Obsah


Než začnu zadávat úkoly na příští týden, pár poznámek k odevzdané práci. Především mám radost, že jsme zůstali v kontaktu a učení pokračuje dál, nikde se neastavilo.

Moc chválím Sofinku za nádherné obrázky od písmenka J! Takhle krásného jelena bych nakreslit nedovedl. Ježek, jablíčko, jehla i s kouskem nitky,... Moc pěkné. A Míša na mě ještě vyplázla z obrázku jazyk a moc se mi líbilo i jezírko. Jste šikulky. 

Monča asi přehlédla práci v písance, tak si prosím všechno dopiš.

 

19.10.

Písmenko "Y"  V živé abecedě 

V českém jazyku používáme k zápisu hlásky i dvou písmenek měkké i  a tvrdé y

Písmenko tvrdé y vypadá sice trochu jinak než měkké i , které jsme se již učili, ale čteme ho úplně stejně. Během tohoto školního roku přijdeme na to, k čemu jsou dvě i dobrá.

V následujících dnech přestaneme s probíráním nových písmenek a ta která jsme se dosud naučili, budeme procvičovat. Budeme je opakovat, číst a používat. Používat při čtení celých slov a vět. Nejprve v příloze Živé abecedy. Jsou tam barevně rozlišené slabiky a celá slova. Kartičky s nimi si rozstříhejte a procvičujte na nich čtení.

Nezapomeňte ani na trénování slabik na kartičkách s obrázky ze Živé abecedy. A další kartičky máte okopírované ze školy. Tak ať se vám práce daří.

 

Psaní - písmenko e. V zelené písance na str.1 je naše první psací písmenko, písmenko e. Vzpomeňte si, že jsem vám sliboval, že až budeme psát opravdická písmenka, budeme je skládat z těch cviků, které trénujeme v modré písance. a už je to tady. Horní kličku jsme se už psát naučili. Zopakujeme si ji v prvním řádku. Pište prosím hezky ořezanou tužkou. Nezapomeňte prosím začít hodně zešikma, potom uděláme kličku a potom rovně, rovně, rovně dolů zpátky na linku. 

Ve druhém řádku si zopakujte psaní dolíčku. Nezapoměňte, že zařínáme odshora rovně, rovně, rovně dolů. Teprve těsně nad linkou zatočíme doprava a vykroužíme krásný dolíček. Když oba dva cviky spojíme dohromady, napíšeme celé písmenko e.   

Do poslední řádky píšeme psací e

 

20.10

Na první stránce nového Slabikáře vám maminka (nebo tatínek) přečte, pro koho je Salbikář určený. Poslouchej, jestli tam uslyšíš i své jméno. Na volný řádek dole ti rodiče Slabikář podepíšou. Je tvůj a po skončení první třídy ti zůstane na památku. Dělá se to tak už dlouho. Určitě i tvoji rodiče mají někde v knihovničce svůj Slabikář z doby, kdy chodili do první třídy oni. Až se zase sejdeme ve škole, ukážu vám, z jakého Slabikáře jsem se učil číst já.

Na další, následující dvoustraně přečti rodičům všechna písmenka, která jsme se učili společně číst v prvních týdnech školy. Určitě už to pro nikoho nebude vůbec žádný problém.

Písmeno Mm

Kdo je modrooká paní s knížkou na další stránce se dozvíte, když si přečtete větu pod obrázkem. Udělejte to prosím.

A je to pravda. Každý s nás má svoji maminku. Každý jsme se nějaké mamince narodili. A ta paní s knížkou je taky něčí maminka. Čí? To si za chvíli přečteme také. Teď se ještě podívejte na další stránku a o téhle mamince se tam něco dozvíte. Něco si přečtěte a zbytek vám řeknou obrázky. ( Povídej, podle obrázků, co všechno máma umí.) A co ještě umí tvoje maminka?

Písanka str. 2 písmeno i.

První řádek - Píšu, píšu šíp, už mi to jde líp. Pamatujete se? Určitě ano. Tak jenom připomenu. Odspodu šikmo vzhůru a potom rovně, rovně, rovně dolů. Ne že někdo bude stavět stan!!! (Pokud děti druhou část cviku nesměřují rovně dolů k lince, vypadá potom výsledek jako stan.) Do poslední řádky píšeme psací i.

