Navigace

Obsah

Bezdrátový rozhlas

Bezdrátový rozhlas

K vybudování nového, moderního bezdrátového rozhlasu v naší obci nás vedl havarijní stav stávajícího drátového rozhlasu, a to především :

-  zastaralá ústředna, u které byla polovina zesilovacího okruhu již nefunkční

- díky posílení vedení a vybudování nové trafostanice, došlo k umístění kabelů elektrického vedení "do země". Takto jsme měli možnost odstranit z obce nevzhledné betonové sloupy vrchního elektrického vedení.

- v obci nefungovala siréna ani jiný prostředek, nutný k upozornění občanů v případě živelné katastrofy nebo jiných nebezpečí.

 

Vzhledem k pořizovací ceně bezdrátového rozhlasu se naše obec rozhodla požádat o dotaci Sč. kraj. Se žádostí jsme uspěli, a tak se dnes můžeme pochlubit moderním bezdrátovým rozhlasem, který byl předán k provozu dne 20.9.2012. Rozhlas umožňuje jak přímé, tak i tzv. odložené hlášení, je plně zálohovaný pro případ výpadku el. energie. Navíc pro občany, kteří neslyšeli hlášení, je vždy poslední relace zaznamenaná a umístěná na webové stránky obce k přehrání.

.