popis osoby. Kdybychom byli ve škole, zkoušeli bychom podobně mluvit o některém ze spolužáků tak, aby ho ostatní poznali.

Ve cvičení 3 na str. 31 budeme pracovat následovně. Připravte si tři pastelky: červenou, modrou a zelnou. Označte si těmito pastelkami úryvky popisů holčiček. Třeba zakroužkováním hvězdiček na konci.  Stejnou barvou potom zakroužkujte hvězdičku , kterou začíná druhá polovina popisu holčičky.

 

Vypracuj. cv. 4 na str. 31

Písanka  str. 15 Jablíčková úloha je rébus. Vylušti ho a větu napiš. Není to těžké, už jsme podobné úlohy dělali.  A malá nápověda:  Holčička si užívá na pouti.

Přepiš hádanky a  uhodni. Zase je to snadné protože odpovědi najdete na obrázcích.

Třešničkovou úlohu až zítra.

 

Čtvrtek 22.10.

 Prohlédni si obrázek na str. 32 a potom správně doplň do vět řemeslníky, kteří pracují na stavbě domu. Dole máte nápovědu. POZOR!!! slova píšete na začátek vět!!! Bude tam tedy……. velké písmeno!

Cvičení 2 Přečti si věty a potom je správně seřaď. A dávej pozor, abys to neudělal(a) jako v Kocourkově!  Jak stavěli v Kocourkově školu

 

Třešničková úloha v písance na str. 15.

A slova do soutěže… Já bych věděl, ale nebudu vám moc napovídat. Jen trošku  balón, brek, obinadlo, kohout ….

 

Čítanka str. 29  Strašidelný příběh Noční košile. Pěkně přečti a potom  příběh rodičům vyprávěj.

Písanka str. 16 první polovina

Pátek  23.10.

Mluvíme a píšeme ve větách. Věty se skládají ze slov, slova se skládají ze slabik a o slabikách je dnešní učení.

 

K první básničce mám pro vás nápovědu, jak označit slabiky. Celou básničku říkejte jako rozpočitadlo a tak ji snadno rozdělíte na slabiky. Všimněte si, že slovo (předložka) K je přiřazená k následující slabice, kterou začíná slovo hradu, tedy ke slabice HRA. „K“ totiž není samohláska, proto nemůže samostatně tvořit slabiku.  „U“ na začátku básničky samohláskou je, proto „U“  samostatnou slabikou je.

 

 

U-HRA-DU -  JE- STA-RÁ -  BRÁ-NA,

SE-DÍ – NA  - NÍ -  ČER – NÁ  - VRÁ – NA.

VRÁ-NA – KRÁ- KÁ -  KRÁ – KY -  KRÁK,

LE-TÍ – KHRA-DU – ČER-NÝ – MRAK.

MRAK – U-SE-DÁ – NA – BRÁ-NU,

JE – TO – HEJ-NO – HA-VRA-NŮ.

 

Vypracuj cvičení 2 na str. 34

 

Písanka str. 16 jablíčková úloha.  garáž, gumovka, angrešt, gramofon, gorila.

 

 


13.10

D.Ú. str. 25, cvičení 3 Vybarvi Kroužky před větami správnou barvou. Procvičíme si probrané učivo o větách. Poznáš věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací?

14.10

str. 26, cvičení 1 Seřaď srovnej slova ve větách taky aby věty dávaly smysl. Věty zapiš.

           cvičení 2 Přečti si zadání a vypracuj samostatně úkol

           Cvičení 3 Přečti si věty.  V každé chybí jedno důležité slovo. Určitě přijdeš na               to jaké. Napiš toto slovo na připravený řádek.

15.10

Str.27. cvičení 1 Připrav si dvě pastelky a vybarvi kartičky podle toho, do jaké pohádkové věty slova patří.  Jedna věta je  z pohádky o Smolíčkovi, druhá o Budulínkovi. Pkud to zvládnete sami, výborně. Kdyby vám to nešlo, poproste o pomoc rodiče.

Cvičení 2 a 3 zvládnete určitě sami a bez nápovědy.

 

16.10

Dnešní cvičení je vcelku jednoduché a určitě ho budete mít všichni správně. To proto, že slova mají svůj ustálený význam. Proto si rozumíme a proto pojmenováváme předměty (většinou) stejnými slovy.

 

A zde si můžete procvičovat a hrát. V oddělení VĚTA, SLOVO, SLABIKA už zvládnete téměř všechny úkoly. Tak ať se vám líbí.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida 

Nezapomeňte dnes před polednem odevzdat sešity, ať máme s paní učitelkou co přes víkend opravovat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozor!!!

Všechny vás s paní učitelkou očekáváme v úterý 30.6. ráno v 8 hodin ve škole.

Přineste s sebou učebnice k vrácení: Čítanku, Hudební výchovu, učebnici Prvouky.

Odnesete si všechny své věci a vysvědčení.

 


 

Učivo českého jazyka máme probrané a procvičené. Nezapomeň, co ses naučil, protože to příští rok budeš potřebovat!

