Navigace

Obsah

10.12.

Všechno je na dobré cestě, podle výsledku testu můžeme dle instrukcí hygieny v pondělí 14. 12. opět obnovit prezenční výuku! V pondělí ráno se sejdeme k další společné práci ve škole.

7.12.

Podle instrukcí pracovníků hygienické stanice neplatí pro žáky žádná další omezení, pouze prosíme rodiče o sledování jejich zdravotního stavu a v případě podezření na onemocnění kontaktujte telefonicky dětského lékaře.

6.12.

Milí žáci i rodiče,

 

 bohužel jsme museli z vám všem známého důvodu opět přejít na distanční způsob výuky. Snad jediným kladem toho je skutečnost, že by to nemělo být na dlouho a potom bychom snad měli být proti tomu prevítu koroňáckýmu (omlouvám se za výraz, ale ten virus si jiné pojmenování nezaslouží) odolní. Sledujte prosím nadále tuto stránku, kde se dozvíte podrobnosti o našem návratu do školy. doufáme všichni, že to bude brzy.

 

 


Milí žáci, vážení rodiče.

Od středy 18. listopadu se opět vracíme do školy k prezenční výuce. Jsem moc rád, že se povolení školní docházky týká celé naší školy, tzn. i třetího ročníku. Jak jistě víte, jedinou nepříjemností na celé věci je povinnost nošení roušek po celou dobu vyučování. Poprosil bych tedy rodiče o zajištění dostatečného množství roušek na celou dobu vyučování i pobytu ve školní družině. Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, bez tělesné výchovy. Tato bude nahrazována dle povětrnostních podmínek pobytem venku (vycházkami). Hudební výchova bude po dobu nařízených omezení probíhat bez zpěvu.

Na všechny se moc těšíme!     M.H. a J.E. 

6.11.

Vážení rodiče,

V pondělí jsem žákům dával do opravených sešitů formuláře týkající se organizace školní výuky a rodičům prvňáčků ještě souhlas se zpracováním osobních údajů. Zatím se mi podepsaných dokumentů vrátila jem část, proto vás prosím o podpisy a vrácení podepsaných dokumentů do školy. V pondělí bude připravena před školou krabice. Případně dokumenty můžete vhodit do poštovní schránky u školy. Děkuji M.H.

 

Milí žáci,

příští středu máme svátek sv. Martina, proto si v pátek při odevzdávání domácích prací prosím vyzvedněte podkovičky, které jste si vyráběli z keramiky. Dávejte prosím při jejich přepravě pozor, protože jsou křehké. Kvůli uzavření hořovického Domečku jsme je nemohli dát do tamní  keramické dílny vypálit.   Šímovi jsme také jednu podkovičku pro radost a pro štěstí vyrobili. Někteří z vás neměli výrobky podepsané, proto vám je nemohla paní učitelka zabalit. Proto si vyberte tu, která vám patří. Pro každého z vás budou připraveny  také dvě čtvrtky, které si prosím vezměte domů. Protože naše galerie na balkónovém zábradlí je už dlouho stejná, poprosil bych vás o nové obrázky. Jejich téma nechám jenom na vás, jenom bych poprosil o veliké motivy a výrazné barvy, aby obrázky hezky vypadaly i při pohledu ze silnice. Kdybyste snad neměli doma druhé vodovky, či tempery, zazvoňte si a my vám je přineseme.

                    Ahóóój!

 

M.H.+ J.E.

 

Ahoj

 

 

26.10

Děkujeme s paní učitelkou všem za odevzdané úkoly. Chybí nám pouze Míša R.  Ta měla minulý týden zdravotní problémy, tak se do práce vrhne tento týden. Chybí nám i písanka Adélky. Vali zase nemá v písance všechny úkoly hotové. Tak doufám, že to všechno stihnete dodělat během tohoto týdne, protože tento týden jsou podzimní prázdniny.

