Obsah

GOOD MORNING! :-)

¨

Než se začneme věnovat látce na příští týden, dovolím si ještě několik důležitých upozornění k lekci č. 20

 

In the sky – doslovně přeloženo v nebi, my budeme překládat spíše na nebi. Angličtina výrazy na nebi a v nebi nerozlišuje. My ano. Na nebi chápeme jako na obloze. Tam létají letadla, vidíme tam hvězdy, měsíc, slunce. V nebi chápeme jako místo, kde žijí andělé, Bůh, kam odcházejí po smrti duše našich blízkých - opak pekla.

 

Pro názvy vesmírných těles jako slunce a měsíc používáme vždy člen určitý, protože na obloze je jen jedno konkrétní slunce a jeden měsíc. Proto píšeme the sun, the moon. Můžeme také vynechat určitý člen, ale potom musíme napsat na začátku velké písmeno (Sun, Moon) a potom slova chápeme jako vlastní jména těchto vesmírných těles.

 

cv.5 na str 85 v pracovním sešitě – odlišnou hvězdičku najdete snadno a co se slovíček týká, všechno jsou to pozdravy, pouze slovo a star sem nepatří.

 

PONDĚLÍ 23.3

Stránka 87 v pracovním sešitě je důležitá, proto jí věnujte pozornost všechna zájmena se dobře naučte, budeme je po návratu do školy určitě zkoušet!!!

 

I       =   já

you  =   ty, vy

he    =   on

she  =    ona                                        DOBŘE NAUČIT !!!

it     =    to, ono

we   =   my

you =   vy

they  = oni

 

Zájmena he, she, se používají pouze tehdy, zastupují-li lidi. Pro zvířata vždy používáme zájmeno it.

Příklad:    Toto je  Jim. (On) je malý  This is Jim. He is little.

                  Toto je pes. (On) je malý. This is a dog. It is little.

 

Vypracujte cvičení v pracovním sešitě na str. 88 a 89 a), b)

 

ÚTERÝ 24.3.

Str.89 cv. 4 c     Tak, jako my občas v hovorové mluvě  něco zkrátíme, či vynecháme, aniž bychom tím přišli o srozumitelnost např.: Místo pozdravu DOBRÝ DEN, zkrátíme na BRÝ DEN, tak i v angličtině podobné zkracování známe.   Slovíčko have (mám) ve spojení

have got  (mám, dostal jsem) zkracujeme v hovorové řeči tak, že slabiku ha nevyslovujeme a v psané podobě ji nahrazujeme odsuvníkem (to je ta čárka nahoře) ´.

Vypracujte cvičení na str. 90, je to velmi jednoduché.

Projděte si cvičení v bílé knížce na str. 84

 

PÁTEK 27.3.

Napište si do slovníčků nová slovíčka z lekce č. 21 – bílá knížka str. 85 – jsou jen dvě: tady, zde a tam.

V pracovním sešitě pracujte na str.91 – doplňujte správně   tam je – there is, nebo tam jsou – there are.

Splňte cvičení na str. 92 v pracovním sešitě.

 

PONDĚLÍ 30.3.

Dnešní hodina je celá opakovací, vypracujte prosím cvičení na stránkách 92 a 93 v pracovním sešitě.

 

ÚTERÝ 31.3.

Poslechněte si na CD písničku Old Mc Donald had a farm. Protože je hraná a zpívaná docela rychle, budete mít zpočátku asi problém všechna slova správně a včas vyslovit. Nic si z toho nedělejte, ono to časem půjde. Tady jsem vám našel jednu divokou verzi písničky, jednu českou a jednu slovenskou

PÁTEK 3.4.

Zapište si do slovníčku slovíčka z písničky – bílá knížka str. 88 a 89 dole. Přečtěte si cvičení 1 b) a 1 c) na str. 90. Potom čtěte a překládejte věty ze str. 91. Poslechněte si i na CD správnou výslovnost.