Navigace

Obsah

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

 

 

Milí rodiče, níže uvedené odkazy vám nabízíme jako inspiraci při domácím vzdělávání dětí.

V záložce nástěnka si můžete přečíst  články „Co by měl umět nastupující prvňáček“ a „Odklad školní docházky“.

 

Odkazy:

www.predskolaci.cz

www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/

www.detskestranky.cz

www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci

 

 

 

 

 

 

přání

 

 

MILÉ DĚTI A RODIČE,

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE, HODNĚ ZDRAVÍ, KLIDU A ŠTĚSTÍ!

KOLEKTIV MŠ NEUMĚTELY

 

 

 


 

26. – 30. 10. 2020

 

STRAŠIDLO

JEDNOU V NOCI O PŮLNOCI

​PŘIŠLO NA MĚ STRAŠIDLO,

MĚLO GATĚ NA ŠPAGÁTĚ

A NA NOSE LEPIDLO.

 

BUBÁK

SEDÍ BUBÁK NA DUBU,

KTERÝ V LESE STOJÍ.

STRAŠÍ DĚTI BU, BU, BU

A PAK SE SÁM BOJÍ.

 

 

Ahoj kamarádi,

tento týden  nás čeká školka plná bubáků a různých strašidel. Pojďte se s námi do této nálady také ponořit.

Možná jste s rodiči kupovali podzimní věneček a svíčku, kterou půjdete brzy zapálit o Dušičkách na hřbitov, kde zavzpomínáte na někoho blízkého. Zatímco u nás máme Dušičky, v cizině slaví Halloween.  Poproste rodiče, ať vám pár vět o svátku poví. Pak se můžete naučit básničku, zazpívat si, vymalovat obrázek a vyplnit pracovní list. Pokud se vám podaří nějaké strašidlo nakreslit nebo vyrobit, můžete nám ho při vašem návratu do školky přinést ukázat, budeme moc rádi!

Opatrujte se!

Vaše paní učitelky a kamarádi

 

 

 

Hádanky (doplň rým)

 

Po smrti se někdy zjeví.

Jak? To nikdo neví.

Ve starých domech čeří vzduch.

Ptáte se kdo? Přece_________.

 

 

Připlíží se pomaličku,

shodí hrnek, sfoukne svíčku…

Tak nás děsí zlobidlo –

strašidelné ____________.

 

 

Žádné maso, svaly, kůže,

zato chrastit kostmi může.

Na hřbitově známá věc –

postraší nás _________.

 

Omalovánky

Hledej 10 rozdílů

Dokresli plamínky, vybarvi a spočítej.

Písnička Máme doma obludu (text a noty)

Písnička Máme doma obludu - zazpívejte si

 8.9.

AHOJ DĚTI!

 

Moc vás všechny zdravím. Tento týden si povídáme o kamarádech.

K tomuto tématu vám přináším písničku, básničku, pracovní listy a pokud se vám podaří namalovat svého kamaráda, budu moc ráda. Obrázky si pak ve školce společně prohlédneme.

Přeji vám brzké uzdravení!

Vaše paní učitelka a kamarádi :-) 

 

KAMARÁD

 

Kamarád, kamarád,
to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí,
po tváři mne pohladí,
všichni jsme tu kamarádi,
a proto se máme rádi.

Píseň kamarád

Pracovní list Kamarád

Pracovní list Kamarád 1

Pracovní list Kamarád 2
 

 

 


16.6.

AHOJ KAMARÁDI!

Léto se kvapem blíží, a tak už zbývá jen několik chvil, které strávíme se svými kamarády předškoláky. Předškoláčci se připravují na pasování na prvňáčky a minulý týden si dokonce postavili školu, nechyběl ani školní autobus. Protože na vás stále myslíme, přinášíme vám ukázku jejich práce alespoň touto cestou.

Moc a moc vás všechny zdravíme a těšíme se na vás!

Děti a paní učitelky

 

44454748

27.5.

 

 

AHOJ KAMARÁDI!

 

Protože jsme se s některými z vás nemohli potkat opět ve školce, tak vám alespoň touto cestou posíláme moc a moc pozdravů!

Všechny vás zdravíme a těšíme se, až se opět uvidíme.