Děkujeme za pěkné obrázky. Druháci kreslili a malovali zvířátka z básničky Zoonelogická zahrada. Podívejte se na některá z nich:

Hafana

zooKočkopýrTřeťácké obrázky jso ilustracemi k básni Slunce na západě

AnnaTerkaJára

 

Na příští týden 26.10. - 30.10.jsou vyhlášené celostátní podzimní prázdniny. Nebudeme tudíž zadávat další učivo. Pokud platí sliby vlády a ministra zdravotnictví, měli bychom se  v pondělí 2. listopadu sejít s dětmi ve škole k pokračování prezenční výuky. V případě změny vyhlašované ve veřejných sdělovacích prostředcích prosím sledujte tuto stránku, kde najdete další pokyny.

 

Děkujeme

 

 

13.10.2020

Z nařízení vlády přechází škola do 23.10. na distanční výuku.

 

Vážení rodiče,

         dle nařízení vlády jsme opět  nuceni (ač velmi neradi) přejít do konce měsíce na distanční výuku. Tato bude probíhat podobným způsobem, jako na jaře. Děti mají zakroužkované stránky s učivem, které je třeba probrat. V pátek 16.10. přinesou děti před polednem  pracovní učebnice  s hotovými úkoly do školy. Před budovou bude připravena lavička s krabicí, kam sešity odevzdají.

V pondělí 19.10.  od 8 hodin si opravené sešity s dalšími úkoly vyzvednou.

Další odevzdání proběhne 23.10. v pátek a v pondělí 26.10. dopoledne si učení opět vyzvednou.

V týdnu od 26.10. do 30.10. jsou celostátně vyhlášené podzimní prázdniny a na tento týden tudíž dětem práci zadávat nebudeme.

 

V záložkách jednotlivých ročníků a předmětů najdete podrobnosti k vypracování úkolů, případně vysvětlení učiva.¨

 

 

            Děkujeme za pochopení a spolupráci

                                                                      M. Henyš a J. Eliášková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozor!!!

Všechny vás s paní učitelkou očekáváme v úterý 30.6. ráno v 8 hodin ve škole.

Přineste s sebou učebnice k vrácení: Čítanku, Hudební výchovu, bílou knížku Angličtiny, učebnici Prvouky.

Odnesete si všechny své věci a vysvědčení.

 


Podmínky provozu ZŠ Neumětely v období do konce školního roku 2019/2020

 

 1. Při cestě do školy a zpět, při pohybu před školou, se na děti i doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovýmiopatřeními, zejména:
  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky…roušky, atd.
  • dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (nevztahuje se u doprovodu dětí/členů společné domácnosti)
  • minimalizovat velké shromažďování osob před školou

 

 1. Doprovázející osoba dítěte ráno do areálu školy nevstupuje, při vyzvedávání dítěte ze školy (družiny) čeká po zazvonění na příchod dítěte venku. Po příchodu do školy v 1. poschodí žáci mohou roušky odkládat do tašky, do sáčku, který si na použité roušky přinesou. V tašce budou mít obalu 2 čisté (podepsané) roušky (jednu na cestu domů, druhou náhradní) Roušky jsou vhodnější na gumičku (odpadají potíže se zavazováním).

 

 1. Žáci a pedagogičtí pracovníci školy roušky v prostorách školy

nosit nemusí.

 

 1. Žáci si neprodleně po přezutí a převlečení důkladně umyjí ruce vodoua tekutým mýdlem. Poté dojde k dezinfekci rukou příp. měření tělesné teploty.

 

 

 1. Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě. Při přípravě jídla a jeho vydávání budou dodržovány zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

 1. Do školy budou přijaty pouze zdravé děti. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19(zvýšená teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Při vstupu do školy bude dítěti změřena tělesná teplota.

Pokud by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, je nutné ho umístit do samostatné místnosti a okamžitě kontaktovat rodiče, aby si dítě neprodleně  vyzvedli. Ostatní děti pak budou muset povinně nosit roušky až do doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. O podezření se informuje i spádová hygienická stanice.

 

8. Před prvním vstupem do školy  předloží rodiče dítěte Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha), které obsahuje také vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v příloze nebo pokud některý z bodu naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby rodiče zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte ve škole s tímto vědomím.

Pokud rodiče tento dokument nepodepíší, nebude vstup dítěti do školy umožněn.

 

 

10. Provoz  družiny beze změn: ráno 6.30 – 7.30, příchozí zvoní na školu,  odpoledne do 15.30 hod.

 

                     

 

 

 

 

 


29.4.

