Obsah

Vítání v roce 2017

Vítání v roce 2017

V letošním roce jsme se k vítání občánků opět sešli v prostorách naší ZŠ a MŠ Neumětely. Tento slavnostní den připadl na sobotu 11.11.2017.

Nejprve jsme vyslechli básničky, které si krásně nacvičili naše děti. Poté starosta krátkým proslovem přivítal do života 7 nových občánků Neumětel.

Vítané děti obdrželi drobný dárek a maminky květiny.

Součástí tohoto slavnostního okamžiku bylo i fotografování každé rodiny s miminkem panem Václavem Kačírkem. 

 

Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

 

Dovolte, abych touto cestou poděkoval dětem, řediteli a všem dalším ze ZŠ a MŠ Neumětely za přípravu vhodných prostor a nacvičení krátkého cyklu básniček. 

Letošní setkání se všem líbilo a my se již těšíme na příští rok !