Obsah

Pondělí 7.12.

Nedokončili jsme v pracovním sešitě na str. 43 cvičení 1. Dělali jsme ho společně, proto si dokončete poslední sloupeček a tady si můžete svou práci překontrolovat: V posledním sloupečku budete dvakrát podtrhávat modře, jednou červeně a jednou žlutě.  Kdo dával při hodině pozor, má určitě modře podtrženou loď a kotě, červeně rybu a žlutě vodu.

Vypracujte prosím cvičení 1 a 2 na str. 44 v pracovním sešitě.

 1. Opiš a zapamatuj si, jak se slovíčka píšou. Obrázky si můžeš vymalovat. Výslovnost slovíček si poslechni na CD (rabit, hen, čikn, růstr, pidžn)
 2. Pozor na jednotné a množné číslo! Někde musíš dokreslit druhé zvířátko, aby zapsaná slova odpovídala obrázkům.

Úterý 8.12

Dnes začneme slovíčky označujícími první tři čísla v číselné řadě.

 

 1. ONE má na začátku stejnou hlásku, jako bílá barva W. Zjednodušený přepis výslovnosti je „uan“
 2. TWO – „tjů“
 3. THREE – zde je asi výslovnost nejtěžší a vy si ji budete muset naposlouchat na CD. Samozřejmě vám mohou pomoci i rodiče, nebo starší sourozenci. Důležité je na začátku slovíčka vsunout jazyk mezi zuby. Pokud to neuděláte, nevyslovíte slovíčko správně. TH = jazyk mezi zuby, R = anglické zadní „r“ a nakonec EE = dlouhé í. Pokud z vás vyleze „ trí, frí, nebo srí“ není to ono. Nebojte se, dotrénujeme to společně ve škole.

Teď prosím pracujte v červeném sešitě na str. 45. cv. 3 – Nejprve si vybarvěte červenou pastelkou písmena v hranatých závorkách. To označuje tu důležitou výslovnost, kterou jsem se pokusil popsat v úvodu dnešní hodiny. Potom psacím písmem opište slovíčka one, two, three na linky. Psaní si zapamatujte.

Čtvrté cvičení je myslím jasné. Říkali jsme si, že neurčitý člen „a“ znamená totéž co „jeden, nějaký“. Mohli bychom tedy do seznamu, pokud máme na farmě jedno zvířátko (např. psa) psát „ a dog“, ale my mluvíme ne o nějakém, jakémkoli psovi, ale o našem, kterého máme na farmě, proto raději napíšemeONE DOG.

 

Pátek 11.12.

Dnes si do slovníčku prosím napište číslovky od jedné do deseti, poslechněte si nahrávku na CD a slovíčka se naučte. Prosím ne jako řadu čísel za sebou jdoucí, to už možná někteří dokážete nyní. Naučte se je tak, abyste dokázali hned odpovídat ne otázky, jak se řekne 5, 9, 7, 3, 1,..... Zkrátka na přeskáčku.

V sešitě na str. 46 pospojujte správně číslice se slovíčky, která se učíte. Tedy od jedničky do deseti. Druhou polovinu si necháme na později. Na počítačích ve škole máme prima program, hru na procvičování těchto slovíček, tak se do toho hned po návratu vrhneme.Na str. 47 ještě vypracujte cvičení 2 a 3.

Děkuji a hezký víkend.

 

 


 

 

 

Pondělí 16.11.

 

Dnešní angličtinu začneme zvesela – písničkou.

 

Nejprve si přečteme a přeložíme slova písničky – nebo jak se říká odborně – text.

V překladu narazíme na takovou zvláštnost,…. Ale hezky postupně:

 

TOYS,          TOYS,         TOYS,         I AM TEN, BUT          I LIKE TOYS.

HRAČKY,   HRAČKY,     HRAČKY                                  MÁM RÁD HRAČKY.