Opatrujte se!

            

                   Vaši kamarádi a paní učitelka

005

007


Rozhlédni se tu a tam,
uvidíš, že nejsi sám.
Všude je tvůj velký svět,
pojď si o něm vyprávět.

Povíme si pohádku,
třeba o tom kuřátku.
Nakreslíme sluníčko,
trávu, kytky, jablíčko.

Jsme tu všichni kamarádi
a máme se všichni rádi.

 

 

Milé děti,

dnes vám v příloze přináším omalovánky a pracovní listy ze života lidí. S některými z vás se příští týden již uvidím a na naše setkání se moc těším!

Opatrujte se.

 

Vaše paní učitelka

Cvičení s básničkou

Části bytu

Dětský pokoj

Dětský pokoj 2

Etapy života

Jak rosteme

Kuchyně

Ložnice

Obývací pokoj

Rodina - části bytu

Rodina - etapy života

Jak rosteme


Milí předškoláčci,

musím vás všechny moc pochválit za plnění předškolních úkolů! Dnes přináším ukázku pracovních listů dalších z vás.

Vaše paní učitelka

 

Anetka

a1a2a3

Filípek

ff2f3

Michalka

m

m2

m3

Valinka

v1v2

v3

Šíma

Š1

Š2Š3

Monča

M1

M2

M3

Mateřská škola se opět otevírá

v pondělí 25. května.

 

Podmínky provozu MŠ Neumětely v období do konce školního roku 2019/2020

 

1.     Při cestě do MŠ a z MŠ, při pohybu před školou, se na děti a doprovod budou vztahovat obecná pravidla chování stanovena krizovými  opatřeními, zejména:                                                                                                   

a)     zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky…roušky, atd.

b)    dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními(nevztahuje se u doprovodu dětí/členů společné domácnosti)

c)     minimalizovat velké shromažďování osob před školou

 

2.     V prostorách MŠ se bude doprovázející osoba dítěte pohybovat vždy

v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu ( zejména předání, vyzvednutí dítěte). V šatně budou maximálně dvě děti s doprovodem.

Při příchodu do šatny dojde k dezinfekci rukou.

Pokud mělo dítě při příchodu do MŠ roušku, rodiče ji odnesou domů. V šatně bude mít každé dítě v obalu 2 čisté (podepsané) roušky  pro případ ohrožení nákazou, které se projeví při pobytu dítěte v MŠ. Roušky jsou vhodnější na gumičku.

 

3.     Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

4.     Děti si neprodleně po přezutí a převlečení důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem. Ve třídě je nezbytné často větrat.

 

5.     Veškeré školní aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší  než obvyklou část dne strávit venku na školní zahradě. Při pobytu venku se bude využívat pouze areál MŠ. Žádáme rodiče, aby děti měly  vhodné oblečení a obuv, včetně pláštěnky.

 

6.     Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě. Při přípravě jídla a jeho vydávání budou dodržovány zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

7.     Do MŠ budou přijaty pouze zdravé děti. Nikdo s příznaky infekce

dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19(zvýšená teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Při vstupu do školy bude dítěti změřena tělesná teplota.

Pokud by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, je nutné ho umístit do samostatné místnosti a okamžitě kontaktovat rodiče, aby si dítě neprodleně  vyzvedli. Ostatní děti pak budou muset povinně nosit roušky až do doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. O podezření se informuje i spádová hygienická stanice.

 

8. Před prvním vstupem do MŠ předloží rodiče dítěte Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha), které obsahuje také vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v příloze nebo pokud některý z bodu naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby rodiče zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

Pokud rodiče tento dokument nepodepíší, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 

9.     Prosíme o nenošení hraček do školky.

 

      10. Provoz školky beze změn: 6.30 – 16.00 hod.

 

                     

 

 


Mám dvě uši k naslouchání a dvě oči na koukání, dvě nohy jsou na chození a dvě ruce na mazlení, nos ten máme na čichání a jazýček na mlsání.

 

 

Milé děti,

dnes vás zdravíme společně s Pořádníčkem. Připravili jsme si pro vás činnosti spojené s poznáváním všeho kolem nás pomocí sluchu, zraku, čichu, hmatu a chuti. Až se setkáme, povíte nám, co všechno se vám podařilo zjistit, objevit a vyplnit.

