Neumětely

Matematika

30.3.

Důležitá zpráva na hlavní stránce domácí výuky! 

 

zde

 

27.3.

Tento týden máme kratší, protože se přiblížily velikonoční svátky. Své práce prosím odevzdávejte ve středu mezi devátou a dvanáctou hodinou na obvyklé místo před školou.

Děkujeme

 

22.3

Ahoj prvňáci,
všechny vás moc chválím za domácí práci, jak z matematiky, tak i z prvouky. Děkuji vám i za krásné obrázky – už jsou na nástěnce.
V rámci pracovních činností si vystříháte kartičky, je to pomůcka na matematiku, (3,5cm x 7 cm), můžete i jiný rozměr. Na kartičky napište příklady, využijte obě strany (viz. M str. 8/1 a 10/1, máte v matematice i vzor). Požádejte rodiče, ať vám kartičky ukazují a vy se snažíte říct co nejrychleji výsledek příkladu. Procvičujte a zjistíte, že budete vždy ve výpočtu rychlejší. Kartičky budeme potřebovat i ve škole.
Děkuji J.E.

 

20.3.

Ahoj školáci,

tak trochu (velmi) jsem doufala, že se uvidíme, jak bylo původně řečeno. Bohužel do dnešního dne nevíme, kdy půjdeme do školy, a tak to co jsem vám chtěla říct osobně, musím zase napsat na stránky školy. Za druhý týden vaší domácí výuky vás musím všechny moc pochválit. Všichni jste měli vypracované zadání a zlepšili se v pečlivosti i ti, co na svoji nedbalou práci byli upozorněni. Chválím jen tak dál. Na další týden (týdny) vám bohužel musím vytvořit zase rozvrh na domácí přípravu. Jsem moc ráda, že nezapomínáte na pohyb, pamatujete si to, co jsme si říkali (švihadlo, chůze, běh) základ Tv nejen v nynějších podmínkách. Těšíme se v pátek 19.3. na vaše práce, alespoň trochu budeme mít společné Velikonoce. A nezapomeňte, stále platí, kdybyste něco nevěděli, tak volejte, pište nebo přijďte a my vám pomůžeme.

 

Možná, že se vám bude zdát, že na tento čtvrtek a pátek není práce rozepsaná. Máte však v sešitech založené pracovní listy k procvičování, nebo můžete procvičovat učivo samostatně. Zkrátka si práci rozvrhněte tak, aby v pátek byla hotová stránka 20.

 

M 1.tř.

 

22.3.2021

str. 18

 

23.3.2021

19

 

24.3.2021

20

 

29.3.2021

21

 

30.3.2021

22

 

31.3.2021

23

 

 
8.3

Ahoj prvňáci,
všechny vás moc zdravím a děkuji za vaši velmi dobrou odevzdanou práci. Někteří z vás jste pracovali velmi pečlivě,  ostatní žádám o větší pečlivost (nepospíchejte při psaní).
Další týden budeme opět pokračovat tak, jak jsme se ve škole domluvili. Přidala jsem vám tam procvičování diktátu, stačí 5-6 příkladů nebo číslic, můžete to střídat a procvičujte třeba každý lichý den. V pátek odevzdejte s matematikou.
Děkuji J. Eli.

 
Vážení rodiče a milí žáci,

bohužel se opět vracíme k domácí výuce. Poslední den ve škole (Pá 26. 2.)jsme se všichni domluvili, že (žáci 1., 2. i 3. třídy) začneme pracovat v matematice č. 3 na str. 3. Pokud bude něco nejasného v průběhu domácí přípravy, tak cvičení vynechte a poznamenejte, jaký je problém. Během předávání vypracovaných úkolů z matematiky i prvouky přidám vysvětlení. Vypracované úkoly budete odevzdávat zase vždy každý pátek a v pondělí si své sešity vyzvednete (tak jak jsme již dělali).

