Navigace

Obsah

" V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra zakopán leží"

 

Neumětely, již od pradávna typicky zemědělská vesnice, jsou známé především díky pověsti o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Pověst byla poprvé zapsána v 16. století v Kronice české, letopiscem Václavem Hájkem z Libočan. Později koncem 19. století byla převyprávěna spisovatelem Aloisem Jiráskem ve Starých pověstech českých, které jsou dodnes školní četbou. Tak se stalo, že obec Neumětely znají již od školních let téměř všichni jako sídlo bájného rytíře Horymíra, jehož věrný kůň Šemík tu byl svým pánem pochován před vraty jeho tvrze.
 
 Pohled

 

 

 

NOVINKY :

 

 

- ve čtvrtek 15.11.2018 byla podána na SFDI žádost o podporu na opravu chodníkův obci Neumětely. Nově upravené situace včetně osvětlení přechodů jsou zde Část 1Část 2 a Část 3.

Problematice chodníků v obci jsme věnovali velké úsilí a doufáme, že naše žádost bude podpořena.

 

- MK Náměstí - před COOP - podpořené dotaci ve výši 50%. Vzhledem k jednotnému vzhledu náměstí je povrch ze žuly a parkovací místa před prodejnou ze zámkové dlažby. Dne 21.12.2018 bylo provedeno předání stavby. Vzhledem k nepřízni počasí bude nutné ještě dosypat některé spáry.

 

- sběrné místo na č.p. 28 - stavba včetně dodávky kontejnerů a nosiče kontejnerů byla podpořena dotací z OPŽP. Dne 6.12. 2018 proběhla bez závad kolaudace. Otevření sběrného místa předpokládáme po novém roce.

 

- obdrželi jsme příslib podpory z programu MZe ČR na opravu vodní nádrže na návsi a současně i na opravu spodního rybníka včetně hráze Pod Housinou. 

 

- byla podána žádost na obnovu polních cest a alejí (extravilánu) z programu OPŽP.

 

- současně se intenzivně pracuje na projektu obnovy zeleně v intravilánu obce, kde opět požádáme o dotační podporu z programu OPŽP.

 

Bližší informace ohledně nejen stavebních činností v obci naleznete ve složce Události v obci a ve Fotogalerii 2014+ Dění v obci.

 

 

- upozorňujeme všechny naše občany, že je možno elektroodpad (TV, lednice, PC, vysavače, pračky, el konvice aj.) průběžně odevzdávat na OÚ po celý rok!

 

- Hlášení závad na veřejném osvětlení obce

  naleznete nově v levém sloupci Menu

 

- pronájem sálu KD a hájenky

Adresa obecního úřadu
 
Obecní úřad Neumětely
Příbramská 43
267 24  Neumětely


Kontakty
Tel.: 311 584 125
fax.: není
Datová schránka : t3da7r8
 
Luděk Kuniak - starosta
tel.: 724 178 176
starosta@obec-neumetely.cz

 
Václav Kačírek - místostarosta
tel.: 603 142 622
sekretariat@obec-neumetely.cz 
 
Úřední hodiny
Pondělí:            8:00 - 17:00
Středa:             8:00 - 17:00
 
 
Aktuality

24. 2. 2019 od 14:00 do 16:00

Dětský maškarní karneval

Kam za kulturouZobrazit více

26. 2. 2019 od 19:00 do 21:00

X. čtení z kroniky obce Neumětely

Kam za kulturouZobrazit více

7. 2. - 8. 7. 2019

Kulturní akce pro I. polovinu roku 2019

Úřední deskaZobrazit více

7. 2. - 31. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce Neumětely na 2020 - 2022

Úřední deskaZobrazit více

7. 2. - 31. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Neumětely na 2020 - 2022

Úřední deskaZobrazit více

13. 12. 2018 - 31. 12. 2019

Rozpočet ZŠ a MŠ Neumětely pro rok 2019

Úřední deskaZobrazit více

12. 12. 2018 - 31. 12. 2019

Rozpočet obce Neumětely pro rok 2019

Úřední deskaZobrazit více

12. 12. 2018 - 31. 12. 2019

Rozpočet DSO Hořovicko 2019 - doprava

Úřední deskaZobrazit více

9. 11. 2018 - 3. 11. 2022

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Neumětely 2018

Úřední deskaZobrazit více

30. 11. 2017 - 31. 12. 2019

OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deskaZobrazit více

3. 4. 2017

Požární poplachové směrnice

Úřední deskaZobrazit více

8. 10. 2013

Povodňový plán obce Neumětely od 4.10.2013

Úřední deskaZobrazit více