Obsah

Vítání v roce 2016

Vítání v roce 2016

Na letošním vítání občánků jsme se sešli v sobotu 12. listopadu opět v prostorách naší ZŠ a MŠ Neumětely. Starosta krátkým proslovem přivítal do života 4 nové občánky Neumětel.

Rodiče a děti obdrželi drobný dárek a maminky květiny. Součástí tohoto slavnostního okamžiku bylo i fotografování každé rodiny s miminkem panem Václavem Kačírkem. 

 

Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

12.11. 2016 byli přivítáni - dle data narození: Daniel Krofta, Lukáš Tůma, Karolína Horová a Lukáš Černík.

 

Dovolte, abych touto cestou poděkoval dětem, řediteli a všem dalším ze ZŠ a MŠ Neumětely za přípravu vhodných prostor a nacvičení krátkého cyklu básniček. 

Letošní setkání se všem líbilo a my se již těšíme na příští rok !