 

 

Začátek a konec řádky přeložíme snadno. Ale co s tím prostředkem? Slovíčko BUT = ALE

I AM = JÁ JSEM,      TEN = DESET = 10

Když to dáme celé dohromady, vznikne nám věta:

Hračky, hračky, hračky, já jsem deset, ale mám rád hračky.    Přeložili jsme to celé správně, každé slovíčko máme přeložené dobře ale dohromady nám to moc nedává smysl. To proto, že spojení I AM TEN je ustálené slovní spojení (říká se tomu IDIOM), které překládáme trochu jinak. Je tím totiž myšleno JÁ JSEM DESET LET STARÝ, tedy jak se říká u nás JE MI DESET LET. A teď už je to jasné a můžeme si  začátek písničky přeložit správně:

TOYS,          TOYS,         TOYS,         I AM TEN, BUT          I LIKE TOYS.

HRAČKY, HRAČKY, HRAČKY, JE MI DESET LET, ALE MÁM RÁD HRAČKY.

HORSES AND DOLLS

KONÍČKY A PANENKY.

TOYS,          TOYS,         TOYS,         I AM TEN, BUT          I LIKE TOYS.

HRAČKY, HRAČKY, HRAČKY, JE MI DESET LET, ALE MÁM RÁD HRAČKY.

SHIPS, PLANES, BOATS.

PARNÍKY, LETADLA, LOĎKY.

 

Nejprve si písničku poslechněte celou:

Celá písnička

Teď si poslechněte jen její melodii a zkuste s kytarou písničku zazpívat:

Jen melodie

A teď už budu hrát jenom doprovod a vy písničku pěkně s doprovodem kytary zazpívejte:

Toys, toys, toys, doprovod

Splňte úkoly v pracovním sešitě na str. 34 a 35. Dopište chybějící slovíčka z textu písně.

Dnes ještě vypracujte str. 36 v pracovním sešitě.


Pondělí 9.11.

Milí třeťáci!  V pátek mi někdo  (a myslím, že to byla Bára) odevzdal s učením i bílou učebnici angličtiny.  Dnes ráno mi při vyzvedávání učení Barunka proklouzla, tak jsem se jí nestačil zeptat. Knížku tedy odvezu Barunce do schránky. Kdyby náhodou patřila knížka někomu jinému, Je u Báry Velkové. 

     Stejně tak mi proklouzl Robís, který si pro učení přišel hned ráno a odnesl si vše bez pracovních listů. Aby si je nemusel tisknout, také je najde v poštovní schránce. Poprosil jsem Andrejku, aby mu je tam donesla.

 

Dnes budeme pokračovat v práci na lekci 9.

Poslechněte si nahrávku č. 11 na CD pěkně si tam zopakujte nová slovíčka z této lekce. Dávejte pozor na správnou výslovnost. Podle nahrávky ukazujte na obrázky hraček v učebnici na str. 24.  Až budete všechno pěkně umět, nechte se od rodičů vyzkoušet ze slovíček.

A teď si vyndejte slovníčky a připište nich do nich ještě  nová slovíčka ze str. 25

Jsou jen dvě: my, your.

 

Přečtěte pěkně nahlas cvičení 2 na str. 24 a 25. Dávejte si pozor na výslovnost určitého členu THE. 

 

Teď si musíme vysvětlit něco z látky češtiny, abychom pochopili následující látku.

Podstatná jména už známe z 2. třídy. Jsou to SLOVA označující osoby, zvířata a věci. Všechna podstatná jména mohou měnit svůj tvar. To se budeme učit a ve druhém pololetí, ale pro pochopení následující látky je to důležité vědět.  Podstatná jména změnou svého tvaru mohou označovat buď JEDNU (osobu, zvíře, věc), nebo VÍCE (osob, zvířat, věcí). Vyjadřují tak svým tvarem  

                       JEDNOTNÉ   ČÍSLO      nebo                MNOŽNÉ   ČÍSLO.

Například:          MAMINKA                                               MAMINKY

                        KOČKA                                                     KOČKY

                        LETADLO                                                 LETADLA

 

A zpátky k angličtině:

I v angličtině můžeme tvořit množné číslo podstatných jmen. Většinou tak činíme pouze přidáním písmenka „S“ na konec slova.

 

 A DOG = pes                                 DOGS = psi

Všimněte si, že U MNOŽNÉHO ČÍSLA NEPOUŽÍVÁME NEURČITÝ ČLEN!!!

 

Víte proč?  Protože i když do češtiny neurčitý člen nepřekládáme, znamená  „jeden, nebo nějaký“. Potom je tedy jasné, že  A DOGS – tedy jeden nějaký psi je nesmysl!

