Navigace

Obsah

   Památkově chráněná, celodřevěná zvonice byla postavena po roce 1763, nákladem hraběte Kaunice z Osova, který zakoupil v tom roce Neumětely od Vratislava z Mitrovic, pána na Lochovicích.

Památkově chráněná zvonice


   Zvonice je krytá šindelem. Má téměř čtvercový půdorys o rozměrech 6m x 5m, dřevěná stavba je na zděné podezdívce, která dosahuje na západní straně výšky 2 m. Celková výška zvonice je necelých 7 m.

   Před dveřmi jsou dva schody tvořené velkými balvany, údajně z Plešivce. Velké kameny v dávných dobách sloužily jako náhrobní kameny, kryjící pohanské hroby na kostelním návrší.

   Uvnitř zvonice je na dřevěné konstrukci zavěšen jediný zvon, který se zachoval až do dnešních dnů. Na stěně zvonu je nápis G.W.Z.M. ANNO. 1637. S. PETRVS. Na okraji zvonu je další nápis ANTONI. ARNOLT . G , zřejmě jméno zvonaře. Dnes se zvoní pouze při úmrtí a při pohřbu.
 

   Další tři zvony, zvon s letopočtem 1654 a s vratislavským erbem, zvon s letopočtem 1810 a s nápisem na okraji „J.Manda - V. Veselý 1810", a zvon umíráček, který býval na kostelní vížce a měl nápis „Nákladem Pavla Škváry, mlynáře pod Libomyšlí, 1686“, byly vzaty na válečné účely, v létě roku 1916.

   Poslední opravou na zvonici bylo položení nové šindelové střechy v roce 1991.