!!! POZOR !!!

NEPŘEHLÉDNĚTE PROSÍM TUTO

DŮLEŽITOU INFORMACI!!!

SPOLEČNOST, OD KTERÉ NAKUPUJEME POČÍTAČOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY, UVOLNILA PRO TUTO DOBU VŠECHNY SVÉ PRODUKTY  K VOLNÉMU POUŽÍVÁNÍ !!! 

 

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH FIRMY SILCOM JSOU VOLNĚ K DISPOZICI VŠECHNY PROGRAMY, KTERÉ MÁME VE ŠKOLE A JEŠTĚ MNOHÉ DALŠÍ.  STAČÍ SI JEN STÁHNOUT DLE INSTRUKCÍ NÍŽE MALÝ PROHLÍŽEČ. PO JEHO NAINSTALOVÁNÍ SE OBJEVÍ NA PLOŠE IKONKA SOVIČKY. DVOJKLIKEM NA SOVIČKU SE OTEVŘE NABÍDKA VŠECH PROGRAMŮ, PAK UŽ SI JEN VYBERETE A MŮŽETE SI HRÁT, BAVIT SE A ZÁROVEŇ SE UČIT!!! 

PROHLÍŽEČ KE STAŽENÍ:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

PROSBIČKA: NAPIŠTE NÁM PROSÍM DO SEŠITŮ, KTERÉ DĚTI ODEVZDÁVAJÍ, ZDA SE VÁM                        PODAŘILO STRÁNKU S PROGRAMY ZPROVOZNIT.  DĚKUJEME.

 

-       aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

-       ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

-       upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora

 

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.


 

A abychom nezanedbávali ani hudební výchovu, mám pro vás jednu písničku, která se k tomuto období hodí. Blíží se poslední duben a s ním spojené pálení čarodějnic. Jak jistě víte, pohádkové čarodějnice létají na košťatech. V naší písničce se dozvíte, jestli se dá létat i na něčem jiném.

Písnička - slova a noty 

Písnička k poslechu a zazpívání

Od čtvrtka 30.4. otevírá opět v obvyklém čase místní knihovna.!    :-)

Protože teď trošku zanedbáváme výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a hudebku, věřím, že se všichni rádi zúčastníte soutěže, kterou vyhlásila síť prodejen COOP. Ve středu budou v krabici s opravenými sešity i prázdné čtvrtky, tak si (pokud se rozhodnete malovat, či kreslit) můžete každý nejvýše 2 vzít.

SOUTĚŽ COOP:

            - nakresli nebo vyrob ZVÍŘÁTKO, odevzdej do školy do                        13.5. 2020 (za minulousoutěž máte ve škole odměnu)

 • na zadní stranu uvádějte jméno a obec př. (Jaroslava Eliášková, Neumětely)

 

Než se pustíte do další školní práce, tak vás musím všechny pochválit. Za vzorně odevzdané sešity s domácí prací. Míša dokonce s denním předstihem odavzdala sešit do schránky. Všichni už ví, že středeční dopolende je určené k odevzdávání domácích prací a vyzvedávání opravených sešitů. V jiném čase takto funguje schránka na dopisy. Milana chválím za obrovský kus práce, který udělal po nemoci. Všechno bleskurychle odhnal. I Kubík, se kterým jsme nějaký čas nemohli navázst kontakt, všechno dohonil. Martina musím pochválit za písmo. Doma píše o poznání pečlivěji, než ve škole. Ale s odevzdáním se ve středu opozdil! Přátelé (žáci i rodiče) vydržte. Světlo na konci tunelu se už blíží. Snad se nic nezvrtne a my se koncem května zase sejdeme ve škole. 

           I když teď do školy nechodíme, nejsou to JÁRO prázdniny! Svou práci si musíme všichni splnit. A vaši rodiče to v této době vůbec nemají jednoduché. Ke běžným starostem jim přibyly další v práci a ještě musí dohlížet na vaši školní přípravu. Proto vás všechny prosím, neodmlouvejte a přistupujte ke školní práci zodpovědně. Říkejte si: "S chutí do toho, za chvíli je hotovo a pak honem od toho!" 