 

Úterý 10.11.

Pracovní list TOYS

Pracovní list Množné číslo

 

Dnešní práce bude jen na pracovních listech, které jste si přinesli včera ze školy. Kdyby náhodou někdo práci zkazil, nebo si vše potřeboval ještě procvičit, můžete si pracovní listy stáhnout a vytisknout.

Vyplněné pracovní listy prosím odevzdejte v pátek s ostatním učením.

 

Pátek 13.11.

Dnešní práce nebude dlouhá, abyste stačili do poledne odevzdat sešity do školy.

Pracovní sešit str. 33

Cvičení 2 – přepis výslovnosti máte pod obrázky pejsků v hranaté závorce. Mně se víc líbí přepis výslovnosti za použití vodorovně přeškrtnutého velkého O. To písmenko O znázorňuje naše ústa a to vodorovné přeškrtnutí zas jazyk, který při výslovnosti strkáme mezi zuby.

Cvičení 3 a 4 jsou snadná.

Ve cvičení 5 prosím  přídechová písmenka vybarvit.

 

 

 


Pondělí 2. 11.

 

Projděte si prosím v pracovním sešitě stránku 28. Máte zde vysvětleno, že se K na konci slova se v angličtině zapisuje pomocí dvou písmenek CK. Jako příklad jsou zde uvedena slova BLACK a JACK.

Splňte úkol v pracovním sešitě na této stránce. Budete to mít hned hotové. Dnes a zítra nás ještě čeká shrnutí toho, co jsme se od začátku roku naučili.

Na str. 29 je to opakování o hláskách, které v češtině nemáme.

cvičení 1 – anglické „R“

cvičení 2 – široké „e“, hláska  „w“ a přídech.

 

Úterý 3.11.

Dnešní práce je v červeném sešitě na str. 30 a 31.

Ještě jednou si připomeneme ve cv. 3 přídech  a přebarvíme si hlásky s přídechem červeně.

 

Ve 4. cvičení  zase budeme dávat pozor na správnou výslovnost V a F, nebo G a K.

Cvičení 5 je myslím snadné a moc času vám nezabere.

Cvičení 6:

Tady měla autorka knížky na mysli, že slovo HAVE je stále stejné, ale do češtiny ho překládáme jednou jako MÁM,  jindy jako MÁŠ, NEBO MÁTE,  nebo dokonce MÁME.

Přeložte obě poloviny cvičení do češtiny.

 

Poslední práce na dnešek je jednoduchá pro toho kdo ví, co je to podstatné jméno. Kdo zapomněl, připomínám, že je to slovo, které označuje osobu, zvíře, nebo nějakou věc. V angličtině píšeme před podstatná jména neurčitý člen „a“.   Máte-li tedy na příslušném řádku nějaké podstatné jméno, patří před něj neurčitý člen.  Někdy se stane, že se mezi podstatné jméno a neurčitý člen dostane ještě jiné slovíčko, které upřesňuje vlastnosti podstatného jména. např. A DOG - A LITTLE DOG.   Stále tam však neurčitý člen patří.

 

Pátek:

Na začátku dnešní hodiny si ještě v rychlosti projděte v bílé knížce str. 22 a 23. Je na nich shrnutá látka, kterou jsme procvičovali v úterý.

Potom otočte na str. 24, kde začíná lekce č. 9

Opište si prosím do slovníčků nová slovíčka a na CD si poslechněte jejich správnou výslovnost. Slovíčka se naučte nazpaměť !!!

 

Na str.23 dole je vysvětleno použití určitého členu THE. Krásně je to užití vidět na větách ve cv.2

 

I HAVE A DOLL.                               I LIKE THE DOLL.

 

Já mám(jednu nějakou) panenku.    Já mám rád panenku. (Tu panenku, o  

                                                      které jsem mluvil v první větě.)

 

Neurčitý, ani určitý člen v angličtině nepřekládáme. Já jsem jejich význam napsal pro lepší pochopení do závorek.

 

Pracujte v v pracovním sešitě na str. 32. Opište anglicky slovíčka u obrázků, obrázky si vybarvěte.