Nezapomeňte trénovat čtení na kartičkách! Alespoň chvíli každý den. Je to důležité.

Jestli jste hezky četli, tak za odměnu přečtu zase já vám pohádku: Jak stavěli v Kocourkově školu.

21.10.

Písmeno Tt

A máme tady celou rodinu. Přečti si prosím, co je to na obrázcích za lidi.

Ano, ten kluk na obrázku má mámu a tátu. A když si pozorně přečtete i slova na spodní části stránky, dozvíte se, jak se kluk v červeném svetru jmenuje. Jeho jméno je tam napsané.

Už to víte? Tak prima. O Tomovi a jeho rodině nám Slabikář bude vyprávět. Při každém čení se dozvíme něco nového. Tak pro dnešek ještě něco o tátovi. Na další stránce si přečti a další ti prozradí obrázky. Co všechno Tomův tatínek umí? Víš už, kam chodí Tomův tatínek do práce? A víš, co dělají tví rodiče? 

22.10.

Čtení ve Slabikáři na str. 10 a 11. 

Písanka str.3 

Procvičování naučených písmen. V první polovině stránky opis. Do řádky s tiskacími písmeny nepíšeme nic, do volné řádky níže přepisujeme psací tvary písmen. Tedy pod tiskací e napíšeme psací,.....

Další dvě řádky jsou opět opis a do té poslední napíšou děti to, co se jim na stránce nejméně dařilo.

Nezapomeňte opět procvičovat slaspoň chvíli čtení. Na kartičkách, na větách ve Slabikáři, či v Živé Abecedě, na papíru, který si přinesly v pondělí za školy. Po přečtení můžou děti připojovat k některým větám obrázky.

23.10.

Čtení ve Slabikáři na str. 12 písnenko L,l

Psaní v písance na str.4 písmenko u.

Do poslední řádky píšeme psací u.

 

Prosím o odevzdání písanky do krabice před školu do pátečního poledne.

Příští týden jsou vyhlášené celostátní podzimní prázdniny. Nebudeme tudíž zadávat další učivo. Pouze prosím opakujte a procvičujte s dětmi čtení, je to velmi důležité. Děkuji. Pokud platí sliby vlády a ministra zdravotnictví, měli bychom se  v pondělí 2. listopadu sejít s dětmi ve škole. V případě nějaké změny prosím sledujte hlavní stránku domácí výuka, kde najdete další pokyny.

 

 

 

 

 

 


13.10.

V Živé abecedě probíráme písmenko T a s ním otevřené slabiky. Dětem jsem okopíroval k domácímu procvičování kartičky, se kterými pracujeme ve škole. Na kartičkách jsou  slabiky TA TE TY TO TU a obrázky s předměty, začínajícími těmito slabikami. Kartičky prosím rozstříhejte a žáci mají za úkol přiřazovat správné obrázky k daným slabikám.  Děti již obrázky znají, ale protože jsou kreslené mou neumělou rukou a navíc okopírované pouze černobíle, přidávám raději vsvětlivky. Snažil jsem se vytvořit jiné obrázky, než jsou v Živé abecedě. 

MA – MASO, ME – MEDVĚD, MI – MIMINO, MO – MOST, MU – MUCHOMŮRKA

LA – LAMPIČKA, LE – LES, LI – LIŠKA, LO – LOPATA, LU – LUPA

SA – SALÁM, SE – SEKAČKA, SI – SIRKA, SO – SOVA, SU – SUP

PA – PAVOUK, PE – PEC, PI – PIRÁT ,PO – PONORKA, PU – PUK

TA – TANK, TE – TELEVIZE, TY – TYGR, TO – TOPENÍ, TU – TUČŇÁK

JA – JABLKO, JE – JEŽEK, JI – JIZVA, JO – JOGURT, JU – JUNÁK

Podobným způsobem pracujeme s rozstříhanými kartičkami z Živé abecedy. První hra: Kartičky jsou otočené obrázky nahoru a děti ukazují, kde je slabika LA (pod obrázkem lavičky), slabika ME (pod obrázkem melounu) apod. Druhá hra: Kartičky jsou otočené obrázky dolů a děti hledají podle slabik správné obrázky.  Na které kartičce je letadlo?  Přečteme slabiku LE. Pro lepší přehlednost srovnáme kartičky na stůl podle počátečního písmenka slabiky, dětem se potom obrázky lépe hledají.