Přeji vám i rodičům pohodovou domácí výuku a dobrou náladu.

Jarka Eliášková

Nezapomeňte: vysvětlení nové látky v matematice, vždy v RÁMEČKU a třeťáci v prvouce používejte vždy učebnici, tam je vše popsáno (vše jsme si ve škole ukazovali).

Přidávám přehled (rozvrh domácí výuky) naší práce z domova.

 

 

M1

Prv1

M2

Prv2

M3

Prv3

1.3.

str. 3

 

str. 3

 

str. 3

 

2.3.

4

str. 6-7

4

str. 2-3

4

str. 4

3.3.

5

 

5

 

5

 

4.3.

6

 

6

 

6

 

5.3.

7

8-9

7

4-5

7

5

 

 

 

 

 

 

 

8.3.

8

 

8

 

8

 

9.3.

9

10-11

9

6-7

9

6

10.3.

10

 

10

 

10

 

11.3.

11

 

11

 

11

 

12.3.

12

12

12

8-9

12

7

 

 

 

 

 

 

 

15.3.

13

 

13

10

13

 

16.3.

14

 

14

 

14

8

17.3.

15

 

15

 

15

 

18.3.

16

 

16

 

16

 

19.3.

17

13

17

11

17

9

 7.-11.12.

Ahoj prvňáci,

moc vás zdravím. Na čas se musíme vrátit zase k domácí výuce. Budeme pokračovat v práci, tak jak jsme již dělali. Vždy jednu stránku v matematice na jeden den.

 

společně jsme začali pracovat v nové matematice č. 2 na stránce 12. S panem učitelem jste potom pokračovali a dostali jste se určitě k psaní čísla 6. Na dalších stránkách máte úkoly, které jsme společně procvičovali ve škole, tj. sčítání a odečítání, tentokrát už do 6, určit počet dle čísla, pojmenovat jednotlivá čísla, dopsat číselnou řadu, rozklad čísel – procvičovali jsme do kapsy pravé  a levé - nezapomeňte si vzít žetonky (bombónky) a rodičům ukázat), určit větší, menší číslo. Co je potřeba připomenou jsou příklady, které vyznačujeme na číselné ose str. 18-19.

Pokud budeme znázorňovat příklad na sčítání (1+5=6) potřebujeme dvě barvy.  Jedno políčko vybarvěte zeleně (0-1) a dalších pět políček (2-6) modře. Dostali jsme se v číselné ose na číslo 6 a to je výsledek příkladu. (již jsme společně dělali v první matematice, tam jsme měli obrázky).

Až budete odečítat (6-2=4) budete potřebovat jen jednu pastelku. Vybarvíme na číselné ose šest políček (0-6) a vezmeme si tužku a odzadu škrtneme dvě políčka (protože mínus 2). Na číselné ose nám vyjde výsledek 4. Jste moc šikovní, tak to určitě zvládnete.

 Děkuji J.E.

 

 

 

 


Pondělní učení máte vyznačené ve svých pacovních sešitech, zítra je volno a ve středu,....

 

Hurá! Zase začíná škola!!!

9.-.13.11.

Ahoj prvňáci,

už umíme psát čísla 1-5, nyní přidáme ještě číslo 0. Budeme procvičovat sčítání a odečítání čísel viz. str. 44. Dále umíme porovnat čísla (větší, menší, rovná se) viz. str. 26/liška. Nadále procvičujeme rozklad čísel viz. str. 37/liška a 43/kapr - procvičujte s rodiči do malého sešitu.
Je důležité k číslu přiřadit počet předmětů a naopak. Znát čísla 0,1,2,3,4,5 i písemně, 6,7,8,9 poznat čísla. Pokud je někde problém, prosím,o procvičování.
Pokud nebude něco jasné, nic se neděje, zavolejte, domluvíme, poradíme. Jsme tu každý den celé dopoledne.
Posílám samostatné počítání na papíře. Zjistíme zda vše zvládáme samostatně bez rodičů.
Práce na další týden bude v matematice vyznačena zase pomocí datumu.
Na pátek vám připravím vaše krásné podkovy, ale pozor budou velmi křehké, nemáme je kde vypálit.
Děkuji vám i Vašim rodičům za splupráci a trpělivost.
J. Eliášková


 

Zde prosím máte rozpis učiva pro příští týden.