 

Vaše paní učitelka a Pořádníček

 

Zkoumáme a objevujeme svět venku (i doma)

 

Oči (zrak)- rozhlédněte se kolem sebe, jmenujte barvy, tvary, velikost pozorovaných předmětů. Zahrát si můžete hru „Pan čáp ztratil čepičku“ nebo „Na postřeh“ – připravte si s rodiči 5 – 7 věcí, které venku najdete(kamínek, kytička, klacík, ulita,…) Chvilku si věci prohlížejte, pak zavřete oči a rodiče vám něco uberou, přidají. Uhodnete, co to bylo?

 

Uši (sluch) – venku toho můžeme nejenom hodně vidět, ale také slyšet. Zaposlouchejte se do zvuků přírody a okolního prostředí. Slyšíte vítr, auta, traktor, letadlo, potok, ptáčky, hlasy, smích…? Tam, kde je dostatek místa bez překážek, si zahrajte hru „Najdi mě po zvuku“. Rodiče mohou tleskat, dupat, kukat,… a vy se k nim snažíte dojít se zavřenýma očima.

 

Ruce (hmat) – až se vydáte do přírody, zkuste najít něco, co je hladké, drsné, teplé, studené, měkké, tvrdé (porovnat můžete kamínek a kůru stromu, kamínek na sluníčku a ve stínu, list a klacík,…) Co je vám na dotek příjemné x nepříjemné? S rodinou si můžete zahrát hru: Poznej po hmatu

Hráči se postaví do kruhu. Jeden z hráčů si zaváže oči šátkem a stoupne si doprostřed. Poté se ostatní hráči tiše vymění mezi sebou. Prostřední si pak jednoho z nich vybere a podle hmatu se pokouší uhodnout, kdo to je. Uhodne-li, je vystřídán svou obětí, neuhodne-li, musí svůj pokus opakovat na někom jiném. Během hry se hráči nesmí pohybovat a mluvit.

nebo

Hmat: Vyberte opět někoho, komu zavážete oči a dejte mu do ruky podle věku nějakou věc (míč, tužka, kostka, autíčko, ...). Pozná, co to je?

Nos (čich) – také venku můžeme poznávat různé vůně. Některé nám jsou příjemné, jiné ne. Zkuste najít keř, který vám voní. Já teď obdivuji vůni šeříku.

Chuť – něco je sladké, jiné kyselé, slané, hořké. Zahrát si můžete hru na poznávání ovoce a zeleniny podle chuti.

 

Omalovánky a pracovní listy k tématu:

Pracovní list smysly 1

Pracovní list smysly 2

Pracovní list smysly 3

Pracovní list smysly 4

Pracovní list smysly 5

Pracovní list smysly 6

 


7.května

 

MAMINKO MÁ,

DNES MÁŠ SVÁTEK,

DÁM TI KYTKU

KE DNI MATEK.

 

 

Milé děti,

podle úvodní básničky jste určitě poznaly, co nás tento týden čeká. Pokud můžete, přizvěte k dnešnímu čtení tatínky nebo starší sourozence, ať mají vaše maminky překvapení.

V neděli 10. 5. slaví všechny maminky svátek. Přináším vám několik nápadů, jak je potěšit. Můžete jim zazpívat, zatancovat, přednést básničku, vyrobit obrázek, přáníčko, utrhnout kytičku…

 

MĚJTE SE KRÁSNĚ!

Vaše paní učitelka

 

BÁSNIČKY

MOJE MAMINKA

Kdyby mi tak někdo řekl,
třeba kamarád:
"Prodej mi tu svoji mamku,
dám ti za ní hrad."

Zazvonil bych na to smíchem,
jak veliký zvon:
"Neprodám ji,
kdybys mi dal třeba milion."

Neprodám ji, neprodám ji,
ani za nebe,
nechám si tu svoji mamku
jenom pro sebe!

KYTIČKA PRO MAMINKU

Kytička je bílá,
maminka je milá.
Ke kytičce přivoníme,
k mamince se nakloníme.
Hubičku jí dáme,
že ji rádi máme.

