Navigace

Obsah

Vážení rodiče, milí prvňáčci 

Letošní zápis do prvního ročníku naší školy proběhne v souladu s právními předpisy, avšak vzhledem k mimořádným opatřením nařízeným vládou a MŠMT se uskuteční pouze jeho administrativně technická část. 

 

Jelikož předpokládáme, že k zápisu do 1. ročníku přijdou hlavně místní předškoláci, dostanou jejich rodiče všechny tiskopisy k vyplnění (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, dotazník) v rámci pravidelného  vyzvedávání učebních materiálů v MŠ na konci měsíce března. Vyplněné a podepsané formuláře spolu s kopií rodného listu dítěte prosím opět vraťte do školy. Nejlépe vše předejte osobně paní učitelce spolu s úkoly předškoláků. Další je možnost doručení prostřednictvím doporučeného dopisu.

 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, je k žádosti nutné doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře, případně klinického psychologa.

 

Termín doručení výše uvedených dokumentů je do 19.4.2021

 Všechny tiskopisy jsou také ke stažení zde: 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (33 kB)

Žádost o odklad škoní docházky (20.65 kB)

Vstupní dotazník (26.12 kB) 

 

 

 

                                                                                Děkujeme.