Navigace

Obsah

Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství ČR vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy:

opatření obecné povahy - vyhláška o lesích

Vyvěšeno: 8. 11. 2017

Datum sejmutí: 24. 11. 2017

Zodpovídá: Luděk Kuniak

Zpět