Šikovnější čtenáři už čtou slabiky dohromady  MA, LE, SI,......

Ostatní zatím ještě mohou nejprve přečíst jednotlivá písmenka, potom dát dohromady celou slabiku. T, A, - TA,  M, E, - ME

Pravidelným a častým procvičováním potom začnou děti vnímat a číst slabiky rovnou jako celek, tedy dohromady. V Živé abecedě nás čeká ještě písmenko J a Y. Příští týden už dostanou děti Slabikáře, kde budeme naučená písmenka opakovat a z nich skládat nejen slabiky, ale i celá smysluplná slova a věty.

 

Nezapomeňte prosím v pátek před polednem odevzdat sešity s vypracovanými úkoly. Z Českého jazyka mi stačí jen písanka.  Do ní založte obrázek s předměty od písmenka J. Děkuji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozor!!!

Při otevírání stránek s domácí výukou otevírejte nejdřív jen odkaz domácí výuka. Tam jsou totiž informace společné pro všechny třídy. Teprve potom otevírejte jednotlivé složky s třídami a předměty!!!


PONDĚLÍ 18.5.

Dnes to se čtením nebudeme přehánět, přečtěte si prosím na str. 113 ve Slabikáři básničku, K čemu jsou na světě holky a kluci. Holčičky budou číst básničku o sobě, to znamená, že začnou: Holky jsou tu k tomu,.... A Pavlík, protože je kluk bude začínat: Kluci jsou tu k tomu,....

Do sešitu prosím opište věty, které jsou ve Slabikáři na stranách 112,113 a 114 napsané pod čarou psacím písmem. Schválně, jestli to dokážete také tak krasopisně.

ÚTERÝ 19.5.

O tom, že se zvířata mezi sebou dorozumívají, není pochyb. Máme na zahradě kosí rodinu. Bydlí v hnízdě, které si postavili v koruně břízy a já moc rád poslouchám, když si navečer samička se samečkem povídají a prozpěvují. Dnešní čtení je právě o tom, jak si zvířata mezi sebou povídají. Každé zvíře má svou řeč, svůj způsob, jak se dorozumět. Básnička ve Slabikáři je zároveň i textem písničky, kterou si můžete za odměnu poslechnout.

https://www.youtube.com/watch?v=vkpenn5JruQ

Písanka str.30 zopakujte si psaní velkých písmenek. Jestli to zvládnete bez nápovědy, máte pochvalu. Jestli ne, podívejte se do Slabikáře na str. 124. Tam jsou všechna písmenka pohromadě. Na stránce 125 si označte všechna písmenka, která umíte přečíst i napsat. Jsou všechna?  Výborně! Brzy si to vyzkoušíme.

STŘEDA 20.5.

Dnešní čtení prostřídáme s psaním. Nejprve si přečtěte polovinu článku ve Slabikáři na str. 115 Nová spolužačka. Až dočtete k místu, kde se Vojta směje, že Liu neumí česky.

Teď si připravte sešit a vyzkoušíme si, jak umíme písmenka, která jsme se učili.  Diktát písmen

Dočteme článek o nové spolužačce. A jestli jste zvědaví, jak asi zněla písnička, kterou zpívala Liu, potom třeba takhle: https://www.youtube.com/watch?v=8AYLA_1W3V4

ČTVRTEK 21.5.

Dnešní článek ve Slabikáři se jmenuje Černá hodinka. Černá hodinka se držela v dřívějších dobách, když se svítilo svíčkami, či petrolejovými lampami. Svícení bylo pro mnoho lidí drahé a tak se za soumraku, když už nebylo vidět na práci, scházeli členové domácnosti u stolu a povídali si. O tom, co celý den dělali, co zažili, s kým se potkali. A když už nebylo o čem povídat, přišly na řadu příběhy a zážitky z dřívějška a potom třeba i pohádky. Proto také byli lidé dříve lepšími vypravěči, než jsme my dnes.

Tak šup, ať se dozvíte, o čem si povídal při černé hodince s rodiči Tom.

Máme štěně Matěje jsme už četli, poslouchali jako písničku a dnes si to ještě napíšeme do písanky.

PÁTEK 22.5.

Tak, poslední hodina doma a od pondělka už zase společně ve škole. Jupííí!

