Navigace

Obsah

Pálení čarodějnic

Každoroční akci předcházely obavy z počasí

Do poslední chvíle panovaly obavy, zda se letošní pálení čarodějnic uskuteční. Středočeský kraj totiž vydal doporučení, kdy vzhledem k přetrvávajícímu suchu, nedoporučil rozdělávání všech druhů ohňů.

Naštěstí den před konáním akce sprchlo a my na základě ohlášení pálení obdrželi povolení od hasičů.

Kulturní výbor připravil zajištění akce, hudební doprovod a pohoštění, Milan Eliášek s Pavlem Králíkem postavili hranici a odchytili čarodějnici.  

Hranice byla zapálena přesně na čas. 

Věřím, že se akce povedla a všem se líbila.