Na závěr mám pro vás ještě jedno ohlédnutí za Velikonoci. Péťa nám poslal fotku, jak se u nich zdobí vajíčka. Mňo a abych se pochlubil i já, tak se přiznám, že jsem se po létech pustil do barvení vajíček i já. Podívejte se, jaké kousky jsem vytvořil! :-)

Ale teď už honem do práce!

 

Petrvejce2vejcevejce 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pá. 17.4

POZOR !!!

 

Pro lepší přehlednost

vkládám nejnovější

učební látku od tohoto

týdne vždy nahoru!

 

 


Út. 14.4.

Tak Velikonoce máme za sebou. Kolik asi zajíců Neumětely přihlásily do soutěže Domečku Hořovice? Před domy se to zajíci jen hemží. Jeden hezčí, než druhý. Mám dobrou zprávu, Kubík je také v pořádku. Tatínek mi napsal do školy ve středu mejlík a už jsme v kontaktu i s Kubíkem. Tak nezapomeňte, že je zítra odevzdávací den, Tak ať to máme všechno v pořádku. Zítra odevzdáte sešity s č. 1 a vezmete si z krabice sešity s č. 2. Bude-li hezky, lavičku připravíme před školu. Kdyby hrozily dešťové přeháňky, lavička bude pod střechou u vchodu do školní budovy.

 

Pavlík už má taky odevzdané úkoly, tak se nám ten systém pěkně zabíhá. Obrázků s věcmi začínajícími písmenkem F má nejvíc Pavlík. Foťák, Ferda mravenec, fousy, Ford, fialka, fontána, fén, fotka, fix, formule - ta se mu povedla!, fotbal, flaška a zvíře bude tuším fretka! Super! Chválím i písmenka! Šikulka.

 

Ne. 12.4.

Jestlipak jste si všimli, že už přiletěly vlaštovky! :-) :-) Hurá, to znamená, že už je tady doopravdy JARO!!!

Nezapomeňte, ve středu je další odevzdávací den! Pokud někdo ještě neodevzdal úkoly z minulého týdne, učiní tak za oba týdny najednou!!! Naposledy jsem vybíral schránku v pátek v půl sedmé večer a dosud úkoly nemáme od Pavlíka, Martina, Jakuba a Míly. Míla je nemocný, ten začne zase pracovat, až mu bude lépe. Tímto ho zdravíme a přejeme brzké uzdravení. Užívejte sluníčka, buďte na sebe opatrní a nezanedbávejte školu!

M.H. a J.E.

ČT. 9.4

Tak, problémy s neodevzdanými úkoly jsme úspěšně vyřešili. Věřím, že to bylo jen proto, že jste tímto způsobem odevzdávali práci poprvé. Na černé listině zůstal jen Jakub. Další odevzdávací den bude opět ve středu dopoledne. Zatím máte prázdné sešity a úkoly už do nich dostanete brzy. Nebojte se, nebude toho moc, vždyť v pondělí je ještě svátek a tak to bude jen práce za jeden den.

   ProcházAíme s paní učitelkou vaše odevzdané práce a většinou vás musíme pochválit. Týnka mi odevzdala i obrázky s namalovanými předměty od písmenek F, Ž, G a Ř. Moc se jí povedly! Musím vám ukázat alespoň žirafu. Ta je moc roztomilá. Pája má moc hezky napsaná písmenka a i když své obrázky od písmenka F nepopsala, všechny jsem hned poznal: Fontána, flétna, fotka, fotbalový míč, fialka a vlajka Francie! Míša má zase moc hezký fén a fíkus! Jste šikulkové. Andrejka ještě trošku potrénuje velké G a Miška malé f a bude to bezva.

Druháčky také chválím. Všechny úkoly odevzdané a ČJ úplně bez chyb. Jára má úkol hezky napsaný, stejně jako Robís, Bára, Anička i Terka.  Péťa sice vytvořil na počítači krásnou tabulku, do které úkol správně napsal, ale písmenka moc hezká nejsou. Příště prosím víc pečlivosti. 