Poznámky k jednotlivým cvičením jsou v sešitech, případné nejasnosti  vyřešíme po telefonu.

    2/11                3/11                4/11                      5/11                      6/11                           40                      41                   42                       43                        44


 

 

13.10

Rozpis učiva matematiky pro 1. třídu

Rozpis učiva matematiky 1.třídy

Pokud by se náhodou stalo, že si s některým cvičením nebudete vědět rady, nic se neděje. Přeskočte ho a my při opravování sešitů k němu přidáme vysvětlení, jak cvičení vypracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozor!!!

Při otevírání stránek s domácí výukou otevírejte nejdřív jen odkaz domácí výuka. Tam jsou totiž informace společné pro všechny třídy. Teprve potom otevírejte jednotlivé složky s třídami a předměty!!! 

Dobrý den děti,

dnes se takto zdravíme naposledy příště už se uvidíme, moc se těšíme. Tak se podíváme co nás čeká tento poslední týden této výuky. Někdo ještě nedodal hodiny a pracovní listy s výpočty, tak nezapomeňte odevzdat ve středu. Děkuji.

 

PO M 18/5     str. 41

Út M   19/5     str. 42

St M    20/5     str. 43

Čt M   21/5     str. 44

 

 

Děkuji děti vám i Vašim rodičům za spolupráci při výuce. J. E.


Ahoj děti,

děkuji vám za vaše odevzdané práce. Výpočty v zadaných úkolech jsou velmi dobré, zlepšujte i nadále někteří psaní číslic. Kdo nemá ještě vypracované pracovní listy, tak prosím dopočítat a odevzdat. Děkuji.

Tento týden budeme pracovat pouze s velkou matematikou.

 

Po 11.5           str. 37

Út 12.5.          str. 38

St  13.5.          str. 39

Čt  14.5.          str. 40

 


Ahoj prvňáci,

omlouvám se za špatně napsanou stránku na St 29.4., asi jste sami zjistili, že tam měla být str. 32. Pomalu se dostáváme na konec sešitu, kde nás bude čekat číslo 20. Tak prosím nezapomínejte pracovat s kartičkami – číselné řady, rozklad čísel, vytvářet příklady, tak jak jsem vám to popisovala, když jste kartičky vyráběli. Procvičujte průběžně každý týden. Děkuji.

 

Po        4.5.      str. 33 (Nezapomeňte psát čísla pečlivě, tak jak jsme                               se učili!!!)

Út        5.5       str. 34

St        6.5.      str. 35

Čt        7.5.      str. 36

 

Nezapomeňte využívat i výukové programy (M i Prv) co používáme ve škole. Pan učitel vám to připravil – rozklikněte -DOMÁCÍ VÝUKA, tam máte celý postup instalace.

 

 


Dobrý den děti,

tento týden budeme pracovat pouze ve velkém sešitu matematiky. Musím vás moc pochválit za vaši práci, kterou jste odevzdaly.

 

Po 27/4           str. 30

Út 28/4           str. 31

St 29/4           str. 29

Čt 30/4            - vyrobte si vlastní ciferník hodin, vystříhněte a dopište všechna čísla 1-12, hodinové  ručičky nakreslete, tak aby ukazovaly začátek vyučování (šablonu najdete ve středu ve svém sešitu ve škole.