 

Důležité učivo:

Měkké a tvrdé souhlásky - jaké i - y se po nich píše.

Párové souhlásky p-b, t-d, ť-ď, f-v, š-ž, s-z, h-ch. Abys věděl, jaké písmenko napsat, musíš si říci jiný tvar slova, nebo slovo příbuzné. PRÁH - STOJÍM NA PRAHU DVEŘÍ - TEDY H.   PRACH - JE TU HODNĚ PRACHU - TEDY CH.

Důležitá je i správná délka samohlásek. slovo dráha znamená něco jiného, než drahá. Dokonce existuje i slovo draha a také znamená něco jiného. Je to cesta, kterou se vyháněl dobytek ze vsi na pastvu. 

Do konce roku ještě dokonči písanku a nezapomínej trénovat čtení. K tomu je spousta hezkých článků v čítance. Čím lépe a rychleji budeš umět číst, tím víc tě čtení bude bavit.

Hodně ses zlepši ve psaní. Písmenka jsou menší a úhlednější, než dřív.

Oba se s paní učitelkou těšíme, že si přijdeš na konci měsíce pro vysvědčení a že se poslední den školy sejdeme naposledy všichni pohromadě. Určitě bych vám chtěl udělat společnou fotku na památku na tento školní rok.


Pondělí 1.6.

Cv 2/74 - doplň do vět protikladná slova, nezapomeň na tečku za větou. 

3/74 - tady se určitě zasměješ! Dovedeš si představit dřevěné šaty? :-) 

Během dneška a zítřka si přečti ukázku z knížky Tatínku, ta se ti povedla. Tatínek dostane za úkol vyprávět dětem večer pohádky. To abys rozuměl názvu knížky. Celá knížka je moc fajn a určitě stojí za přečtení.

Úterý 2.6.

Čj str. 75

Středa 3.6

Čj str. 76.

V písance str. 28 - celé hůlkovým písmem.

Trochu jsme si povídali ve škole o telegramu. Že to byla kdysi nejrychlejší metoda posílání krátkých zpráv. Dnes má každý mobilní telefon a tak se už telegramy moc nepoužívají. Nám ale poslouží k procvičení hůlkového písma. 

Do pátku přečíst Kulový blesk.

Čtvrtek 4.6.

Do pátku str. 29 v písance.

Čj str. 77

 


Pondělí 25.5.

Dnes jsme Robísku psali v písance na str. 26, stačí polovina stránky. Pořádně si písmenka prohlédni a zkus psát stejná. Není D jako D. na str. 26 se tvary hůlkových písmenek trochu liší.

V Čj už budeme jenom opakovat, dnes vypracuj jen cv. 1 a 2 na str. 72

Úterý 26.5.

Do cv. 3/72 doplň názvy mláďat domácích zvířátek

na str.72 si zopakuj co jsou samohlásky. Jestli vybarvíš všechno správně, dostaneš za odměnu..... (to se ti ukáže až to všechno vybarvíš)

Do sešitu mi napiš srávně tyto věty:

Nadvratydogaráženámhnízdímalýptáček.

Jetorehekdomácí.

Zhnízdavykukujíčtyřimláďata.

V písance dokonči str. 26

Čítanka str. 101 Zahrada. Klidně si můžeš článek zase rozdělit na dva dny. Každý den jednu stránku. Ale... až to dočteš, tady máš odměnu. https://www.youtube.com/watch?v=El1nLB1cMX8

Středa27.5.

Str.73 cv.2 a 3

Dočíst čl. Zahrada

Čtvrtek 28.6.

Písanka str 27 první polovinu

Čj str. 74 cv 1 doplň a potom celé cvičení přepiš do sešitu.

Čítanka str. 103

Pátek 29.6.

Písanka str. 27 dokončit

Čj str. 74 cv. 2 - doplň protikkladná slova, cv. 3 

Čítanka str. 104 a po přečtení odměna: https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0

 


PONDĚLÍ 18.5.

Přečtěte nahlas básničku Maminčin dar. Když se zamyslíte nad jejím obsahem, zjistíte, že se v ní mluví o lidských smyslech. Potom si vzpomeňte na to, co jste se učili v prvouce a snadno pak doplníte druhou část cvičení.

Cvičení 2/70 je až na jednu výjimku snadné. V Rakousku se totiž nemluví rakousky, ale......??? Jestli nevíte, určitě vám někdo z dospělých poradí. A až budete psát, jak se mluví ve  Francii, nezapomeňte, že ve slově jsou dvě souhlásky vedle sebe. Francouz mluví francouzsky.

Čítanka str. 96

A jestlipak víte, co jsou to laně? Zvířata na obrázku... Ale to je málo. Měli byste vědět, že laň je samička jelena. Tedy rodina je Jelen – laň – kolouch.  Neplést si se srnou!  Tam je to srnec – srna – srnče. Srna lesní a jelen evropský jsou úplně jiná zvířata! Stavbou těla jsou si  srnec s jelenem podobní, ale jelen je o mnoho větší a má i daleko větší paroží.

 

ÚTERÝ 19.5.