PÍSNIČKA (můžete zatancovat:-) )

https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I

TVOŘENÍ :

šeřík

Šeřík

srdce

Kytka

UKÁZKA DOMÁCÍHO TVOŘENÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ

 

Dnes vkládám obrázky Jarouška, Sofinky a Adélky.

 

Adélka:

Ada1Ada2Ada3Ada4Ada5

Jaroušek:

J

J2

J3

J5

J5

Sofinka:

S

S1

S2S3

S4S6

4. května

POZOR SOUTĚŽ

Milé děti, prodejna COOP pro vás vyhlásila soutěž.

Tentokrát je moc hezké téma –„ Zvířátka“. V minulosti někteří z vás uspěli např. v kresbě velikonočního vajíčka nebo ve vytvoření vánočního přáníčka.

Pokud se budete chtít soutěže zúčastnit, nakreslete, namalujte nebo vyrobte nějaké zvířátko. Obrázky vám rodiče podepíší a napíší bydliště.

Výtvory můžete do 13.5. odevzdat přímo v prodejně Neumětely nebo vhodit do poštovní schránky školy. Vše pak bude předáno.

Pro inspiraci přidávám fotky zvířátek z papírových sáčků.

Tak hezké tvoření:-)

111213

 


27. dubna

ČÁRY, MÁRY,

ABRAKADABRA…

 

Milé děti,dnes vám posílám velký čarodějnický pozdrav! Někteří z vás si možná vzpomenou na plnění úkolů od staré čarodějnice nebo na čtení před spaním z knihy „Malá čarodějnice“ v loňském školním roce.

ydrht

Čarod.

 

Čarodějnice všechny moc zdraví, a také letos měly připravené různé úkoly. Vysvětlila jsem jim, že se ve školce, na den všech čarodějnic, tentokrát neuvidíte. Nejprve byly smutné, ale pak dostaly nápad!

Nechaly mě nahlédnout do jejich čarodějnického lexikonu pro děti. Lexikon je plný kouzel, hádanek, omalovánek a úkolů právě pro vás, děti. Některé jsem s jejich svolením vybrala a prostřednictvím těchto stránek vám je předávám.

A málem bych zapomněla! Ještě mám vyřídit jeden vzkaz. Pokud se budete chtít pochlubit něčím, co se vám z lexikonu (nebo jindy, v době uzavření školky) povedlo namalovat, vyrobit, z pracovních listů vyplnit,… můžete fotky poslat na adresu: ilonapaulova@centrum.cz

Udělalo by nám to velikou radost, ale samozřejmě záleží na možnostech každého z vás.

Úkol pro předškoláky

Hledej rozdíly

Písnička slova a noty

Písnička - k poslechu

Čarodějnice omalovánky

Čarodějnice - pracovní list

Čarodějnice pracovní list 2

Čarodějnice pracovní list 3

'Čarodějnice - bydliště

Čarodějnice - letová dráha

Pavouci - výtvarný nápad

Čarodějnice - šablona

Čarodějnice šablona 2

Hádanky a básničky

OPATRUJTE SE, UŽIJTE SI ČARODĚJNICE A UŽÍVEJTE SLUNÍČKA!!!

 

                     Vaše paní učitelka a hodné čarodějnice

 


 

22. dubna

 

Milí rodiče,

v případě potřeby si můžete v MŠ každou středu od 9:00 hod. do 12:00 hod. (nebo po telefonické domluvě) vyzvednout v šatně na vyprání oblečení vašich dětí.

 

Kolektiv MŠ

 

Milé děti,

   právě dnes má naše planeta svátek. Slavíme DEN ZEMĚ. U příležitosti tohoto svátku  jsem pro vás připravila zábavný program. První část - povídání najdete pod tímto odkazem:  DEN ZEMĚ

Pod dalšími odkazy najdete omalovánky a pracovní list.

 

Omalovánky 1

Omalovánky 2

Omalovánky 3

Omalovánky 4

Omalovánky 5

Omalovánky 6

Omalovánky 7

Pracovní list

Krásné jarní dny vám přejí paní učitelky Ilona a Jitka


15.dubna

Milé děti, dobrý den,

 

i když letos byly Velikonoce trochu jiné, věřím, že jste si je pěkně užily. Cestou do obchodu jsem viděla krásnou výzdobu – zajíčky- u Filípka K. a Valinky K. Okolo domu ostatních jsem nešla, tak se omlouvám, pokud jste zajíčky také měli, že je tu nezmiňuji.