 

 


S Járou jsme byli trošičku pozadu, tak měl označeno na minulý týden jen do str. 22, ale on to určitě dožene.  Není toho na tento týden moc. A Járovi děkuji za moc krásné obrázky a skvělý švestkový čaj. Uvařil jsem si ho, když jsem opravoval vaše sešity. Krásně voněl po skořici a hned se mi lépe pracovalo. Tak si taky uvařte čaj, aby i vám šla práce lépe od ruky.

Pondělí 19.10.

Pracovní sešit na str. 24 a 25.

 

You´ve got    je přirozeně  Ty máš, máš, nebo Vy máte, máte.

We´ve got                          My máme, máme,

 

 

Úterý 20.10

 

Přepište si prosím do slovníčku nová slovíčka z lekce 8 a naučte se je nazpaměť! Jsou jen tři.

Zároveň si i nová slovíčka poslechněte na CD ať je umíte i správně vyslovit. Všechna tři slovíčka mají p  první hlásce přídech.  Špatně se to přepisuje, protože přídech nemůžeme nahradit písmenky. Ale asi KHITN, KHET, THEDÝ.

Jen připomínám, že a teddy je plyšový medvídek. Když se objevily první plyšové hračky, byli to právě medvídci. V té době byl v Americe prezidentem Theodore (Ted, Teddy) Roosevelt, který si tuto hračku oblíbil a plyšové medvídky sbíral. Proto se plyšovému méďovi říká teddy podle amerického prezidenta . Medvěd = a bear.

 

Pěkně přečtěte cv. 2 na str. 20.

V pracovním sešitě vypracujte str. 26.

 

 

Pátek 23.10.

Pracovní sešit str. 27

a v bílé učebnici pěkně přečtěte a přeložte věty ze str. 21

 

 


16.10

Na str. 23 jsou na horním obrázku s pejskem znázorněné tři věty. Tu první vytvoříte tak, že použijete  nahoře zájmeno "I", potom sjedete doprostřed na slovo "HAVE"  a nakonec nahradíte obrázek psa slovem " A DOG". 

Dostanete větu : I HAVE A DOG. , což je česky  JÁ MÁM PSA. 

A to je první, vzorový  řádek  cvičení 9. Podobným způsobem utvoříte další věty se zájmeny YOU a WE. 

Cvičení 10/23 je snadné. Věty opište, přeložte a pastelky správně vybarvěte.

 

Nezapomeňte si stále opakovat všechna slovíčka, která jsme se dosud naučili!!! Bez znalosti slovíček se anglicky nenaučít. Budeme slovíčka zkoušet!

Zde máte jejich shrnutí:

Všechny barvy:  RED, BLUE, GREEN, YELLOW, BROWN, GREY, BLACK, ORANGE, WHITE, VIOLET, PURPLE, PINK.

Malý, velký: LITTLE, BIG

Zvířátka:  A PIG, A DOG,   (nezapomínejte na neurčitý šlen "A")

List" A LEAF,

Polovina, půlka, půl HALF

Vlasy: HAIR 

Já mám:  I HAVE  Ty máš nebo vy máte: YOU HAVE, My máme:  WE HAVE

Já mám rád: I LIKE,  Ty máš rád nebo vy máte rád: YOU LIKE, My máme rádi WE LIKE.

Dej mi: GIVE ME,

Děkuji - prosím:  THANK YOU - PLEASE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pozor!!!

Při otevírání stránek s domácí výukou otevírejte nejdřív jen odkaz domácí výuka. Tam jsou totiž informace společné pro všechny třídy. Teprve potom otevírejte jednotlivé složky s třídami a předměty!!!Do konce školního roku dokončete prosím pracovní sešit AJ - už vám toho tam moc nezbývá. Poslední práci - sebehodnocení věnujte prosím pozornost. Až práci dokončíte a sami se ohodnotíte, podívejte se do slovníčku v učebnici, abyste si sami svou práci opravili. Zjistíte tak, kde máte ještě mezery, kde, na jakém učivu budete muset příští rok zapracovat.

 


druhý týden v červnu 8.6 - 12.6.