Čítanka str. 97 – 98 Trpajzlík Jim (Tohle cizí jméno se čte Džim)

Až si článek přečtete, snadno opíšete správně do sešitu tyto věty. Z nabídky v závorce vyberte jen to správné.

Trpajzlík Jim chtěl mít míry jako (obr, chlap, velikán)

Chtěl být největší (ze vsi, ze všech, na světě)

Kůň mu radil, aby (jedl trávu a spal, jedl oves a běhal, zašel k lékaři)

Vůl mu poradil, aby (jedl oves a běhal, si došel s receptem do lékárny, jedl hodně trávy a pil vodu)

Nakonec si Jim došel za chytrou (liškou, sovou, stařenkou)

Ta mu řekla, že (nikdy nevyroste, má míry tak akorát, co je malé, to je hezké)

Nakonec se Jim dozvěděl, že jen ( vlasy, nohy, mozek) by měl mít větší.

STŘEDA 2O.5.

Písanka str. 24 dokončit stránku s hůlkovým písmem.

V ČJ si přečtěte, jak znějí pozdravy v jiných jazycích 1/71, Potom si prohlédněte ve cv. 2/71 Ppiktogramy - obrázky, kterým porozumí každý, bez ohledu na to, jakým jazykem mluví. I vy se s takovými obrázky setkáváte třeba na dveřích obchodů. Některé takové zkuste nakreslit sami 3/71

 

 

ČTVRTEK 21.5.

 Písanka str. 25 první polovinu

V Čítance máme na str. 99  méně známou pohádku  Jak očarovat čarodějnici. Přečtěte si prosím do pátku celou. Dnes polovinu a zítra druhou. Nebo si dnes napište celou stránku v písance a celý článek si nechte na zítra, nebo obráceně.  

 

PÁTEK 22.5.

Písanka str. 25 druhou polovinu

Čítanka str. 100, dočíst pohádku.

A v pondělí už se sejdeme zase ve škole :-) Hezký víkend.

Velké poděkování těm, kteří se s vámi po celou dobu scházeli u počítače nad školní prací.


PONDĚLÍ 11.5.

Přečtěte si na str. 69 cv. 1 Je to článek o třídění odpadu, složený z jednoduchých vět. Zkuste některé věty v článku spojit do souvětí. Například hned první dvě věty by se daly spojit spojkou protože. Zkuste spojit i některé další. Rodiče vám určitě poradí. Stejně tak, pokud si nebudete vědět rady s vymýšlením souvětí ve cv. 2.

 

Písanka str. 22, opis písmenka ž Ž a předepsaných slov.

Dnešní článek v Čítance je ukázkou z knížky Josefa Lady Mikeš. Jestli se vám bude ukázka líbit, určitě si knížku přečtete rádi celou. Já jsem do této knížky nahlédl na návštěvě u tety. Když jsme se vraceli domů, byl jsem zvědavý, jak to bylo dál. O knížku jsem si napsal Ježíškovi a hned o vánočních prázdninách se do ní pustil. Dodnes se k příběhům kocourka Mikeše rád vracím.

 

ÚTERÝ 12.5.

Dokončete prosím v písance stránku 22. Napište o každém obrázku jednu větu.

Romská pohádka Čertí plácek má hodně společného s pohádkou, Jak bába čerta ošálila, kterou jsem vám četl ve škole. Pamatujete se, jak čert chtěl po staré bábě duši a ta, že mu ji prodá za pytel peněz? Pytel visel u okénka na půdě a bába do něj prostřihla díru. Čert jí tak nanosil plnou půdu peněz. Dnes si přečtěte první část pohádky a zítra druhou. (Kdo je zvědavý, přečte si pohádku celou dnes a zítra bude mít méně práce.)

Do sešitu přepište a doplňte chybějící písmena i – y, í - ý:

ř_zek a brambor_,   ž_dle, hod_ny  mají k_vadlo, ch_trák, velk_ r_bník , těžká č_nka, star_ vodn_k, luk a š_p, růžová ž_žala

STŘEDA 13.5.

Písanka str. 23, úloha s třešněmi, ta je snadná. V úloze s jablíčkem utvoříte věty s danými slovesy. Sloveso žne je starším výrazem pro sekání trávy, nebo obilí.  Např. dědeček žne (seká) trávu králíkům. Ostatním slovesům určitě rozumíte.

Pokud jste včera nedočetli pohádku Čertí plácek, určitě hoříte nedočkavostí, jak starý cikán čerta doběhne.

 

Čj str. 69 cv 3 – první polovinu

 

ČTVRTEK 14.5.

Písanka – úloha s hruškou na str. 23 – opiš básničku o zajícovi.

 Čj str. 69 cv 3 – druhou polovinu

 

PÁTEK 15.5.

Dnešní článek v Čítance je trochu náročnější na pochopení, proto ho nejprve přečtěte sami rodičům a potom poproste rodiče, aby ho přečetli oni vám. A od básníka, o kterém se v článku mluví, jsou písničky na následující stránce. Poslechněte si je za odměnu.

