Navigace

Obsah

"V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra zakopán leží"

 

Neumětely, již od pradávna typicky zemědělská vesnice, jsou známé především díky pověsti o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Pověst byla poprvé zapsána v 16. století v Kronice české, letopiscem Václavem Hájkem z Libočan. Později koncem 19. století byla převyprávěna spisovatelem Aloisem Jiráskem ve Starých pověstech českých, které jsou dodnes školní četbou. Tak se stalo, že obec Neumětely znají již od školních let téměř všichni jako sídlo bájného rytíře Horymíra, jehož věrný kůň Šemík tu byl svým pánem pochován před vraty jeho tvrze.
 
 Pohled

 

 

 

NOVINKY :

 

- VODA - průběžné informace pro naše občany viz. urad-obce/uredni-deska/voda-informace-pro-nase-obcany-1032.html?kshowback=3

 

- před dokončením - bezpečnost dopravy - chodníky. Dotace z programu SFDI a další z programu MAS/IROP na neuznatelný úsek z pohledu SFDI. Stavba byla převzata a bude požádáno o kolaudaci.

 

 

- probíhá - rekonstrukce objektu č.p. 28. Dotace z programu MMR. Staveniště dle SoD bylo předáno vítězné firmě ACG-Real dne 1.4.2020.

 

- probíhá - jsme dotaci na obnovu polních cest a alejí (extravilánu) z programu OPŽP. V elektronickém veřejném výběru zvítězila společnost JIB, s.r.o, se kterou byla uzavře-na smlouva o dílo. 

 

- probíhá - obnova zeleně v intravilánu obce z programu OPŽP. Součástí výsadby ale bude i kácení "nemocných" stromů. Projekt je podložen řádným dendrologickým průzkumem, navíc každý strom byl osobně posuzován zástupcem AOPK. Tedy můžeme mít jistotu, že nebude poražen ŽÁDNÝ zdravý strom. Podklady jsou k nahlédnutí zde: Podklad pro povolení kácení. Celý projekt včetně technické zprávy je zde: udalosti-v-obci/co-se-deje-v-obci/revitalizace-zelene-v-obci-neumetely-intravilan-451cs.html nebo na OÚ Neumětely. Ve VZMR pro realizaci zvítězila společnost KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, která předložila nejvýhodnější nabídku.

 

- sběrné místo (ne dvůr) na č.p. 28 - je již otevřeno. Vzhledem ke stavebním pracem v blízkosti je provoz zčásti omezen.

 

- Charita Beroun zahájila dvouletý projekt právní poradny pro osoby v tíživé sociální situaci na Hořovicku. Projekt podpořila MAS Karlštejnsko. 

Právník bude občanům Hořovic a okolí k dispozici 1 x týdně celý den v prostorách Charity Beroun v Hořovicích. Mohou se na něj obracet občané řešící dluhovou problematiku a agendu spadající do Občan-ského zákoníku (rodinné právo apod.).

Zájemci o konzultaci se mohou ozvat na: 775 722 784, Jan Frank, Charita Beroun. Je lepší se objednat předem.

 

Pro všechny zájemce - veškeré projekty jsou k vidění na obci.

Bližší informace ohledně nejen stavebních činností v obci naleznete ve složce Události v obci a ve Fotogalerii 2014+ Dění v obci.

 

 

- upozorňujeme všechny naše občany, že je možno elektroodpad (TV, lednice, PC, vysavače, pračky, el konvice aj.) průběžně odevzdávat na OÚ po celý rok!

 

- Hlášení závad na veřejném osvětlení obce

  naleznete v levém sloupci Menu

Adresa obecního úřadu
 
Obecní úřad Neumětely
Příbramská 43
267 24  Neumětely


Kontakty
Tel.: 311 584 125
fax.: není
Datová schránka : t3da7r8
 
Luděk Kuniak - starosta
tel.: 724 178 176
starosta@obec-neumetely.cz

 
Václav Kačírek - místostarosta
tel.: 603 142 622
sekretariat@obec-neumetely.cz 
 
Úřední hodiny
Pondělí:              8:00 - 17:00 hodin
Středa:               8:00 - 17:00 hodin

 
 
Aktuality

13. - 29. 5. 2021

Odstávka elektřiny 27.5.2021

Úřední deskaZobrazit více

12. - 28. 5. 2021

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí

Úřední deskaZobrazit více

7. 5. - 15. 6. 2021

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub

Úřední deskaZobrazit více

26. 4. - 26. 5. 2021

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Úřední deskaZobrazit více

21. 4. - 21. 10. 2021

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA HOŘOVICE od 1.5.2021

Úřední deskaZobrazit více

20. 4. - 26. 6. 2021

Kontrola komínů

Úřední deskaZobrazit více

19. 4. 2021

Uklidmecesko - úklid obce Neumětely

Co se děje v obciZobrazit více

15. 4. - 31. 12. 2021

Usnesení ZO č. 5/2021

Úřední deskaZobrazit více

15. 4. - 31. 12. 2021

Zápis ZO č. 5/2021

Úřední deskaZobrazit více

14. 4. - 14. 5. 2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deskaZobrazit více

9. 4. - 31. 12. 2021

Rozpočtové opatření č.3/2021

Úřední deskaZobrazit více

31. 3. - 31. 12. 2021

VODA - informace pro naše občany

Úřední deskaZobrazit více