A stejně jako ve středu si rozdělíme čtení na dvě části. Nejdřív si přečtěte básničku K čemu jsou na světě dospělí. Věřím, že to určitě víte, ale stejně si přečtěte, jak hezky to napsal pan Žáček.

Potom krasopisně opište do písanky rozpočítadlo. Rozpočítadlo určitě znáte, možná s jiným začátkem. Roste kvítí u potoka, říkají mu petrklíč,... Já jsem se kdysi ve škole ptal dětí, jestli znají nějaké rozpočítadlo a jeden žák mě rozesmál svým rozpočítadlem. Hned jsem se ho naučil a tady ho máte:

ENELE BENELE CUKR KŇOURA,

JANTA TRANTA PAMPA ĎOURA

IKY FIKY TAJTRDLÍKY, MALEC PALEC VEN!

Jak se vám líbí?

Dočtěte si stránku 117 ve Slabikáři, je tam článek o věži z lega. Článek sice pokračuje ještě na další stránce, ale to si dočteme až spolu v pondělí ve škole. 

Hezký víkend a v pondělí se na vás těšíme s paní učitelkou ve škole.

Velké poděkování těm, kteří se s vámi po celou dobu scházeli u počítače nad školní prací.


PONDĚLÍ 11.5.

Pro dnešek začneme čtením článku na str. 109 a 110. Jsme už dobří čtenáři, tak to určitě zvládneme. Podíváme se za Dědou na Moravu. Na Toma tam čeká dárek. Jaký? To si přečtěte sami.

Písanka str. 25

ÚTERÝ 12.5.

Dnes vás poprosím, abyste si přečetli článek Štěňátko na str. 110 ve Slabikáři. Dozvíte se, jak se bude Matěj učit štěkat. Kdopak mu asi bude dělat učitele?

Do sešitu přepište ze str. 70 ve Slabikáři čtyři řádky, které patří k písmenku f. Začátek: Hafá hafan:...... a úkol končí slovem telefon!

 

STŘEDA 13.5.

Dnešní čtení je na str. 68 dole. Jsou to 4 sloupečky dlouhých slov, se kterými se budeme brzy setkávat. V článcích na konci Slabikáře i v čítance, kterou už brzy začneme číst.

A psaní? Do sešitu napište slova, která jsme četli. Ne všechna samozřejmě. Jenom tato:  1-3, 8, 10, potom 2-2, dále 3- 2,5,7,11 a nakonec 4-4. A teď vám ten podivný úkol, tu šifru, vysvětlím. Není to těžké. Z prvního sloupečku napíšete třetí, osmé a desáté slovo, z druhého jen druhé,....

Celkem tedy napíšete 9 slov. A všechno, co napíšete, by se dalo i namalovat. (To ale dělat samozřejmě nemusíte)

ČTVRTEK 14.5.

Dnešní čtení nebude dlouhé, i když se to na první pohled zdá. Je to celá stránka 111, ale ta obsahuje jednu hádanku a dvě písničky. Až si celou stránku přečtete, pusťte si písničky a zkuste si s maminkou ukazovat prstem ve Slabikáři zrovna to místo, které se zrovna v tu chvíli zpívá.

  

Máme štěně Matěje

https://www.youtube.com/watch?v=ZkmSmQin3Iw

Mláďata

https://www.youtube.com/watch?v=kY5q7yubYxc

Písanka str.29 zopakujeme si psaní malých písmenek.

PÁTEK 15.5.

Dnešní článek je napínavý, ale také poučný. Když jsem chodil do první třídy já, Článek Sešup jsme ve Slabikáři neměli. Měli jsme tam ale stejně poučnou básničku, kterou si dodnes pamatuji.

Auto jede tů, tů, tů,

dej si pozor na cestu!

Kdo si pozor nedává,

v nemocnici plakává!

Až mi tuto básničku přepíšete do sešitu, máte hotovo a před sebou další volný víkend. Potom už nás čeká jen poslední týden samostatného studia a .......

 

 


PONDĚLÍ 4.5.

Slabikář str. 106, báseň o tulipánech a článek Květináč

Do sešitu prosím napište čtyři řádky slov. Jsou to slova napsaná ve Slabikáři na str. 106 dole.

ÚTERÝ 5.5.

Ve Slabikáři si dnes přečtěte článek o tom, co všechno už umí malá Terezka.