 

Malé kotě https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o

Sluníčko  https://www.youtube.com/watch?v=cecIdqREXEQ

 

Písanka str. 24, HŮLKOVÉ PÍSMO -  první polovinu až k písmenku F. Až budete psát písmenko I, všimněte si, že nad ním není tečka!!!!

 

Hezký víkend

 


PONDĚLÍ  4.5.

Tento týden bude pro vás trochu volnější. Pro dnešek vypracujte jen cv. 1 na str.68 v učebnici. Doufám, že se vám (vašim rodičům) podařilo zprovoznit podle pokynů na hlavní stránce domácí výuky všechny výukové programy firmy Didakta. V nabídce najdete program Čeština v ZOO. V tomto programu si můžete hrát. Když program spustíte, objeví se vám plánek ZOO s jednotlivými výběhy zvířat. Abyste si výběhy odemkli, musíte na ně kliknout, přiřadit k nim nějaký úkol, zvolit počet klíčů potřebných k odemčení a potom už jenom hrát.

Procvičovat zde můžete NEPATŘÍ DO ŘADY -  U,Ú,Ů, OU, AU - STEJNÝ x OPAČNÝ VÝZNAM - POČET SLABIK - SPODOBA ZNĚLOSTI - PŘEDPONY.

 

Ať se vám líbí

Písanka str. 20 druhá polovina – úloha s hruškou.

 

ÚTERÝ 5.5.

Dnes si přečtěte v Čítance ukázku z knížky Daisy Mrázkové Haló Jácíčku. Článek je o tvrdohlavém zajíčkovi, který se hádá s veverkou.

Do sešitu prosím krasopisně přepište básničku Na jaře. Najdete ji v Čítance na str. 86.

V počítačovém programu VESELÝ SLABIKÁŘ je uprostřed obrazovky park, úkol na procvičení a zopakování abecedy. Navlékněte korálky ve správném pořadí.

 

STŘEDA 6.5.

Čítanka str. 85 jaro. A další procvičování na PC v programu Čeština v ZOO

Písanka str. 21  první polovinu

 

ČTVRTEK 7.5.

Písanka str. 21 druhou polovinu

Čj str. 68 cv.2 – Kdo si pamatuje, co jsme si říkali o slovesech, to má snadné. Podtrhá ve větách slovesa, spočítá je a ví, že počet sloves = počet vět ve větném celku (v souvětí).

Čítanka  - básničky a hádanky na str. 86, 87, 88 Neděste se, je toho maličko. to máte přečtené za chviličku.

 

 

 


PONDĚLÍ 27.4

Vážení a milí, jelikož jste šikulové a máme v ČJ už hodně probráno, můžeme poněkud zvolnit.  Tento týden tedy bude o trochu méně práce v učebnici, ale nebojte se, každý den si alespoň něco na vás vymyslím.

Tak vzhůru do boje!

 

         Už když jsme se učili o spojkách, říkali jsme si, že mohou spojovat slova, nebo věty. pro připomenutí:

 

Už název slovního druhu spojky nám prozrazuje, že tato slova budou něco spojovat. Tak, jako jsou vagóny vlaku spojené spojkami (železničáři jim odborně říkají spřáhla), tak spojky – slova spojují buď jednotlivá slova:

Mám rád ovoce i zeleninu.

Slova ovoce – zelenina jsem spojil ve větě spojkou „i“.

...nebo mohou spojovat celé věty:

Půjdu odpoledne na hřiště. Na hřišti budu hrát kopanou.

Abych nemusel říkat dvě věty a opakovat v obou slovo hřiště, spojím spojkou „a“ obě věty do jednoho celku, kterému říkáme SOUVĚTÍ:

Půjdu odpoledne na hřiště a budu tam hrát kopanou.

Jak ale poznáme obyčejnou, jednoduchou větu od souvětí? Není to těžké, pokud si pamatujete učivo o slovesech. Slovesa jsou slova, která nám říkají, co, kdo dělá. Slovesa jsou nositeli děje. A v každé větě někdo něco dělá. V každé větě se něco děje. To znamená, že v každé větě musí být sloveso. Jestliže od začátku věty do konce *najdeme jedno sloveso, je to jedna jednoduchá věta. Jestliže sloves najdeme víc, jedná se o souvětí. Počet vět, z kolika je souvětí sestaveno, se zpravidla rovná počtu sloves. Malý příklad:

Pepíček nese tatínkovi ze sklepa hrneček vychlazené smetany.

V této větě je jen jedno sloveso, je to tedy věta jednoduchá.

Na sedmém schodu upadl, hrneček se rozbil a smetana tekla po schodech dolů.

Tady jsou slovesa tři. Jedná se tedy o souvětí složené ze tří vět.

 

 

*(Věta začíná velkým písmenem a končí tečkou (nebo otazníkem, či vykřičníkem))

Ve cvičení 1 na str. 66 spočítejte tečky za větami (jiná znaménka v článku nejsou) a máte splněný úkol  a). Potom vyhledejte v článku slovesa a  podtrhejte je. A teď už to máte snadné se cvičením b). Jestli je mezi velkým písmenem na začátku věty a tečkou na konci jen jedno sloveso, je to větný celek tvořený jen jednou větou – tedy je to věta jednoduchá a tu do sešitu napíšete. Je-li od začátku do konce věty sloves víc, jedná se o souvětí.  Měli byste najít a napsat tři věty. A to je pro dnešek vše.