 


 

 

Dobrý den děti,

doufám, že se máte všichni dobře. Všechny vás, i rodiče, moc zdravím. Pustíme se společně do dalšího pracovního týdne. Ve středu jsem vám do sešitu dala nakopírované přiklady na procvičování. Jestli  bude při výpočtech někde nějaký problém, tak mně to tam napište. Děkuji.

Na čtvrtek jsem vám připravila diktát příkladů, kde budete psát jen výsledky. Zkoušíme to prvně. Ničeho se nebojte, budeme procvičovat i ve škole nebo můžete i s rodiči. Napište mně do sešitu, kde byl problém (př. rychlý diktát nebo ..?) Děkuji. J. E.

 

Po 20/4           dokončete str. 27

Út 21/4           str. 28

St 22/4           str. 29

Čt 23/4            diktát do malého sešitu  Diktát příkladů

 

 


PONDĚLÍ 23.3.   STR. 8

ÚTERÝ 24. 3.   STR.9

STŘEDA 25. 3.   STR.10

ČTVRTEK 26. 3.   STR.11

POÁTEK 27. 3.   STR 12

PROCVIČUJTE SI PSANÍ ČÍSEL I PŘÍKLADŮ PODLE DIKTÁTU RODIČŮ,

NEBO STARŠÍCH SOUROZENCŮ.


PONDĚLÍ 30. 3.   STR. 13

ÚTERÝ 31.3        STR.14

STŘEDA 1.4.      STR.15

ČTVRTEK 2.4      STR.16

PÁTEK 3.4          STR 17


6.4. - 8.4.

Ahoj děti,

vytvořte si kartičky s čísly 0 – 20.

Procvičujte číselnou řadu (skládejte kartičky) od 0 do 20 a naopak od 20 až k 0.

Rodiče vám řeknou jedno číslo (př. 8), rodičům ukažte kartičku s č. 8 a řekněte a ukažte rodičům číslo o jedno méně (č.7) a o jedno č. více (č.9).

Další procvičování 0 – 10. Rodiče vám opět vyberou číslo (př. 6) a vy zvednete dvě kartičky, které dají dohromady č. 6 (př. 4 a 2). Pracujeme nyní s čísly 6, 4, 2. Napíšeme na blok příklady (dva na sčítání a dva na odečítání – již jsme dělali).

2+4=6

4+2=6

6-2=4

6-4=2 Učebnice str. 25/4

Dále pokračujte v matematice:

Po 6/4 str. 18-19

Út 7/4 str. 20-21

St 8/4 str. 22-23

Po kliknutí na modrý odkaz dole si stáhnete stránku s úkolem, který si vytiskněte a vypracujte. Jestli nemáte tiskárnu, úkoly přepište na papír a vypracované odevzdejte ve středu dopoledne.

Úkol k odevzdání

 

Děkuji a přeji vám i vašim rodičům pohodové velikonoční svátky.

J. E.

Dobrý den děti,

musím vás moc pochválit za vypracované a odevzdané úkoly (Pavlík ještě dodá).

Další týden budeme pokračovat zase v rozdělané práci.


Út 14/4           M str. 24                     procvičovat diktát                 

St 15/4            M str. 25                    

Čt 16/4            M str. 26

Pá 17/4            M str. 27/1                 

 

Do malého sešitu, který jste si vyzvedli ve škole, procvičujte s rodiči diktát. Rodiče vám budou diktovat příklady (typu str. 14,15). Vy si zapíšete celé příklady a potom vše budete samostatně počítat. Sešit odevzdejte ve škole vre středu 15/4.

 

Děkuji J.E.


Pro lepší přehlednost vkládám nejnovější učivo od tohoto týdne vždy nahoru, abyste nemuseli každý den sjíždět až sem na konec stránky.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 30 °C 17 °C
slabý déšť, severovýchodní větřík
vítrSV, 3.09m/s
tlak1013hPa
vlhkost46%
srážky2.7mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
1
29 30 31 1 2 3 4

Turistika

Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na wwwTuristická vizitkaTuristická známka