Navigace

Obsah

 

Klub SK HORYMÍR NEUMĚTELY byl založen v roce 1931Znak SK Horymír


Klub s bohatou tradicí pro sezónu 2014-2015 přihlásil do soutěže opět pět mužstev !

Jedná se o  dvě mužstva dospělých,  dvě mužstva žákovská a  nově založené mužstvo dorostu.
Naše "A" mužstvo v současné době hraje okresní přebor, kam postoupilo v sezoně 2000/2001,      "B" mužstvo aktuálně hraje III. třídu skupiny B a naši mladí hráči hrají okresní přebor.


Snažíme se podchytit mladé hráče, aby již v takto nízkém věku šesti let měli zájem o sport, učili se zodpovědnosti vůči kolektivu, koordinaci pohybu těla. Tím samozřejmě měli i méně času na rozvíjení jiných negativních aktivit, o které v současné době není nouze. Chceme a snažíme se vychovávat si vlastní hráče.

Na obec, ve které je k trvalému pobytu přihlášeno 570 obyvatel je založení pěti mužstev skutečná rarita, která sama o sobě hovoří o kvalitní práci a zápalu lidí, zapojených v jednotlivých činnostech klubu. 

Děkujeme všem, kteří se snaží rozvíjet a podporovat sport v obci. 

SK HORYMÍR NEUMĚTELY

 

KRÁTCE Z HISTORIE 

Podle dochovaných údajů ustavující valná hromada začala o 10 hodině dopolední v hostinci paní Andělové, a to za účasti celkem 26 osob. Byly projednány a schváleny stanovy, zvolen výbor a do klubu přihlášeno celkem 18 osob. Touto dochovanou zmínkou začíná historie klubu, který sice vznikl a rostl v chudých poměrech. Po krátkém rozjezdu, protože všechny začátky jsou a byly těžké, tak i počáteční roky činnosti byly doprovázeny úspěchy i nezdary, vítězstvími i prohrami, příchody i odchody hráčů, členů i funkcionářů klubu.
 Jedna z prvních dochovaných fotografií
Podle dochovaných pramenů byla již na ustavující valné hromadě započata sbírka na zakoupení fotbalového míče, která vynesla celkem 38,- Kč a za obnos 20,- Kč zakoupen míč. Dále byla pořádána taneční zábava, ze které klub získal finanční částku 348,- Kč. To byly první peníze na financování činnosti klubu. Rok po založení, tedy v roce 1932, byly zakoupeny první dresy a to za vypůjčené peníze od pana Kačírka, za částku 277,- Kč. Tato půjčka pak byla splácena několik dalších let.
 
Dne 13.srpna 1932 byla provedena první registrace hráčů. Byli zaregistrováni první hráči, a to Josef DRMLA, Václav KAČÍREK, Jaroslav ŠEBEK, František ROŽÁNEK, Josef MANDÍK, Josef ŠMEJKAL, Jindřich PAŠEK, Vilém ČERNÝ, František ŠKODA, Bohuslav DUB, František REGEN, Václav ŠEBEK ml., Karel PALIVEC, František ŠŤÁHLAVSKÝ a Václav SKÁLA. Mužstvo bylo zařazeno do 4. třídy Podbrdské župy.

 

Další informace o hostorii včetně aktuálních, naleznete na stránkách klubu : www.skhorymir.cz