Obsah

23.3. PONDĚLÍ

Jakékoliv slovo, které řekneme, napíšeme, nebo si přečteme, má určité vlastnosti, podle kterých ho můžeme zařadit do jedné z deseti skupin.  Těmto skupinám říkáme slovní druhy a vy máte jejich přehled v učebnici na straně 9.

V loňském roce jsme si povídali o dvou  z nich. O podstatných jménech a o slovesech. určitě víte, co který slovní druh vyjadřuje, proto cv. 1b pro vás bude hračkou. Nejdřív ovšem splňte cv. 1 a

 

Já jen připomínám, že Podstatná jména jsou slova, která pojmenovávají osoby, zvířata, nebo věci. Důležité je vědět, že to jsou slova! Například já jsem PÁN, MUŽ, TATÍNEK, ČLOVĚK, MUZIKANT, LYŽAŘ, MOTORKÁŘ, UČITEL, ale nejsem podstatné jméno! Podstatná jména jsou ta tučně zvýrazněná SLOVA. Víc se jim budeme věnovat později.

 

24.3. ÚTERÝ

Slovní druh s číslem 2 jsou přídavná jména. Jak už vyplývá z názvu přidávají se ke jménům podstatným a vyjadřují jejich vlastnosti. Odpovídají na otázky JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?

PŘÍKLAD:    náš, malý, červený, ...... traktůrek

Pracujte dnes na str. 10 a 11 v učebnici. U cvičení č.3 spojujte slova ve sloupečkách s obrázky na obou stranách. (vysoký může být les i chlapec)

 

25.3.STŘEDA

Dnes nás budou zaměstnávat zájmena. V našem seznamu mají č. 3. Jak už název tohoto slovního druhu napovídá, dáváme je do některých vět za jména podstatná. Nahrazujeme jimi podstatná jména. Příklad: Podstatná jména se v tomto vyprávění stále opakují a není to pěkné.

 Pepík šel na třešně. Pepík si na třešně vzal košík. Pepíkovi se zdál košík velký. Pepík natrhal třešní plný košík.  

Druhé vyprávění upravím a nahradím opakující se podstatná jména zájmeny.

Pepík šel na třešně. Vzal si nakošík. Zdál se mu velký, ale natrhal ho plný.

 

 podstatná jména            zájmena

 

Pepík  - Zdál se mu (Pepíkovi) – on nám vyrostl (Pepík)jemu (Pepíkovi) se to nelíbilo

 

košík - natrhal ho plný…

 

třešně – vzal si na košík,  sluníčko jim dělá dobře, natrhal jich plný koš….

 

Dnes vypracujte cvičení na straně 12.

 

 

 

 

26.3. ČTVRTEK

Dnes to je celkem jednoduché. Číslovky mají v našem seznamu číslo 4. Jsou to slova, která vyjadřují počet, pořadí, nebo množství. Například: Jedna, sedm, třicet, pátý, druhému, hodně, málo, třikrát, dvacátý,…

Vypracujete cvičení na str. 13. Nezapomeňte, že cv. 1 má dvě části a) a b). Je to jenom podtrhávání, to máte za chvilku.  Hezký den.

 

27.3. PÁTEK

Ani tentokrát to nebude těžké. Vynecháváme slovesa č.5, protože těm se budeme věnovat později a podrobně. Dnes tedy příslovce č.6. Tato slova odpovídají na otázky KDE? KAM? KDY? JAK?

Příklady          Kde? – nahoře, dole, napravo, nikde, někde, všude,… na kopci, za lesem,…

                        Kam? – nahoru, dolů, nikam, napravo, nazpátek,… do skříně, na postel,…

                        Kdy? – dnes, zítra, včera, pozítří, nikdy, někdy, vždy,…. za chvíli, po obědě,…

                        Jak? – modře, lépe, zle, špatně, výborně, výtečně, báječně,…

Pozor! Výrazy napsané modře nejsou příslovce, ale spojení podstatného jména a předložky!!!

Vypracujte cvičení na str. 14.

 Jestli jste stihli dnes vypracovat celou stránku, tak vám přeju hezký víkend a na sobotu a neděli zakazuju učení!