V těchto dnech by nás ve školce čekala zvířátka ze dvorku a ze zoo. Přináším k tomuto tématu několik námětů, VŠE JE OPĚT POUZE DOBROVOLNÉ, PRO  ZKRÁCENÍ DLOUHÉ CHVÍLE.

Věřím, že doma máte různé časopisy a knihy, ve kterých je mnoho zvířátek. Zkuste si v nich s rodiči nebo staršími sourozenci zalistovat, zvířátka a jejich mláďátka pojmenovat. Vyprávějte si o jejich životě, jak se o ně správně starat,… Pokud máte pejska nebo kočičku, pěkně je za mě pohlaďte a podrbejte J.

Kdo rád kreslí, může si několik zvířátek nakreslit. Kreslení je spojeno i s pěknou básničkou.  Nebo si poslechněte krásnou pohádku Zvířátka a loupežníci.

 

Zvířátka ze zoo potkáte v písničce Pět minut v Africe.

KRESLENÍ S BÁSNIČKOU:

Kočka a medvěd

Želva a prase

Lev a čáp

 

PRACOVNÍ LISTY:

Domácí zvířata

Mláďátka

ZOO 1

ZOO 2

ZOO 3

 


 

 

Milí předškoláčci,

protože se nám doba návratu do školky oddálila, můžete si v pracovních sešitech pokračovat dál dle vlastního tempa. Zajímavé náměty naleznete také zde:

ZAJÍMAVÉ NÁMĚTY

 

Mějte se všichni moc krásně!

Vaše paní učitelka (a můj pejsek Máša)

HODY, HODY, DOPROVODY!

VELIKONOCE UŽ KLEPOU NA DVEŘE A MY PRO

VÁS MÁME ZAJEČÍ STEZKU PLNOU

ZAJÍMAVÝCH HER, HÁDANEK A ÚKOLŮ.

 

CELÉ VELIKONOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:

VELIKONOČNÍ ZAJEČÍ STEZKA

 

 

 

Úplata za vzdělávání v době uzavření MŠ

Vážení rodiče,

  vzhledem ke stávající situaci, kdy je MŠ uzavřena, nebude platba školného účtována za měsíc březen v plné výši, ale pouze v poměrné části, tedy 250,- Kč. Pokud bude provoz přerušen po celý měsíc, školné se stejně jako v období prázdnin neplatí. V případě, že bude MŠ otevřena v průběhu následujícího měsíce (v což doufáme), bude opět stanovena poměrná část školného. 

 

Milí rodiče, milé děti ze školky,

moc vás zdravíme.

Určitě si občas pro radost něco zazpíváte, namalujete nebo vyrobíte. Až se uvidíme, budeme si o všem vyprávět. Zajímavé básničky, omalovánky a pracovní listy k jarnímu tématu najdete také na www.predskolaci.cz

Těšíme se, až se do naší školky vrátí radost a váš smích!

Opatrujte se!

                       Vaše paní učitelky Ilona a Jitka

 

Jarní a velikonoční básničky pro radost

 

Pohladilo zlaté slunce

chladnou jarní zem.

Na kytičky zavolalo:

Kytky, pojďte ven!

 

Až se louka zazelená,

kleknu si tam na kolena,

utrhnu si kvíteček,

upletu si věneček

 

Kropenatá slepička

snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji,

všechny chlapce podaruji,

pentličky si nastříhám,

na pomlázku jim je dám.

 

Informace pro rodiče předškoláčků

Děkuji vám za vyzvednutí  pracovních sešitů. Zajímavé úkoly naleznete také na

www.predskolaci.cz.

V záložce nástěnka si můžete přečíst  články „Co by měl umět nastupující prvňáček“ a „Odklad školní docházky“.

Informace o zápisu do 1. třídy vám budou v brzké době sděleny na těchto stránkách. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle MŠ.

S pozdravem

                          Ilona Paulová