Navigace

Obsah

Česká mše vánoční

Rok 2020 jsme započali koncertem v kostele sv. Petra a sv. Pavla.

V pátek 3. ledna 2020 proběhl v našem kostele v rámci závěru adventu koncert v podání profesionálních sólistů a smíšeného sboru, doprovázených hrou na housle a varhany. 

Poslechli jsme si nádhernou skladbu od Jakuba Jana Ryby "Hej mistře" aneb Česká mše vánoční.

K naší radosti byl kostel zaplněn do posledního místečka a naši spoluobčané pomohli vytvořit úžasnou kulisu koncertu. Na závěr jsme si společně zazpívali "NARODIL SE KRISTUS PÁN".

Děkujeme všem !