Navigace

Obsah

Zde pro vás máme připraveny aktuality z dění v obci.

Většina těchto aktualit je dále rozvedena, včetně fotodokumentace v sekci Fotogalerie 2013 či 2014 - a novější

 

Na začátek roku 2020 se nám sešlo hned několik stavebních akcí, které se budou překrývat. Náročné to pro nás bude hlavně z hlediska získání prostor pro zřízení zázemí jednotlivých stavenišť. 

Konkrétně se jedná o:

- rekonstrukce povechu místní komunikace

- rekonstrukce objektu č.p. 28 (bývalý hostinec U Šemíka)

- obnova polních cest a alejí

- opravy chodníků v obci

- výstavba dvou sociálních bytů

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Několik náhledů

Revitalizace zeleně v obci Neumětely - intravilán

Zahájení prací v pondělí 11.1.2021. Nejprve proběhne v období vegetačního klidu kácení "nemocných stromů". Kácení budou provádět arboristi, kteří budou stromy i ošetřovat. Ošetření ostatních stromů v intravilánu obce se plánuje následně po kácení. celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Luděk Kuniak
Začátek demolice stájí

Sociální byty Neumětely

podporu na výstavbu dvou sociálních bytů jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 - Integrovaný regionální operační program celý text

ostatní | 28. 12. 2020 | Autor: Luděk Kuniak
 Aktuální informace do vašeho telefonu 1

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE. celý text

ostatní | 10. 11. 2020 | Autor: Luděk Kuniak
#

Velká voda 2020

Po "suché" zimě jsme se konečně dočkali deště. Přeháňky byly pozvolné a docházelo k zasakování. celý text

ostatní | 26. 6. 2020 | Autor: Luděk Kuniak
#

Oprava místní komunikace na náměstí

Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci povrchu další místní komunikace v naší obci celý text

ostatní | 20. 2. 2020 | Autor: Luděk Kuniak
#

Obnova polních cest a alejí

podařilo se nám získat podporu na akci Obnova polních cest a alejí z programu MŽP ČR celý text

ostatní | 20. 2. 2020 | Autor: Luděk Kuniak
#

Stavební úpravy objektu č.p. 28 Neumětely

podařilo se nám získat z programu MMR finanční prostředky na rekonstrukci objektu č.p. 28 celý text

ostatní | 20. 2. 2020 | Autor: Luděk Kuniak
#

Rekonstrukce chodníků Neumětely

Žádost o dotaci SFDI a MAS/IROP celý text

ostatní | 20. 2. 2020 | Autor: Luděk Kuniak
#

Obnova lesního rybníčku

Tento rybníček patří do soustavy pěti rybníčků na hranici Housiny a společně tvoří písmeno V. celý text

ostatní | 18. 7. 2019 | Autor: Luděk Kuniak
#

Rekonstrukce vodní nádrže na náměstí obce

V pondělí, dne 15.4.2019 došlo k zahájení stavebních prací na vodní nádrži v prostoru náměstí naší obce. celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Luděk Kuniak
#

Oprava povrchu části náměstí před COOP

Vzhledem k jednotnému vzhledu náměstí bude povrch plochy ze žuly a parkovací místa před prodejnou ze zámkové dlažby. celý text

ostatní | 7. 12. 2018 | Autor: Luděk Kuniak
#

Průzkumný hydrogeologický vrt

Vzhledem ke stále se zhoršujícím podmínkám v oblasti spodní vody, se ZO rozhodlo zhotovit průzkumný hydrogeologický vrt. celý text

ostatní | 7. 12. 2018 | Autor: Luděk Kuniak
#

Oprava povrchu místní komunikace Ve Dvoře

vzhledem k probíhajícím pracím v lokalitě Za Humny jsme poptali společnost STRABAG a.s. o cenovou nabídku na opravu povrchu ulice Ve Dvoře. celý text

ostatní | 29. 8. 2018 | Autor: Luděk Kuniak
#

Pokračování výstavby MK a chodníků v lokalitě Za Humny

ZO rozhodlo z obecního rozpočtu financovat pokračování výstavby místních komunikací a chodníků v lokalitě Za Humny. celý text