 

 

ÚTERÝ 28.4

Písanka strana 19 první část. Opis básně - hádanky (úloha s jablíčkem) si necháme na zítra.

Do sešitu - Trénujeme párové souhlásky a psaní i - y po měkkých a tvrdých souhláskách. Diktuji pomalu, tak máte čas na to, abyste všechno stihli napsat. Na závěr si diktát zkontrolujte a všechno napsané si odůvodněte, ať můžu psát samé jedničky!  Diktát

 

STŘEDA 29.4

Písanka strana 19 druhá část,

Přečtěte si v Čítance básničky na str. 80 a 81 a potom článek správný kluk.

Do sešitu odpovězte na otázky. Otázky jsem vám očísloval a vy napíšete jen číslo a odpověď.  Protože budete často odpovídat jen jedním slovem, pište odpovědi do řádků za sebe, ať šetříme místem.

 1. Jak se jmenoval chlapec, o kterém je článek?
 2. Jakou barvu měl zvonek?
 3. Kam někdy vezme tatínek svého synka?
 4. Na čem tam jezdí větší děti?
 5. V čem jezdil chlapec, který řekl: „Hm – panna, to je toho.“?
 6. Co vykřikl bohatý chlapec, když odjížděl?
 7. Z čeho uměl Tomík udělat píšťalku?
 8. Co naučil tatínek Tomíka vyrábět?
 9. Z čeho ji vyráběli?
 10. Kolik píšťalek udělal Tomík v neděli?
 11. Kdo všechno byl píšťalkami obdarován?
 12. Kde se polekali, když Tomík zapískal?

 

 

ČTVRTEK 30.4

ČJ str. 67, cv.1 a 2

Ve cv.2 si nejdříve podtrhejte slovesa a potom už podle jejich počtu snadno poznáte, jestli se jedná o souvětí, nebo větu jednoduchou.

Písanka str.20 první polovina – doplň přirovnání. Protože se nejedná o věty, budeme začínat malým písmenem a na konci nebude žádné znaménko. Vzor:     voňavý jako růže

 

Zítra už je máj, můžete vyrazit v háj! :-) A protože je to státní svátek, nemám pro vás žádnou školní práci. Hezký prodloužený víkend!

 


PONDĚLÍ  20.4.

Už název slovního druhu spojky nám prozrazuje, že tato slova budou něco spojovat. Tak, jako jsou vagóny vlaku spojené spojkami (železničáři jim odborně říkají spřáhla), tak spojky – slova spojují buď jednotlivá slova:

Mám rád ovoce i zeleninu.

Slova ovoce – zelenina jsem spojil ve větě spojkou „i“.

...nebo mohou spojovat celé věty:

Půjdu odpoledne na hřiště. Na hřišti budu hrát kopanou.

Abych nemusel říkat dvě věty a opakovat v obou slovo hřiště, spojím spojkou „a“ obě věty do jednoho celku, kterému říkáme SOUVĚTÍ:

Půjdu odpoledne na hřiště a budu tam hrát kopanou.

A vzhůru do práce v učebnici na str. 63

Cvičení 1. Zadání je jasné, zde ve formě rébusu kontrola pro šikulky, nápověda pro ty, kteří by si snad nebyli jisti.  (SVSVSSV)

 

Cv. 2  (nebo, protože, poněvadž, jelikož, i, ani, nebo, a) Spojek je v nápovědě víc, protože můžete do některých vět vybrat z několika nabízených. Při použití se potom může měnit význam věty. Zkuste to.

 

Cv.3 Zadání je jasné, zde ve formě rébusu kontrola pro šikulky, nápověda pro ty, kteří by si snad nebyli jisti.  P S P S P S S S P P S P P

 

Do sešitu mi prosím seřaďte podle abecedy následující zvířata:

žralok, žirafa, žížala, žlabava, žluva, žába, žluna, žluťásek.POZOR! Jedno ze slov neoznačuje opravdové zvíře, přesto ho však do seznamu zařaďte.  Nezapomeňte ho podtrhnout. Pokud nevíte, tady je nápověda : Nápověda

V písance na str.17 první 4 řádky – nacvičte si psaní písmenka x, X. Doporučuji prvních pár exemplářů napsat na papír, ať to máte v písankách už krasopisně.

 

ÚTERÝ  21.4.

Dnes si přečtěte na str. 65 v ČJ článeček o práci na zahradě a na str. 64 vypracujte cvičení 1.

V písance dokončete str. 17

K úloze s jablíčkem ještě nápověda. Na prvním obrázku je hudební nástroj saxofon. Na druhém, ta zamračená paní se jmenuje Xantipa. Xantipa byla ženou jednoho řeckého učence (filozofa Sókrata). Prý byl hašteřivá a hádavá.

 

 

STŘEDA  22.4.

