Navigace

Obsah

Úprava chodníků za KD

Úprava chodníků za KD

Všichni občané Neumětel, ale hlavně obyvatelé lokality "Za Humny", uvítali úpravu plochy za KD, včetně vyrovnání příjezdové komunikace pro zásobování a výstavbu dvou chodníků. Prostor byl dále upraven, zemina srovnána a byla vysazena tráva a nízké tavolníky.

Tyto chodníky měly především zkrátit cestu pěším, úprava cesty navíc usnadnit maminkám jízdu s kočárky. K tomuto účelu směřovala úprava cesty a výstavba chodníků.

Proto nás zarazilo, že se u obou chodníků objevují stopy kol osobních vozidel. Nejenom, že se našel řidič, který si takto autem zkracuje cestu, ale dokonce někdo otáčel vozidlo přes oba chodníky !  Chodníky nejsou koncipované na jízdu auty, maximálně jsme počítali s občasnou údržbou obecním vozidlem.

Ano, cesta není upravena dopravní značkou, to je pravda. Nedovedu si však představit "les" dopravních značek na tomto krásně upraveném místě. Navíc jedna značka obec vyjde minimálně na 1500,- Kč. Další variantou by byly sloupky, zamezující průjezdu, avšak potencionálně nebezpečné např. dětem jedoucím na kole.

Není v našem zájmu, nechat si ničit obecní majetek. Vzhledem k tomu jsme byli nuceni umístit těsně ke krajům chodníků kameny. Doufáme, že to obyvatelé pochopí a dáme tak i bez značek řidičům najevo, pro jaký účel byly chodníky vybudovány.