Do sešitu potom opište první čtyři řádky ze str. 70 ve Slabikáři.

Jsou to slova písničky, kterou si potom za odměnu můžete poslechnout a třeba i zazpívat se mnou.

A já pořád kdo to je!

 

STŘEDA 6.5.

Dnes si přečtěte článek o běláscích. Tomovi se zdálo, že jsou jako květy na stromech. Mně zase včera ve větru opadávající květy stromů připadaly, jako chumelenice. Ale raději už aby bylo teplo.

Do sešitu přepište ze str. 70 ve Slabikáři poslední dvě řádky. Je to legrační rýmovačka o Vaškovi.

ČTVRTEK 7.5.

Poslední povídání o písmenkách D, T, N. Když je chceme změkčit a není za nimi na pomoc ani písmenko měkké i, ( DI, TI, NI)ani e s háčkem – ě (DĚ, TĚ, NĚ), musí si háček vyskočit přímo na písmenko. A máme tady Ď ,Ť, Ň.

Natrénujte si čtení slov s těmito písmenky ve Slabikáři, na straně 68 nahoře.

V písance se vrátíme na str. 24.

A protože zítra je státní svátek a na celém světě se oslavuje výročí konce druhé světové války, máte zítra od učení volno. Hezký víkend.PONDĚLÍ 27.4

Minulý týden jsme se naučili, jak se dají pomocí měkkého i změkčit písmenka D,T,N.  Tato písmenka mají za sebou často i písmenko E – Tvoří spolu slabiky DE, TE, NE. Např. ve slovech DESET, TEPLO, NESE. Písmenko E je ale velký parádník a fintil. Rádo se ozdobí háčkem a potom vypadá takhle: Ě ě. Samotné se asi přečíst nedá, ale když se postaví za D,T,N, tato písmenka nám změkčí. Dostaneme slabiky DĚ,TĚ, NĚ, které čteme tak, jako by ten změkčovací háček byl nad D,T,N. Tedy [ĎE, ŤE,ŇE].

Přečtěte si trénovací slova na stránce 66 s červeným rohem dole. Uvidíte, že to vůbec není těžké.

V písance teď budeme trochu přeskakovat.  Četli jsme v pátek slabiky DI, TI, NI, tak si procvičte i jejich psaní v písance na str. 26

ÚTERÝ 28.4

Slabiky DĚ,TĚ, NĚ  jste včera natrénovali, tak dnes si prosím přečtěte o tom, co Tom s Pepíkem vyvedli! Je to dlouhatánský článek, proto ho nemusíte číst dnes celý. Stačí jen str. 104. Ti zvědavější z vás to ale určitě dočtou až do konce, protože je bude zajímat, jak to celé dopadne. :-)

Dnes si připravte odevzdávací sešity, zkusíme si poprvé napsat diktát. Nebojte se, je jednoduchý, určitě to zvládnete.

Diktát pro 1.tř.

STŘEDA 29.4

Dnes dočíst článek Kuřátko a v písance napsat str. 27

ČTVRTEK 30.4

Dnes ještě jednou povídání a učení o písmenku Ě, ě. Tohle písmenko si rádo stoupne i za B, P,V, M. 

Dostaneme tak slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, které čteme takto:

BĚ  - [BJE],    PĚ -  [PJE],  VĚ -  [VJE],  MĚ - [MŇE]

A je to! Trénovací slova máte ve Slabikáři na str. 67 nahoře a první sloupeček dole.

Písanka str. 28

A zítra už je máj - vyrazíme v háj! Tak hezký víkend.

 

 

 


PONDĚLÍ  20.4.

Jestli se vám v pátek četl článek o poličce obtížně, potom to bylo proto, že některá slova v sobě obsahovala slabiky, kde scházela samohláska. Ve slabice nebylo žádné z těchto písmenek A E I O U Y. Ale vy jste šikulové a určitě jste to zvládli. Ale pro jistotu si to ještě procvičíme. Ve Slabikáři na str. 67 dole si přečtěte poslední tři sloupečky.

První sloupeček slov opište do sešitu. Slova pište do řádek za sebe.

 

ÚTERÝ  21.3.