Dnes jenom cvičení 1 na str. 65

  Trochu jsme zanedbávali Čítanku, tak dnes hurá na str. 77 a 78. Velikonoce jsou už za námi, ale my si ještě přečteme, jaká kouzla prováděla při barvení vajíček na Chodsku maminka malé Hanýžky. Chodsko je kraj na západě naší vlasti v okolí Domažlic. Chodsko proto, že jeho obyvatelé – Chodové chodili po hranicích a hlídali je. Odtud také pochází autor článku i celé knížky Hanýžka a Martínek.

 

Dnes mi ještě prosím namalujte obrázek s tématem VELIKONOCE.  Je úplně jedno, jestli to bude nějaké krásně vyzdobené vajíčko, nebo některý za zajíčků, kteří zdobí celou vesnici. Můžeš namalovat i sebe s pomlázkou a košíkem barevných vajíček. Tak ať se vám obrázky povedou. Těším se na ně. Obrázek prosím založte do sešitu a příští středu odevzdejte.

 

 

 

ČTVRTEK  23.4.

Cv. 3 na str. 65

Písanka str. 18 prvních 6 řádek.

Přečtěte si básničku Kámen v botě na str. 78 v Čítance.

 Do sešitu napište následující diktát.  Diktát

 

 

PÁTEK  24.4.

Písanka str. 18 dokončit a uhodnout hádanku.

Přečíst článek Anička malířka na str. 79 a 80.  Do sešitu odpovězte celými větami na následující otázky, odpovědi najdete v článku.

Kdo s kým si v článku povídá?

Jakou barvu měla kočka na začátku článku?

Na jakou barvu chtěla kočka přebarvit?

Jakou barvu měla kočka na konci vyprávění?

 

Vám milí rodiče děkujeme, že nám i svým dětem v této nelehké době pomáháte s výukou.

Hezký víkend.

 


 

 


23.3. PONDĚLÍ

Jakékoliv slovo, které řekneme, napíšeme, nebo si přečteme, má určité vlastnosti, podle kterých ho můžeme zařadit do jedné z deseti skupin.  Těmto skupinám říkáme slovní druhy a vy máte jejich přehled v učebnici na straně 43. V tomto školním roce se budeme zabývat jen podstatnými jményslovesy.

 

Podstatná jména jsou slova, která pojmenovávají osoby, zvířata, nebo věci. Důležité je vědět, že to jsou slova! Například já jsem PÁN, MUŽ, TATÍNEK, ČLOVĚK, MUZIKANT, LYŽAŘ, MOTORKÁŘ, UČITEL, ale nejsem podstatné jméno! Podstatná jména jsou ta tučně zvýrazněná SLOVA.

Vypracujte prosím cvičení na str. 44

 

24.3.ÚTERÝ

Dnes si připravte 3 krabičky, nebo sáčky, či obálky a vystříhejte si kartičky na str. 45. Na krabičky si nalepte nadpisy (názvy osob, zvířat a věcí) a už si můžete podle pokynů na str.47 hrát. Místo spolužáků musíte využít rodiče, nebo starší sourozence.

 

25.3. STŘEDA

Důležitá informace pro zapamatování z dnešní látky: PODSTATNÁ JMÉNA MOHOU MĚNIT SVŮJ TVAR. (šedivý rámeček na konci cv. 1)

Příklad: PES, máme PSA, hodím PSOVI klacek, se PSEM chodím ven. A teď už je to jasné. Splňte cv. 1 a potom do sešitu napište 6 vět podle cv. 2. Vyberte si vždy jeden z nabízených tvarů.

 

 1.  

Str. 49 – tady je to asi všechno jasné, Jen na závěr: až vyškrtáte ve cv.3 podstatná jména, která nepatří do řad, utvořte s těmito slovy věty a napište je do sešitu. Jééé, už to slyším, to je ale moc! Nebojte se, ne se všemi. Z každé řádky si vyberte jen jedno vyškrtnuté slovo, takže ty věty budou jen tři.  Vyškrtaných slov je celkem 7 že ?!

 

27.3 PÁTEK

Nejprve si přečtěte ukázky z pohádek na str. 50 Poznáte je? Napište jejich názvy (cv.1na str. 51)

V první ukázce vyškrtejte všechna podstatná jména a potom zkuste ukázku přečíst bez nich. To je ale hloupost co? Škoda, že u toho nejsem, to bych se nasmál!

Cv. 4, písmeno c můžete vynechat protože doma tolik herců asi neseženete. Ale pohádku si od vás vyprávět ve škole určitě nechám. Těším se na to.


PONDĚLÍ 30.3.