Procvičujte si nadále abecedu - spelling  Už byste měli umět abecedu tak, jako číslovky. Nejen popořadě podle písničky, ale i napřeskáčku. Abyste si celou látku procvičili, pokračujte na počítači (pozor - na tabletech se systémem android programy nejdou spustit.) tady ve škole to vaše spolužáky moc baví. A připravil jsem pro vás taky úkol. Dokážeš vyluštit a nakreslit? Nejprve si vylušti a slovíčka napiš, potom namaluj obrázky.

EJ   THI, I:, DI:, DI:, WA:J

EJ   EF, AJ, ES, EJČ

EJ   BI, EL, EJ, SI, KHEJ,       SI, EJ, A:R

EJ   PHI, AJ, EN, KHEJ     PHI, AJ, DŽI

EJ A:R, I:, DI:,     ES, THI, A:R, EJ, DABL JU, BI:, I:, A:R, A:R, WA:J


první týden v červnu

Tento týden máme na procvičování abecedy. Zpočátku procvičujte za pomoci abecedy v bílé knížce na programu společnosti Didakta - Dobrodružná angličtina. Pokud jste zde už byli a procvičovali si členy a - an a čílovky, potom už postup přihlášení znáte. Na obrázku nádraží si zakroužkujte své jméno a upravte si profil taky, že přidáte v menu první položku -abeceda. Profil uložte a kliknutím na strojvedoucího odjedete do Londýna. Na mapě vyberte místo s úkoly abeceda a můžete procvičovat. Pamatujte si, že se spelling musíte ovládat dokonale. Nejen podle písničky. Je to stejné, jako s číslovkami. Nesmíte si přeříkávat řadu čísel, než přijdete na to, jak se řekne osm. 

Pokud jste ještě Dobrodružnou angličtinu neotevřeli, tady máte znovu celý postup pro aktivaci.   

nejprve si stáhněte tento soubor: http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Pomocí něj nainstalujete přístup ke všem programům společnosti Didakta. Potom vyberte program Dobrodružná angličtina

 

Po spuštění programu Dobrodružná angličtina si vyposlechněte úvodní povídání (při dalších přihlášeních lze kliknutím přeskočit),potom klikněte na obrázku  nádraží na zelené + a postupujte podle pokynů. Nejprve si vyber na postavičku a potom klikni na šipku NASTAV. Na další stránce zadej své jméno, na ovladači nastav obtížnost na LEHKÁ  a ve spodní tabulce nech zaškrtnutá pouze okýnka číslovky poslech, číslovky slovně a členy a – an jednodušší. Dále klikněte na razítko, nebo šipku zpět a můžete hrát. Je-li vaše jméno označeno červeným oválkem, klikněte na strojvůdce a dostanete se na mapu Londýna. V jednotlivých částech města jsou pro vás připravené úkoly, po jejichž splnění dostanete diamant do královské koruny. Potom se vám při kliknutí na  stejné místo na mapě neukáže úkol, ale interaktivní obrázek – vaše odměna za splněnou práci.

 


Pondělí a úterý 25. a 26.6.

Napište si slovíčka ze str. 108 v bílé knížce. Potom si přečtěte a přeložte pohádku Malý domek v lese. Je to přepis známého příběhu o chaloupce v lese, do které se postupně stěhovala zvířátka, až nakonec medvěd chaloupku rozšlápl.

Přepište na str 102 a 103 v pracovním sešitě slovíčka označující potraviny a nápoje, potom si poslechněte rozhovor z restaurace na CD

Pátek 29.5.

Ústně cvičení 6 - 9 na str. 110 v bílé knížce.

Poslechněte si písničku ABCD na CD a naučte se pomocí této písně anglickou abecedu.


PONDĚLÍ 18.5.  

V pracovním sešitě vyplňte dotazník na str. 98 a opište slova písničky, kterou jsme zpívali minulý týden. Popěvek si znovu zazpívejte. Buď podle CD, nebo se mnou, podle nahrávky, kterou máte na této stránce

ÚTERÝ 19.5.

Opakování v pracovním sešitě na str. 100

 

PÁTEK 22.5.

Opakování v pracovním sešitě na str. 101

 

A v pondělí se na vás budeme těšit s paní učitelkou ve škole.

 


 

PONDĚLÍ 11.5. a  ÚTERÝ 12.5.