Dnes nás čeká něco podobného jako včera .  Třeba hned úvodní článek o krtkovi. Slovo krtek má dvě slabiky KR-TEK a v té první není žádná samohláska. Podobně je tomu i u básniček ve spodní části stránky.  Až si všechno pěkně přečtete, napište do sešitu tyto věty:

Krtek vrtá tunely.

Cvrček cvrká mezi smrky.

Táta má metr, pilu a vrtačku.

 

STŘEDA  22.3.

Dnes nás čeká něco nového. Konečně si povíme, proč máme měkké i a tvrdé y.

Jeden z důvodů je ten, abychom nemuseli psát zbytečně háčky. Když chceme písmenko D změnit na Ď a máme za ním písmenko měkké i – tak se písmenko D vlivem toho měkkého i změkčí a čteme slabiku [ĎI]. Stejné je to i u slabik s písmeny T a N na začátku. TI čteme [ŤI], NI, čteme [ŇI]. Samozřejmě, pokud máme psány tyto slabiky s Y, čteme je normálně, tak jak je psáno. DY TY NY. Jasné? Já myslím, že ano.

Přečtěte si prosím trénovací slova ve Slabikáři na str. 66 (stránky s červeným rohem)

Do sešitu napište a za slovo i nakreslete: kladivo, budík, dýmka, boty, štika, peníz, kniha.

ČTVRTEK  23.3.

Včera jsme natrénovali čtení slabik DI TI NI, ale než se dnes pustíme do čtení ve Slabikáři, všechno si ještě procvičíme.

Přečtěte: DI  Ny  NI  TY  di  ny  TI  DY  ti  ty  Ni  dy  ni

Výborně a teď vzhůru na str. 102 do Slabikáře!

A protože jsme dnes četli o Velikonocích, nebudeme dnes psát, ale na papír mi namalujte obrázek s tématem VELIKONOCE. Je úplně jedno, jestli to bude nějaké krásně vyzdobené vajíčko, nebo některý za zajíčků, kteří zdobí celou vesnici. Můžeš namalovat i sebe s pomlázkou a košíkem barevných vajíček. Tak ať se vám obrázky povedou. Těším se na ně.

PÁTEK  24.3.

Ve Slabikáři na str. 103 si dočtěte článek velikonoční pomlázka  a do sešitu napište slova, která jsou na str. 102 dole pod čarou. Každé slovo opakujte do celého řádku. Slov je pět, napíšete tedy pět řádků.

Vám milí rodiče děkujeme, že nám i svým dětem v této nelehké době pomáháte s výukou.

Hezký víkend.

 
Už na začátku tohoto týdne jsem vás na této stránce vybízel k pravidelnému procvičování čtení. Potom jsem zde něco upravoval a celé jsem to omylem smazal. :-(  Zkusím te tedy napravit.  Když jsem byl malý, začal vycházet komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK. Velmi rychle jsem si zamiloval dobrodružné příběhy Bobíka, Pinďy, Fifinky i Myšpulína. První díly časopisu jsem si prohlížel s rodiči, ale brzy jsem si je už četl sám. I když už je to více než 50 let, Čtyřlístek vychází dodnes. Pokud byste se i vy chtěli učit číst s Čtyřlístkem, tady máte odkaz ke stažení: ČTYŘLÍSTEK PDF . Ke čtení prvních dílů si určitě pozvěte někoho staršího, protože část příběhů je psaná. To vám může přečíst některý z rodičů, či starší sourozenec. Obrázkový komiks potom můžete na oplátku číst vy jemu. Tak ať se vám líbí!


I během zákazu docházky do školy musíme pokračovat ve školní práci.  Naposledy jsme spolu četli písmenko B. Mám teď pro vás další úkoly pro následující týdny.

16.3. - 20.3.

Dalším písmenkem, které nás čeká je Ž  Nakreslete obrázek a na něj co nejvíce věcí, jejichž pojmenování začíná písmenkem Ž. Určitě do toho zapojíte celou rodinu, tak bude zajímavé spočítat, kolik věcí doma vymyslíte. Obrázky založte do Slabikáře a až se vrátíme do školy, porovnáme si je. Na stránce 62 přečtěte slova se slabikami ŽA ŽE ŽI ŽO ŽU :-)    potom čtěte další příběhy Toma a jeho rodiny. V pátek 20.33 byste se měli  dostat až k článku o žížalách.