Dnes si vysvětlíme, že jména se dělí na obecná a vlastní. Obecná jména jsou pojmenováním osob, zvířat či věcí bez bližšího určení. Například slovo řeka. Všichni víme, že se jedná o nějaký větší vodní tok, dovedeme si ji představit, namalovat. Nebo pes. Čtyřnohý chlupatý domácí hlídač. To jsou jména obecná.  Naproti tomu jména vlastní patří jedné konkrétní osobě, zvířeti, nebo věci. Vrátíme se na příklad k té řece. I řeky mají svá vlastní jména, například Vltava. Když se řekne Vltava, každý hned ví, o jakou řeku se jedná. O naši nejdelší řeku,*která pramení na Šumavě, protéká Prahou, Bedřich Smetana o ní napsal krásnou hudební skladbu (nedávno jsme ji poslouchali ve škole). A ještě přiřadíme vlastní jméno k obecnému jménu pes. Třeba Máša. A už se Terezce rozjela pusa do úsměvu, protože zrovinka tohle jméno patří jejich pejskovi. Všechna vlastní jména píšeme s velkým písmenem na začátku. A tohle je také vysvětleno v šedivém rámečku na str. 52. Podtrhněte všechna vlastní jména ve cvičení 1, na str.52.

 

Písanka strana 12 první polovinu.

 

 *Labe je sice delší, ale není celé na území našeho státu.

 

ÚTERÝ 31.3.

Cvičení 1/53 se vztahuje ke včerejšímu článku o Japonsku. Tak na to při práci myslete.  S cv. 2/53 vám trošičku pomůžu. Doplňte správně malá a velká písmena:

BÁSNÍK JAN SKÁCEL

HUDEBNÍ SKLADATEL ANTONÍN DVOŘÁK

SPISOVATEL A MALÍŘ JIŘÍ TRNKA

ZPĚVAČKA LUCIE BÍLÁ

HEREČKA LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ

FOTBALISTA MILAN BAROŠ

 

Písanka str.12 druhou polovinu.

 

STŘEDA 1.4.  Apríl sem, apríl tam vzhůru do práce.

1/54 – Doplňte podle skutečnosti. Ať nepíšete do posledních řádek stejné jméno, napište na předposlední řádek paní učitelku, aby jí nebylo líto, že jste na ni zapomněli. Kdo sedí v první lavici, napíše, že před ním sedí pan učitel. A kdo sedí v lavici poslední, má za sebou ještě třeťáky.  Nezapomeňte na úkol b)!

2/54 – Pěkně nahlas přečtěte a potom první dvě věty přečtěte znovu a doplňte do nich informace o sobě.

 

Nezapomínejte na čítanku. Přečtěte nahlas rodičům do pátku ukázku z knihy Ondřeje Sekory Knížka Ferdy Mravence o tom, jak si housenka pletla kabátek. Ale nezapomeňte, je to jenom pohádka. Z housenky běláska bude vždycky jenom bělásek, Z housenky babočky bude vždy babočka. :-)

A když už máme dnes toho prvního dubna, na závěr jedna aprílová:

Aprílová škola

Navštívíme dneska spolu
aprílovou školu,
kde žáci - s poškoláky v čele -
zkoušejí pana učitele.

Když domů pětku přinese si,
syn vykráká ho za pačesy
(jestliže ovšem nemá pleš)...

Všecko je pravda - žádná lež!

ČTVRTEK 2.4.

Dnes jen krátce – vypracujte cvičení na str. 55

 1. Vymysli zvířátkům VLASTNÍ jména
 2. Tohle je bezvadná hra, kterou vždycky hrajeme ve škole a potom i v družině. Zkuste si zahrát i vy doma. Nejdřív ale vyplňte celou tabulku.

Písanka str. 13 první polovinu.

 

PÁTEK 3.4.
Minulé pondělí jsem vám sliboval, že se letos budeme podrobněji věnovat podstatným jménům a slovesům. A už tady máme slovesa.  

SLOVESA JSOU SLOVA, KTERÁ VYJADŘUJÍ DĚJ.

ŘÍKAJÍ NÁM CO OSOBY, ZVÍŘATA A VĚCI DĚLAJÍ.

Tučně vytištěné věty si zapamatujte a vypracujte cvičení na str. 56

Písanka str. 13 druhou polovinu.

Hezký víkend!


PONDĚLÍ 6.4.

Dnes mám pro vás úkol k odevzdání: následující slova opravte a potom správně napište do čtyř sloupečků:

1)podst. jména osoby   2)podst. jména zvířata   3)podst. jména věci   4)slovesa

bríle,  kouřyl, mroš, cyhla, kroužý, učytelka, riba, vepřýk, sestřyčka,  žárofka, šympanz, vepřýk, klučyna, léčý, stojýme, pánef, žákině, žýžala, ručník, ribář, hořý

Pozor, v každém slově (kromě jednoho) je chyba! Je tam celkem 19 chyb. V každém sloupečku by mělo být 5 slov. Tak s chutí do toho! Práci si podepište a do středečního poledne vhoďte do poštovní schránky školy.

ÚTERÝ 7.4.

Dnes to bude velmi snadné. Vypracujte cvičení na str. 57 a vystříhejte si do obálky (nebo do krabičky) kartičky se slovesy za str. 57.

Písanka str. 15 První polovinu.

Tedy úloha třešničky – napište jména deseti měst. Poradí vám rodiče, nebo je poproste, ať vám půjčí mapu. Tam najdete měst...

A pozor!!! Vlastní jména měst začínají.....???