Třeťáci - tam máme ty průšviháře s neodevzdanými úkoly, ale Kačenka ani Dominik mezi nimi nejsou! :-) Z ČJ si oba zaslouží velkou jedničku, protože slovní druhy určili oba bezchybně. Dominik má úplně správně i úkol z Angličtiny. Nezapomněl ani na množné číslo, ani na neurčité členy:-) Kačenka má slovíčka napsaná správně, překlad do ČJ je také v pořádku. Jenom jsi asi přehlédla, že někerá slovíčka v úkolu, např. "flauvrs, nebo orindžijsou v množném čísle, tedy překlad měl znít květiny , pomeranče. A obrázky podle anglického zadání? Kačenka úplně bez chyb. :-) Domča namaloval dvě růžová prasátka, ale stejně veliká. A kočka na obrázku měla být bílá, ne černá! Ale zase Ti musím pochválit muchomůrky! Jednu máš červenou a jednu zelenou. To sice v zadání nebylo, ale je vidět, že se v houbách vyznáš.

Ještě se musím pochlubit krásným dopisem od Terezky a nádherným zajíčkem od Andulky.

dopiszajíc

Tak hezké Velikonoce!

 

 

Novinka při pondělku! BESIP spustil na svých stránkách dopravní výchovu!!! Podobá se to programu, který jste si ve škole oblíbili!

Zkuste se tam podívat: DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Ahoj kamarádi,

     než se dnes rozběhnete do svých tříd (vlastně než otevřete složky vaší třídy) :-) mám pro vás společnou informaci. V jednotlivých předmětech objevíte úkoly ke zpracování na papír a k následnému odevzdání. Potřebujeme s paní učitelkou vědět, zda všemu rozumíte. A taky si potřebujeme zase zaopravovat, aby nám nevyschly naše červené propisovací tužky. Podepsané a vypracované úkoly můžete poslat e- mailem na adresu školy: skola@obec-neumetely.cz , nebo je docela jednoduše vhoďte do poštovní schránky školy.

A protože tento mimořádný stav bude trvat ještě po Velikonocích, tak máme pro vás další novinku. Abyste nemuseli psát úkoly na papíry, ve středu 8.4. až ponesete do školy vypracované úkoly bude za vrátky na lavičce ležet krabice, ve které najdete každý prázdný sešit se svým jménem. Ten si vezmete a do něj potom budete psát pro nás úkoly. (Abychom měli s paní učitelkou co opravovat.) Za týden, opět ve středu 15.4. sešity odevzdáte na stejném místě a vezmete si místo nich jiné, které tam budou připravené. No a takto si po celou dobu uzavření školy budeme navzájem vyměňovat práci. Tak budeme mít s paní učitelkou přehled o tom, jak doma studujete a vy nám připravíte něco na opravování, abychom nevyšli ze cviku. Pokyny pro domácí studium bude samozřejmě stále na těchto stránkách.

A když už máte tu adresu školy, můžete nám napsat pár řádek.(jestli se vám bude chtít - to není domácí úkol) Jak se máte, jestli vyrábíte doma zajíce na velikonoční výzdobu (nebo do soutěže Domečku Hořovice - Zajíců není nikdy dost), čím se doma bavíte... Určitě budeme odpovídat. Tak a teď už hybaj do lavic!

 

Ahoj kamarádi,

než se pustíte do další školní práce, rád bych, abyste věděli, že se nám s paní učitelkou po vás stýská. Nezlobte doma rodiče, ani oni to nemají této době snadné. Pilně studujte podle našich pokynů, ať toho nemusíme po návratu do školy moc dohánět. Venku noste roušky, je to pro zdraví důležité i když ne moc pohodlné. Opatrujte se a snad brzy ve škole na shledanou.  M.H a J.E. 

 

Až se budete nudit, pusťte se do čtení Čtyřlístku! Je to prima. Já mám moc rád příběh Čtyřlístek dobývá vesmír. (tuším, že má č. 4)  To si Pinďa udělal raketu z hasicích přístrojů a vydal se do vesmíru. Tam ho zajal nepřítel jménem Zádrhel, a Bobík se vydal Pinďovi na pomoc. A jak to dopadlo? Přečtěte si sami! :-)  

 

                               Čtyřlístek e stažení