Dnes se podíváme na lekci č. 25 na str. 100. Naučíme se odpovědět na otázku jak se jmenuješ, tedy představit se, a říci, kolik nám je let. Zapište si do slovníčku slovíčka ze str. 100 a 101

Otázka What is your name? Je v doslovném překladu: Jaké je tvé jméno, příp. Co je tvé jméno? My se však v češtině ptáme Jak se jmenuješ. A tak také tuto otázku překládáme. Otázku: How old are you? doslovně přeložíme:Jak starý jsi ty?  A obvyklý výraz pro totéž v češtině je: Kolik je ti let? S odpovědí na tuto otázku jsme se již setkali v písničce Toys, toys, toys, .... I am ten,....  doslovně Já jsem deset. Je tím myšleno: Já jsem deset let starý (Protože odpovídáme na otázku: Jak jsi starý?), tedy po našem: Je mi deset let.

Do sešitu mi napište anglicky: Jmenuji se .......... ........   Je mi ...... let.

Poslechněte si písničku, či spíše jen popěvek  na str. 102. Buď z CD, nebo z nahrávky zde: Good morning     Přidal jsem vám i druhou variantu, kterou paní učitelka nabízí na rozloučenou Good bye. Než se rozloučíme i spolu, pročtěte si prosím, jak vypadají celé pozdravy. Zdvořilostní otázka, která patří k pozdravu, zní: Jak se máš? (Doslovně: Jak jsi ty?, Je tím myšleno: Jak jsi na tom? tedy Jak se máš?) Odpovídáme: I am okay, I am OK  okay = dobře, prima, fajn.

 

PÁTEK 15.5.

Do sešitu napište anglicky slovíčka označující obrázky ze stran 104,105. Slovíčka pište za sebou do řádků tak, jak jsou v knížce. Tři slovíčka se vám na řádek určitě vejdou i s neurčitými členy. Pozor na psaní prvních dvou slovíček!

 

 


 PONDĚLÍ  4.5. a ÚTERÝ 5.5.

Lekce č.24 I have a hat. Poslechněte si  nahrávku č. 31 na CD, do slovníčku si napište  slovíčko a hat – čepice

Potom si složte z papíru čepici a podle vlastní fantazie si ji vybarvěte. Do sešitu, který ve středu odevzdáváte, tuto čepici založte a napište do něj věty podle cv. 3/ 98 v bílé knížce. Cv. 8/99 napište celé do sešitu.

 

Máte-li zprovozněné na stránkách společnosti DIDAKTA počítačové programy můžete si protrénovat některou z probíraných látek. Po spuštění programu dobrodružná angličtina klikněte na nádraží na zelené + a postupujte podle pokynů. Nejprve si vyber na postavičku a potom klikni na šipku NASTAV. Na další stránce zadej své jméno, na ovladači nastav obtížnost na LEHKÁ  a ve spodní tabulce nech zaškrtnutá pouze okýnka číslovky poslech, číslovky slovně a členy a – an jednodušší. Dále klikněte na razítko, nebo šipku zpět a můžete hrát. Je-li vaše jméno označeno červeným oválkem, klikněte na strojvůdce a dostanete se na mapu Londýna. V jednotlivých částech města jsou pro vás připravené úkoly, po jejichž splnění dostanete diamant do královské koruny. Potom se vám při kliknutí na  stejné místo na mapě neukáže úkol, ale interaktivní obrázek – vaše odměna za splněnou práci.

 

 


PONDĚLÍ 27.4 a  ÚTERÝ 28.4

 

Cv.3/ 96 v bílé knížce: zapište si do slovníčku zkrácený tvar

Ty jsi (vy jste) -  you are = you´re

 

Protože teď nechodíme do školy, cvičení 4/69 si trošku upravíme

Masku si vyrábět nemusíte, ale její obrázek nakreslete do sešitu (stačí velikost přes 2-3 řádky) a větu Já jsem (pes, kůň, prase, myš,...) napište anglicky vedle obrázku.

 

Cvičení 6 a 7/96 také napište do sešitu.

 


PONDĚLÍ  20.4.

Zahrajeme si dnes hru dej na stůl(do krabice, na farmu): Do sešitu vždy nejprve opište větu a potom splňte příkaz. Zadané předměty nakreslete do sešitu. Tak jdeme na to:

Put on the table toys: a horse, three yellow bells, a doll and two planes.

