Navigace

Obsah

 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ

 

 

„ S radostí a úsměvem, brzy všechno dovedem“

 

ZŠ a MŠ Neumětely Příbramská 163 267 24  Hostomice

Č.j.  18/2017

 

 

ZŠ a MŠ Neumětely

Příbramská 163

267 24  Hostomice

 

Telefon: 722 215 774, 736 446 735

e-mail: skola@obec-neumetely.cz

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro období 2017-20120 zpracován ke dni 28.8.2017.

 

schválen na pedagogické a provozní poradě dne 28.8.2017.

 

 

 

 

 • Základní údaje a charakteristika školy

a) název školy: ZŠ a MŠ Neumětely

Příbramská 163

sídlo školy: Nemumětely, Příbramská 163

267 24  Hostomice

ič:  70988978

kontaktní spojení: ZŠ – 722 215 774

                          MŠ – 736 446 735

                               ŠJ - 721 127 801

e-mail: skola@obec-neumetely.cz

           jidelna.neumetely@seznam.cz 

           ms-neumetely@seznam.cz

 

b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě předškol. zařízení č. j. S-MHMP –11908/2006/ŠKO 1.4. 2006

identifikátor předškol. zařízení

mateřská škola: IZO 007511086 kapacita: 24 dětí

školní jídelna: IZO 002674891

kapacita: 50 jídel

 

 • obecní úřad Neumětely, Příbramská 43

ič: 00263633

 

 • forma hospodaření

- škola je samostat. právním subjektem od 1.1.2003 s příspěvkovou formou hospodaření

e) vedení školy, kontaktní spojení

ředitel školy: Martin Henyš

č. tel: 722 215 774

e-mail: skola@obec-neumetely.cz

              

učitelky MŠ: Daniela Mrázková

                       Jitka Rottová  -

č. tel: 736 446 735

 

vedoucí ŠJ: Barbora Krejčová

č. tel: 721 127 801

Školní vzdělávací program

hlavní body

,,S radostí a úsměvem, brzy všechno dovedem."

Mateřská škola je jednotřídní pro děti od 2 do 7 let. V prostorách MŠ se nachází herna, třída, jídelna, sociální zařízení pro děti i učitelku, šatna dětí, šatna zaměstnanců, kancelář, kabinet výtvarných potřeb a kuchyňka pro výdej jídla.

Hračky a pomůcky neustále doplňujeme a dbáme na to, aby byly vhodné pro všechny věkové skupiny. Učíme děti v atmosféře pohody, jistoty a bezpečí, vážit si opravdových hodnot.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vychází ze vztahu k dítěti, k rodině, vztahu k počátečnímu vzdělání, ze hry a učení, z kreativnosti a samostatnosti, principu individualizace a alternativnosti.

 

Realizace

Pro realizaci využíváme zejména školní klima, které tvoří příznivá atmosféra, estetické prostředí a citlivý a vnímavý přístup dospělých k dětem. V atmosféře rovnosti, porozumění a spolupráce se děti cítí bezpečně, příjemně, jsou aktivní a mají chuť ke vzdělávacím činnostem.

 

Hlavní cíle školního vzdělávacího programu

1. Výchova osobnosti jedinečné, samostatné, sebevědomé, sebejisté a schopné uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat.

2. Výchova jedince přizpůsobivého, odvážného, zodpovědného, ochotného nejen přijímat, ale také dávat, schopného dále se rozvíjet, učit se všemu potřebnému k životu a aktivně čelit životním problémům.

Dítě by před nástupem do základní školy mělo plnit požadavky, které jsou na něj kladeny. Mělo by být samostatnou osobností, která se umí přizpůsobit a čelit aktivně všem problémům, které život přináší.

 

Vzdělávací oblasti

Vzdělávání a výchova dětí je uspořádána do pěti vzdělávacích oblastí:

 • Dítě a jeho tělo (biologická oblast)
 • Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)
 • Dítě a ten druhý (interpersonální oblast)
 • Dítě a společnost (sociálně - kulturní oblast)
 • Dítě a svět (environmentální oblast)

Dítě postupně získává kompetence:

 • k učení
 • k řešení problémů
 • komunikativní
 • sociální a personální
 • činnostní a občanské

 

Integrované bloky

 • · Vše jde lépe s kamarády
 • · Čas padajícího listí
 • · Listopadové čarování
 • · Už slyšíme rolničky
 • · Padá snížek bílý
 • · Zimní království
 • · Travička zelená, to je moje potěšení
 • · Máme rádi zvířata
 • · Moje radosti
 • · Cestujeme letem světem
 • · Těšíme se na prázdniny

 

Naše krédo

" Smíchem se velké věci rozhodnou často rázněji a lépe, než tvrdostí."

Horatius

 

 

Celý Školní vzdělávací program k nahlédnutí je umístěn v šatně mateřské školy.