ostatní | 17. 8. 2018 | Autor: Luděk Kuniak
#

Sběrné místo na čp 28

- zadní blok pozemku nemovitosti bývalého hostince U Šemíka celý text

ostatní | 23. 5. 2018 | Autor: Luděk Kuniak
#

Informační tabule v Neumětelích

Dne 18.10.2017 byla vyměněna informační tabule v Neumětelích. celý text

ostatní | 19. 10. 2017 | Autor: Luděk Kuniak
#

Dokončení povrchu místní komunikace a výstavba chodníků v lokalitě Za Humny

Cílem projektu bylo zajistit odpovídající přístup k nově postaveným rodinným domkům v lokalitě Za Humny.
Prozatím byla uskutečněna 1. etapa, na kterou chceme navázat v příštím roce. celý text

ostatní | 17. 10. 2017 | Autor: Luděk Kuniak
#

Oprava povrchu MK V Chalopukách

Místní komunikace v Chaloupkách byly již dlouhou dobu v žalostném stavu. celý text

ostatní | 21. 9. 2017 | Autor: Luděk Kuniak
#

Oprava povrchu komunikace Pod Kuchyňkou

vzhledem k nepříznivému stavu povrchu komunikace se nám podařilo za přispění MMR ČR opravit vozovku celý text

ostatní | 4. 8. 2017 | Autor: Luděk Kuniak

Další žádosti o podporu

Naše obec požádala v rámci dotačních titulů o další podporu celý text

ostatní | 10. 5. 2017 | Autor: Luděk Kuniak
#

Oprava střechy obecního úřadu

Vzhledem ke stavu střešní krytiny jsme byli nuceni přistoupit k její výměně. celý text

ostatní | 15. 12. 2016 | Autor: Luděk Kuniak

Silniční zrcadlo u sběrny kovů Lorenz

ve spolupráci s KSÚS Sč. kraje se nám podařilo umístit zrcadlo na problematickou křižovatku u železniční zastávky Neumětely celý text

ostatní | 2. 12. 2016 | Autor: Luděk Kuniak

Další žádosti o podporu ...

Připravované žádosti v rámi Rozvojového plánu obce celý text

ostatní | 2. 12. 2016 | Autor: Luděk Kuniak
#

Oprava vnitřních prostor hájenky

Na začátku května jsme převzali opravenou hájenku. celý text

ostatní | 14. 5. 2016 | Autor: Luděk Kuniak
#

Obnova náměstí v Neumětelích

Obnova probíhá za podpory Středočeského kraje - FROM

Dílo bylo předáno k užívání, po odstranění drobného nedodělku - vyznačení plochy BUS, ve středu 24.8.2016. celý text

ostatní | 14. 5. 2016 | Autor: Luděk Kuniak
#

Hlášení závad na veřejném osvětlení obce

naleznete nově v levém sloupci Menu.

Práce se systémem je velmi jednoduchá a intuitivní - stačí na mapě najít požadované svítidlo, kliknout na něj a následně vybrat zaznamenanou závadu na svítidle a odeslat. celý text

ostatní | 9. 9. 2015 | Autor: Luděk Kuniak
#

Reklamace Velkého rybníku - průsak vody u výpusti přelivu

Dnes došlo ke schůzce mezi obcí, technickým dozorem investora a stavební firmou, která opravovala Velký rybník. celý text

ostatní | 29. 7. 2015 | Autor: Luděk Kuniak
#

Homogenizace povrchu vozovky v obci Neumětely 7.8. - 12.8.2015

Podařilo se nám vyjednat s Krajskou správou a údržbou komunikací homogenizaci povrchu vozovky v Neumětelích. celý text

ostatní | 29. 7. 2015 | Autor: Luděk Kuniak
#

II. etapa splaškové kanalizace

dokončení splaškové kanalizace bylo hlavní prioritou zastupitelstva obce Neumětely. Díky podpoře z Ministerstva zemědělství ČR jsme mohli tuto rozsáhlou akci realizovat. celý text

ostatní | 9. 7. 2015 | Autor: Luděk Kuniak

II. etapa splaškové kanalizace Neumětely !

S radostí vám mohu oznámit, že jsem dnešního dne na Ministerstvu zemědělství ČR podepsal "Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na II. etapu splaškové kanalizace v Neumětelích. celý text

ostatní | 13. 3. 2015 | Autor: Luděk Kuniak
první předchozí
ze 2
poslední