Úlohu s jablíčkem, první tři řádky. (Kdo je pilný udělá to dnes celé a zítra bude mít míň práce. :-)

STŘEDA 8.4.

Připravte si vystříhané kartičky podstatných jmen a sloves. Sestavujte věty tak, že do každé použijete dvě podstatná jména a jedno sloveso. Do sešitu zapište 5 těch nejpovedenějších vět. Samozřejmě můžete měnit tvar slov a do vět můžete dávat i další slova. Dám příklad: Vybral jsem si: bratr, kamarád, hřiště, jde. (mám dokonce čtyři slova) Bratr jde na hřiště za kamarádem. Věty můžou být i legrační: Mravenec vozí slona autobusem. :-)

A tady je odkaz na procvičování abecedy

Nezapomeňte na čítanku!!! Máme tam na str. 72 prima básničku Deset malých černoušků. Ona je to i písnička, kterou si potom společně zazpíváme.  Ale nač čekat? Písničku jsem vám nahrál, tak si ji můžete se mnou zazpívat. Pozor, poslední sloku jsem znal jinak, tak jsem vám ji nahrál tak, jak ji znám já. DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ

Až budete číst článek o Pipi na str. 73-74, narazíte na dopis, který psala Pipi sama sobě. Protože Pipi nechodila do školy, moc jí to psaní nešlo. Tak tady máte, jak by měl její dopis vypadat:

Milá Pipi,

 jak se máš? Tady máme hezké počasí. Tomík dal do sklepa jed na krysy. Určitě pojde většina z nich. Tak zase napiš.

Pac a pusu 

                     tvoje Pipi.

Zítra vám začínají velikonoční prázdniny, proto se na pár dnů odmlčíme a v úterý zase tady AHOJ! (I když radši bych, abychom si to ahoj mohli říci ve škole.) Hezké Velikonoce!


ÚTERÝ 14.4.

Tak dnes přátelé, začneme diktátem do sešitu, který jste si přinesli za školy minulý týden. Sešit odevzdáte zítra a přinesete si sešit nový. 

 Diktát  Kdo zvládne napsat diktát bez zastavování nahrávky, udělá za cvičením v sešitě hvězdičku. 

Potom pracujte v ČJ na str. 59. Přečtěte si článek a zapište do cv. 1b) příkazy dětem z obrázků. Např. V zimě se teple oblékejte!

Druhé cvičení si přečtěte a označte zelenou pastelkou správné chování a červenou pastelkou nesprávné. Stačí do šedivého proužku před každou větu udělat barevný puntík. Nezapomeňte na cv.2b)

V čítance si přečtěte článek na Velikonocích na str. 75

A to je pro dnešek vše.

STŘEDA 15.4.

Než se dáme do práce v učebnici ČJ, přečtěte si na úvod básničku o Kuřátkách v čítance na str. 76

Dnes nás čekají předložky. Předložka je slovní druh, ale také nějaký kobereček, nebo kožešina položená před postel, aby nás nezábly nohy, když z postele vylézáme. Všimněte si, že jsem zvýraznil položená před. Docela úmyslně, protože předložka, jako slovní druh, je také položená před podstatným jménem. Předložky tedy píšeme zvlášť. Jedná se o samostatná slova.  I když při čtení si říkáme, že je čteme se slovem dohromady. Píšeme

do    lesa -  čteme [dolesa]

Mezi předložku a podstatné jméno můžeme vložit jiné slovo, třeba přídavné jméno. Zkusit si to můžete třeba v úvodní básničce: do peřinek  - do voňavých peřinek, do stěny - do bílé stěny,...

Cv. 2  až splníte zadání, tedy až podtrháte předložky a pěkně slovní spojení přečtete (předložku se sloven dohromady), vyberte si ze cvičení pět libovolných výrazů, utvořte s nimi věty a napište je do sešitů.

Čítanka str. 76 Jak se housatům nechtělo na svět.

ČTVRTEK 16.4.

Přátelé, minulý týden jsem při zadávání práce do písanky přeskočil str. 14. Tímto se vám omlouvám a vrhneme se na ni dnes. Prosím první polovinu.

 

ČJ str. 61

 

PÁTEK 17.4.

Cv.1/62  na křeslo, do poličky, na sekretář, před skříň, pod stůl

Také s druhým cvičením vám můžu trošičku poradit.  Ale nápověda je takový malý rébus. Věřím, že si s ním snadno poradíte.

 

Přes   za      od     za      do     k       za      u       do     k      

5       3       9       6       8       2       10     7       1       4

Ještě cvičení třetí a máte pro tento týden hotovo!

Do sešitů pěkně přepište ze str. 74 dopis, který psala Pipi sama sobě. Jeho správnou podobu máte v úkolech na této stránce z minulého čtvrtka. Aby se vám to lépe hledalo, dopis jsem zvýraznil modrou barvou.

Dokončit str. 14 v písance.

Hezký víkend!


Pro lepší přehlednost vkládám nejnovější učivo od tohoto týdne vždy nahoru, abyste nemuseli každý den sjíždět až sem na konec stránky.