Při psaní bude stačit do konce týdne popsat KRASOPISNĚ  písanku na stránku 9.


23.3. - 27.3.

PONDĚLÍ Přečtěte si článek na str 88. Kdo by nevěděl co je žežulička, může si o ní poslechnout písničku. (Zpívánky - Žežulička)

Písanka - Velké D. Tohle je hodně těžké písmenko, proto si ho nejdřív zkuste natrénovat na papír, než začnete psát do písanky. Všiměte si, že má toto písmenko nahoře "anténku". To abyste věděli, že začínáme psát shora dolů.

ÚTERÝ Nakreslete na papír co nejvíc věcí, začínajících písmenkem Ř, přečtěte si tréninkovou půlstránku 63 s červeným rohem procvičíte si ŘA ŘE ŘI ŘO ŘU.

Písanka - velké E opět doporučuji natrénovat nejdřív na papír.

STŘEDA  Slabikář str. 89 - Ř Vaříme.

Písanka - písmenko malé b. Je snadné. První půlka písmenka je stejná jako u písmen l, k, h a druhá část písmenka je stejná, jako u malého v. Tak ať se vám po hezky povede.

ČTVRTEK Slabikář str. 90. Kdo to správně přečte, tady má odměnu: A já pořád kdo to je  

Písanka str. 13

PÁTEK Dnes máme ve Slabikáři krásný článek o řece (str 91). Až si ho přečtete, zkuste si s rodiči o řece popovídat. Rodiče si určitě vzpomenou na rozvodněné řeky při povodních. Třeba najdete doma i nějaké fotografie.

Písanka str. 14 velké B


 

PONDĚLÍ 30.3.

Tak v pátek jste četli článek o řece a věřím, že všichni věděli, kde řeka končí, že se vlévá do moře. Dnešní článek právě o moři vypráví. Až článek dočtete, můžete mi moře na obrázek nakreslit, či namalovat. Třeba loď na moři, přístav, jak se koupete na pláži, nebo svět pod hladinou moře... Jestli obrázek namalujete, vložte ho do Slabikáře. Potom si z těch nejzdařilejších uděláme ve škole výstavku.

Písanka str. 15

ÚTERÝ 31.3.

Kdo ví, co je to Říp? Kdo ne, podívá se na konec Slabikáře na str. 123. Tam je Říp namalovaný. Je to hora, na kterou podle pověsti přišli lidé, kteří se odtud rozhlédli a řekli si, tady je hezky, tady se nám líbí a začali zde žít. A protože je to veliká hora, dnes budeme číst o veliké řepě. Kdo je frajer, přečte ten článek dneska celý! Kdo si netroufá, rozdělí si práci do dvou dnů. Půlku dnes, druhou zítra. Ale,....  brzy při čtení zjistíte, že se tam spousta vět opakuje. A to vám to čtení potom půjde jedna báseň!

Psaní – písmenko Ž, ž. Z už umíme, tak to půjde jako po másle.

STŘEDA 1.4.

Dnes loudové dočtou pohádku O veliké řepě. Že nikdo takový není? Tak to je prima.  Ostatní zkusí pohádku, převyprávět! Škoda, že ji nemůžu poslouchat také. Věřím ale, že rodiče budou poslouchat stejně pozorně, jako bych poslouchal já.

Písanka str. 17

ČTVRTEK 2.4.

Pozor, dnes je významný den! Dnes totiž doženeme Slabikář písankou! Že tomu nerozumíte? Pochopíte to snadno. Dnes si přečteme básničky. O Pepovi, jak sedí na bobku... O netopýrech, o tmě a taky nás čeká jedna hádanka. Uhádnout ji není vůbec těžké, protože odpověď je na obrázku. Ale co dělá Pepa, když sedí na bobku?

Písanka  str. 18 písmeno ř Ř a zítra, zítra už budeme číst i psát stejné písmenko!!!

PÁTEK 3.4.

Začneme naší oblíbenou hrou – nakreslete co nejvíc věcí, které začínají písmenkem G. Potom si přečtěte na stránce 63 dole slova se slabikami ga, ge, go, gu  a zakončíme dnes psaním písmenka g na str. 19. Nic na tom není. První půlku si vezmeme z písmenka malé a, druhou potom třeba z konce písmenka j. A je to!!!

Hezký víkend! :-)


 

PONDĚLÍ 6.4.