 

Put on the table two rolls, a jug, two red mugs, a strawberry cake, and four apples.

 

Put on the farm a big pink pig, two little grey pigs, a black rabbit, and a brown cat.

 

 

 

ÚTERÝ  21.4.

Dnes si prosím přečtěte na bílé knížce na str. 90 cvičení 1b. Najděte si ve slovníčku, co znamenají zkratky Mr a Mrs před jménem. Zapamatujte si to a zapište do slovníčků.

ve cvičení 1c si zopakujeme zájmena ON, ONA a ONI. (he, she, they) Pěkně přečtěte a přeložte věty v horní polovině stránky. 91 Potom si poslechněte nahrávku č. 29 na CD a Odpovězte na otázku, jakou barvu mají psi a kočky. Ve druhé polovině stránky si přečtěte a přeložte vyprávění o panu a paní Mc Donaldových.

 

PÁTEK  24.4.

Prostudujte si za pomoci nahrávky č. 30 z CD učivo o chlapcích a děvčatech na stranách 92 – 95. Do slovníčku si napište slovíčka ze stránky 92. Stránky 94 a 95 jsou pro vás informativní. Seznámíte se tam s nejčastěji používanými křestními jmény chlapců a dívek v anglicky mluvících zemích.


 

GOOD MORNING! :-)

¨

Než se začneme věnovat látce na příští týden, dovolím si ještě několik důležitých upozornění k lekci č. 20

 

In the sky – doslovně přeloženo v nebi, my budeme překládat spíše na nebi. Angličtina výrazy na nebi a v nebi nerozlišuje. My ano. Na nebi chápeme jako na obloze. Tam létají letadla, vidíme tam hvězdy, měsíc, slunce. V nebi chápeme jako místo, kde žijí andělé, Bůh, kam odcházejí po smrti duše našich blízkých - opak pekla.

 

Pro názvy vesmírných těles jako slunce a měsíc používáme vždy člen určitý, protože na obloze je jen jedno konkrétní slunce a jeden měsíc. Proto píšeme the sun, the moon. Můžeme také vynechat určitý člen, ale potom musíme napsat na začátku velké písmeno (Sun, Moon) a potom slova chápeme jako vlastní jména těchto vesmírných těles.

 

cv.5 na str 85 v pracovním sešitě – odlišnou hvězdičku najdete snadno a co se slovíček týká, všechno jsou to pozdravy, pouze slovo a star sem nepatří.

 

PONDĚLÍ 23.3

Stránka 87 v pracovním sešitě je důležitá, proto jí věnujte pozornost všechna zájmena se dobře naučte, budeme je po návratu do školy určitě zkoušet!!!

 

I       =   já

you  =   ty, vy

he    =   on

she  =    ona                                        DOBŘE NAUČIT !!!

it     =    to, ono

we   =   my

you =   vy

they  = oni

 

Zájmena he, she, se používají pouze tehdy, zastupují-li lidi. Pro zvířata vždy používáme zájmeno it.

Příklad:    Toto je  Jim. (On) je malý  This is Jim. He is little.

                  Toto je pes. (On) je malý. This is a dog. It is little.

 

Vypracujte cvičení v pracovním sešitě na str. 88 a 89 a), b)

 

ÚTERÝ 24.3.

Str.89 cv. 4 c     Tak, jako my občas v hovorové mluvě  něco zkrátíme, či vynecháme, aniž bychom tím přišli o srozumitelnost např.: Místo pozdravu DOBRÝ DEN, zkrátíme na BRÝ DEN, tak i v angličtině podobné zkracování známe.   Slovíčko have (mám) ve spojení

have got  (mám, dostal jsem) zkracujeme v hovorové řeči tak, že slabiku ha nevyslovujeme a v psané podobě ji nahrazujeme odsuvníkem (to je ta čárka nahoře) ´.

Vypracujte cvičení na str. 90, je to velmi jednoduché.

Projděte si cvičení v bílé knížce na str. 84

 

PÁTEK 27.3.

Napište si do slovníčků nová slovíčka z lekce č. 21 – bílá knížka str. 85 – jsou jen dvě: tady, zde a tam.

V pracovním sešitě pracujte na str.91 – doplňujte správně   tam je – there is, nebo tam jsou – there are.

