Obsah

Stránka

Tady za dešťů stojí voda...

Tady za dešťů stojí voda...

...a ani mnohé opravy dosud nezabránily zatékání...

...a ani mnohé opravy dosud nezabránily zatékání...

Mokré skvrny na stropech

Mokré skvrny na stropech

Na chodbě u kotelny

Na chodbě u kotelny

A tady to už také volá po opravě!

A tady to už také volá po opravě!

Kudy zátéká sem?

Kudy zátéká sem?

Tady bude nová počítačová učebna.

Tady bude nová počítačová učebna.

Něco vybourat, něco zazdít,...

Něco vybourat, něco zazdít,...

Zazdíme pár oken na chodbě a nebude utíkat tolik tepla.

Zazdíme pár oken na chodbě a nebude utíkat tolik tepla.

Okna už jsou, teď ještě vchodové dveře.

Okna už jsou, teď ještě vchodové dveře.

Sklad starých oken

Sklad starých oken

Nová okna

Nová okna


Stránka