Obsah

23.3. PONDĚLÍ

Jakékoliv slovo, které řekneme, napíšeme, nebo si přečteme, má určité vlastnosti, podle kterých ho můžeme zařadit do jedné z deseti skupin.  Těmto skupinám říkáme slovní druhy a vy máte jejich přehled v učebnici na straně 43. V tomto školním roce se budeme zabývat jen podstatnými jményslovesy.

 

Podstatná jména jsou slova, která pojmenovávají osoby, zvířata, nebo věci. Důležité je vědět, že to jsou slova! Například já jsem PÁN, MUŽ, TATÍNEK, ČLOVĚK, MUZIKANT, LYŽAŘ, MOTORKÁŘ, UČITEL, ale nejsem podstatné jméno! Podstatná jména jsou ta tučně zvýrazněná SLOVA.

Vypracujte prosím cvičení na str. 44

 

24.3.ÚTERÝ

Dnes si připravte 3 krabičky, nebo sáčky, či obálky a vystříhejte si kartičky na str. 45. Na krabičky si nalepte nadpisy (názvy osob, zvířat a věcí) a už si můžete podle pokynů na str.47 hrát. Místo spolužáků musíte využít rodiče, nebo starší sourozence.

 

25.3. STŘEDA

Důležitá informace pro zapamatování z dnešní látky: PODSTATNÁ JMÉNA MOHOU MĚNIT SVŮJ TVAR. (šedivý rámeček na konci cv. 1)

Příklad: PES, máme PSA, hodím PSOVI klacek, se PSEM chodím ven. A teď už je to jasné. Splňte cv. 1 a potom do sešitu napište 6 vět podle cv. 2. Vyberte si vždy jeden z nabízených tvarů.

 

  1.  

Str. 49 – tady je to asi všechno jasné, Jen na závěr: až vyškrtáte ve cv.3 podstatná jména, která nepatří do řad, utvořte s těmito slovy věty a napište je do sešitu. Jééé, už to slyším, to je ale moc! Nebojte se, ne se všemi. Z každé řádky si vyberte jen jedno vyškrtnuté slovo, takže ty věty budou jen tři.  Vyškrtaných slov je celkem 7 že ?!

 

27.3 PÁTEK

Nejprve si přečtěte ukázky z pohádek na str. 50 Poznáte je? Napište jejich názvy (cv.1na str. 51)

V první ukázce vyškrtejte všechna podstatná jména a potom zkuste ukázku přečíst bez nich. To je ale hloupost co? Škoda, že u toho nejsem, to bych se nasmál!

Cv. 4, písmeno c můžete vynechat protože doma tolik herců asi neseženete. Ale pohádku si od vás vyprávět ve škole určitě nechám. Těším se na to.

PONDĚLÍ 30.3.

Dnes si vysvětlíme, že jména se dělí na obecná a vlastní. Obecná jména jsou pojmenováním osob, zvířat či věcí bez bližšího určení. Například slovo řeka. Všichni víme, že se jedná o nějaký větší vodní tok, dovedeme si ji představit, namalovat. Nebo pes. Čtyřnohý chlupatý domácí hlídač. To jsou jména obecná.  Naproti tomu jména vlastní patří jedné konkrétní osobě, zvířeti, nebo věci. Vrátíme se na příklad k té řece. I řeky mají svá vlastní jména, například Vltava. Když se řekne Vltava, každý hned ví, o jakou řeku se jedná. O naši nejdelší řeku,*která pramení na Šumavě, protéká Prahou, Bedřich Smetana o ní napsal krásnou hudební skladbu (nedávno jsme ji poslouchali ve škole). A ještě přiřadíme vlastní jméno k obecnému jménu pes. Třeba Máša. A už se Terezce rozjela pusa do úsměvu, protože zrovinka tohle jméno patří jejich pejskovi. Všechna vlastní jména píšeme s velkým písmenem na začátku. A tohle je také vysvětleno v šedivém rámečku na str. 52. Podtrhněte všechna vlastní jména ve cvičení 1, na str.52.

 

Písanka strana 12 první polovinu.

 

 *Labe je sice delší, ale není celé na území našeho státu.

 

ÚTERÝ 31.3.

Cvičení 1/53 se vztahuje ke včerejšímu článku o Japonsku. Tak na to při práci myslete.  S cv. 2/53 vám trošičku pomůžu. Doplňte správně malá a velká písmena:

BÁSNÍK JAN SKÁCEL

HUDEBNÍ SKLADATEL ANTONÍN DVOŘÁK

SPISOVATEL A MALÍŘ JIŘÍ TRNKA

ZPĚVAČKA LUCIE BÍLÁ

HEREČKA LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ

FOTBALISTA MILAN BAROŠ

 

Písanka str.12 druhou polovinu.

 

STŘEDA 1.4.  Apríl sem, apríl tam vzhůru do práce.

1/54 – Doplňte podle skutečnosti. Ať nepíšete do posledních řádek stejné jméno, napište na předposlední řádek paní učitelku, aby jí nebylo líto, že jste na ni zapomněli. Kdo sedí v první lavici, napíše, že před ním sedí pan učitel. A kdo sedí v lavici poslední, má za sebou ještě třeťáky.  Nezapomeňte na úkol b)!

2/54 – Pěkně nahlas přečtěte a potom první dvě věty přečtěte znovu a doplňte do nich informace o sobě.

 

Nezapomínejte na čítanku. Přečtěte nahlas rodičům do pátku ukázku z knihy Ondřeje Sekory Knížka Ferdy Mravence o tom, jak si housenka pletla kabátek. Ale nezapomeňte, je to jenom pohádka. Z housenky běláska bude vždycky jenom bělásek, Z housenky babočky bude vždy babočka. :-)

A když už máme dnes toho prvního dubna, na závěr jedna aprílová:

Aprílová škola

Navštívíme dneska spolu
aprílovou školu,
kde žáci - s poškoláky v čele -
zkoušejí pana učitele.

Když domů pětku přinese si,
syn vykráká ho za pačesy
(jestliže ovšem nemá pleš)...

Všecko je pravda - žádná lež!

ČTVRTEK 2.4.

Dnes jen krátce – vypracujte cvičení na str. 55

  1. Vymysli zvířátkům VLASTNÍ jména
  2. Tohle je bezvadná hra, kterou vždycky hrajeme ve škole a potom i v družině. Zkuste si zahrát i vy doma. Nejdřív ale vyplňte celou tabulku.

Písanka str. 13 první polovinu.

 

PÁTEK 3.4.
Minulé pondělí jsem vám sliboval, že se letos budeme podrobněji věnovat podstatným jménům a slovesům. A už tady máme slovesa.  

SLOVESA JSOU SLOVA, KTERÁ VYJADŘUJÍ DĚJ.

ŘÍKAJÍ NÁM CO OSOBY, ZVÍŘATA A VĚCI DĚLAJÍ.

Tučně vytištěné věty si zapamatujte a vypracujte cvičení na str. 56

Písanka str. 13 druhou polovinu.

Hezký víkend!