 

 

PONDĚLÍ 30.3.

Dnes nás čekají předložky. Předložka je slovní druh, ale také nějaký kobereček, nebo kožešina položená před postel, aby nás nezábly nohy, když z postele vylézáme. Všimněte si, že jsem zvýraznil položená před. Docela úmyslně, protože předložka, jako slovní druh, je také položená před podstatným jménem. Předložky tedy píšeme zvlášť. Jedná se o samostatná slova.  I když při čtení si říkáme, že je čteme se slovem dohromady. Píšeme

do    lesa -  čteme [dolesa]

Mezi předložku a podstatné jméno můžeme vložit třeba přídavné jméno, jak jsme už dělali v písance na str. 3. Další důležité informace o předložkách najdete v béžovém rámečku na str. 15 dole. Dnes splňte úkoly na str. 15.

 

Písanka str. 7  Opis básně – pozor na úpravu Nadpis, vynechat řádek a potom psát tak, jak je předtištěno. Počet řádků odpovídá.  Slovesa mohou měnit svůj tvar, proto si psaní vět usnadníme. např.: Pepo, přines mi prosím ze sklepa dvě voňavé klobásy.

 

Nezapomínejte také na čítanku! Když jsem si četl básničky na str. 66, posmutněl jsem, protože letos už vám asi píšťalku z vrby nestihnu vyřezat. Přečtěte si článek  Čarodějův klobouk. Za odměnu se potom můžete podívat na první díl seriálu o mumincích. Muminci 1. díl

 

 

 

ÚTERÝ 31.3.

Spojky jsou slova, která spojují věty v souvětí, nebo slova. První případ, spojení vět: Půjdu odpoledne na hřiště a budu si tam kopat s míčem. Spojka a spojuje dvě věty.  Druhý případ, spojení slov: Mám rád maminku i tatínka. Spojka i spojuje slova. Podtrhejte svšechny spojky, které poznáte, ve cvičení 1/16 a splňte cv.2

 

Písanka str. 8  první polovina stránky – substantiva = podstatná jména.

 

Čítanka str. 69 a 70

 

STŘEDA 1.4. Apríl sem, apríl tam, vzhůru do práce!

 

Citoslovce jsou slova vyjadřující zvuky, výzvy a pocity, jak se píše v béžovém rámečku na str. 17.  Au, bum, haf, brrr, kuk, hop. Splňte cvičení na str. 17. Dnes to nebylo těžké že?

 

Písanka str.8  Plurál = množné číslo. Pozor na správné tvary. Dejte si podstatná jména do vět, aby se vám to dobře převádělo do množného čísla ve správném tvaru, Např.: kuřeti - Dám zrní kuřeti. Dám zrní kuřatům. Viděl jsem mravence. Jednoho, nebo čtyři – tady to zůstává stejné. Povídali jsme si o strašidle. Povídali jsme si o strašidlech.

 

Čítanka str. 71

 

ČTVRTEK 2.4.

Částice je slovní druh, který nemá příliš zástupců. Jinými slovy, částic není mnoho. Uvozují samostatné věty, nebo mění jejich význam.   Ať, prý, nechť, asi, snad, že, kéž,...

Pracujte na str. 18

 

Písanka str. 9 Doplň správně přísloví a věty napiš. 

Nápověda:

....ten se směje nejlépe.

... má za tři.

...v apatyce nekoupí. 

...tak se do lesa ozývá.

... tomu se zelení.

... sám do ní padá.

... sám sobě škodí.

... nesmí do lesa.

Čítanka str. 72  Pohádka pro Františku.

 

PÁTEK 3.4.

Dnes si přečtěte na str. 19 článek o houpacím velbloudovi a do volných řádek mi zkuste několika větami popsat svou oblíbenou hračku. Potom ji na papír namalujte. Papír s obrázkem vlepte do sešitu.

Písanka str.9 doplň vhodná slovesa. Např.: slyšíme, vyhrál, doplula, se vyprávěla, zaznívaly, letěla, nakupuje, zvítězil, ...

Čítanka: Jak si ptáci volili krále – první část.