Splňte cvičení na str. 92 v pracovním sešitě.


PONDĚLÍ 30.3.

Dnešní hodina je celá opakovací, vypracujte prosím cvičení na stránkách 92 a 93 v pracovním sešitě.

 

ÚTERÝ 31.3.

Poslechněte si na CD písničku Old Mc Donald had a farm. Protože je hraná a zpívaná docela rychle, budete mít zpočátku asi problém všechna slova správně a včas vyslovit. Nic si z toho nedělejte, ono to časem půjde. Tady jsem vám našel jednu divokou verzi písničky, jednu českou a jednu slovenskou

PÁTEK 3.4.

Zapište si do slovníčku slovíčka z písničky – bílá knížka str. 88 a 89 dole. Přečtěte si cvičení 1 b) a 1 c) na str. 90. Potom čtěte a překládejte věty ze str. 91. Poslechněte si i na CD správnou výslovnost.

 


PONDĚLÍ A ÚTERÝ 6. A 7.4.

 

Úkol k odevzdání, dnes ještě na papír:

Napíšu vám tady několik slovíček tak, jak je vyslovujeme. Vy na papír napíšete jen číslo, jak se to slovíčko správně píše a vedle český překlad. Myslím, že je to jasné, ale pro jistotu jeden příklad:  1) todstůl      vy napíšete   1) a toadstool – muchomůrka      Jasné? Já myslím, že ano. Tak jdeme na to:

 1. dól
 2. hórs
 3. thedý
 4. růstr
 5. majs
 6. epl
 7. strauberí
 8. orindžis
 9. skvirl
 10. flauvrs
 11. batrfláj
 12. tejbl
 13. čikn
 14. mašrům
 15. forest
 16. rabit
 17. kitns
 18. šip
 19. fárm
 20. bouts

Pozor, některá slovíčka jsou v množném čísle. Ale to vám je už asi jasné. Aby úkol nebyl tak smutný, na druhou stranu papíru mi nakreslete : Three boleti and two toadstools in the forest. My little farm: Two pink pigs - little and big. White cat, brown dog, a rooster, four hens and six yellow chickens.

 

Papír s úkolem podepište a ve středu dopoledne odneste do školy. Na lavičce za vrátky bude krabice, o které je psáno na úvodní stránce domácí výuky. Tam úkoly ze všech předmětů odevzdejte a vezměte si prázdný sešit s vaším jménem na další úlohy.

 

Hezké Velikonoce!

 


ÚTERÝ 14.4.

Dnešní práce bude v pracovním sešitě na str. 96 a 97.

Cvičení 1 není vůbec obtížné.

Ve cvičení č. 2 je doprostřed jen jedna cesta v případě prvního bludiště. U dalších dvou na str. 97 je cest víc. Vyznačte je všechny a do sešitu, který zítra odevzdáte, napište všechny dvojice slov, které jste v bludišti pospojovali a vedle český překlad. Bude to celkem 8 řádků. Cest doprostřed bludišť je sice jen 7, ale jedno slovíčko můžeme přeložit dvojím způsobem, proto v sešitě bude 8 řádků. Uvedu příklad z druhého bludiště: Z pravého horního rohu se prokličkuji doprostřed a mám dvojici slovíček we are.

Do sešitu tedy napíšu we are – my jsme

 

Až doplníte ve cv. 3 slovíčka z nabídky, opište těchto 6 větiček do sešitu a přidejte za každou z nich český překlad.

Děkuji.

 

PÁTEK 17.4.

Dnes bude prácička jen do sešitu. Slovíčka přeložte.

ČJ – A                        A – ČJ

parník                         a teddy

panenka                      cars

rohlík                          a horse

pes                              water

koláče                         rabbits

holub                          a forest

veverka                       flowers

myši                            a boat

zvoneček                    a christmas tree

slepice                         chickens

 

A na závěr, námět k přemýšlení. jestliže dokážete přeložit slovní spojení a christmas tree, dovedli byste jedním českým slovem přeložit an apple tree? Jestli ano připište to do sešitu na závěr dnešního překladu.


Pro lepší přehlednost vkládám nejnovější učivo od tohoto týdne vždy nahoru, abyste nemuseli každý den sjíždět až sem na konec stránky.