Kdo dnes přečte ve Slabikáři článek Lucie má dogu, narazí na těžké cizí slovo groteska. Grotesky se říkalo legračním, mnohdy ještě němým filmům. Jestli jste četli hezky (to posoudí rodiče) tady máte jednu grotesku za odměnu. Groteska - Automat na jídlo

Dnešní písmenko velké G je velmi jednoduché. Je to vlastně velké C a na jeho konci je malé j – samozřejmě bez tečky.

ÚTERÝ 7.4.

Dnes nás čeká nové písmenko F, proto jako vždy, když nové písmenko začínáme, nakreslete na papír co nejvíc věcí začínajících písmenkem F.

 

Dnes nebudeme psát do písanky, ale jen na papír!!!

Písmenko malé f není těžké, když si uvědomíte, že se píše ÚPLNĚ STEJNĚ, JAKO MALÉ b. Pouze však s tím rozdílem, že po úvodní horní kličce (vlaštovka na drátě) sjedeme až pod linku a zakončení (dolíček s kličkou na konci) napíšeme tak úzké, že klička se bude křížit s osou písmenka. Důležité je pod linkou stočit čáru doprava!

Úkol k odevzdání: Napište na papír dvě řádky písmenka malé g, dvě řádky písmenka velké G a dvě řádky písmenka malé f. Odevzdejte i nakreslené věci od písmenka F. Podepsané prosím vhoďte do poštovní schránky školy do zítřejšího poledne. (středa 8.4.)

STŘEDA 8.4.

Dnes si prosím přečtěte na str. 64 nahoře slova se slabikami FA FE FI FO FU. Na papír potom napište ta slova, kterým nerozumíte. Všechna si je ve škole vysvětlíme. Nechte proto papír založený ve Slabikáři.

Do písanky napište písmeno malé f  - str. 21.

Zítra vám začínají velikonoční prázdniny, proto se na pár dnů odmlčíme a v úterý zase tady AHOJ! (I když radši bych, abychom si to ahoj mohli říci ve škole.) Hezké Velikonoce!


ÚTERÝ 14.4.

Tak, přátelé, protože je zítra odevzdávací den, napíšeme dnešní cvičení do sešitu.  Protože se písmenko malé f píše podobnými tahy jako malé b, napište do prázdného sešitu dvě řádky, ve kterých budete tato písmenka pravidelně střídat:   b f b f b f b f b

Do dalších dvou řádek napište velké F – to je snadné, protože velké T už umíme a oblouček přes stojnou nožičku zvládne každý. Podívejte se na velké F do písanky na str. 22, ale zatím tam nepište, to si necháme na jindy.

Do dalších tří řádek pište samostatně slova. A aby to nebylo zase tak snadné, pište názvy zvířátek od písmenka P. Je jich spousta.

Ve Slabikáři si přečtěte článek o tom, jak si  telefonoval Tom s Lucií.

STŘEDA 15.4.

Dnes nás čeká nové písmenko. Je to jediné písmenko, které nemá pro psaní samostatný znak. Napíšeme-li c a hned za něj h, dostaneme písmenko CH

Na stránce 64 dole si přečtěte trénovací slova se slabikami CHA CHE CHY CHO CHU a na první stránku nového sešitu, který jste si dnes přinesli ze školy, namalujte co nejvíc věcí začínajících písmenkem CH.

Do písanky na str. 22 napište velké F a všechno další.

ČTVRTEK 16.4.

Do písanky napište písmenko ch – celá str. 23

Slabikář, str. 99 Až si přečtete básničku Bude zima, bude mráz, poslechněte si ji i jako písničku: Bude zima, bude mráz

Moravská básnička na konci str. by se česky v první polovině  moc nerýmovala:

Spadla moucha do kožichu,

poslouchejte, jak to bouchá,

juchu, juchu, juchuchu,

ty máš mouchu na uchu!

PÁTEK 17.4.

Do sešitu napište slova napsaná psacím písmem na str. 99. Do každé řádky opakujte vždy jedno slovo. Slov je 5, celkem napíšete 5 řádků.

Hezky nahlas přečtěte článek Polička ve Slabikáři na str. 100


Pro lepší přehlednost vkládám nejnovější učivo od tohoto týdne vždy nahoru, abyste nemuseli každý den sjíždět až sem na konec stránky.