Obsah

Vítání v roce 2014

Vítání v roce 2014

Na letošním vítání občánků jsme se sešli v sobotu 8. listopadu opět v prostorách naší ZŠ a MŠ Neumětely. Starosta krátkým proslovem přivítal do života 7 občánků. Rodiče a děti obdrželi drobný dárek a maminky květiny. Součástí tohoto slavnostního okamžiku bylo i fotografování každé rodiny s miminkem panem Václavem Kačírkem. 

 

Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

8.11. 2014 byli přivítáni - dle data narození: Matyáš Budil, Monika Gromnicová, Sofie Horká, Jaroslav Kresl, Michaela Ježková, Michal Puchmajer a Lukáš Franc.

 

Dovolte, abych touto cestou poděkoval dětem, řediteli a všem dalším ze ZŠ a MŠ Neumětely za přípravu vhodných prostor a nacvičení krátkého cyklu básniček. 

Děkuji všem, kteří přišli.