Navigace

Obsah

Zpět

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Na žádost SZIF upozorňujme na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.

Přikládáme dva letáky, týkající se uvedeného problému.

Senoseč leták

Desatero záchrany zvířat

Vyvěšeno: 19. 5. 2017

Datum sejmutí: 23. 10. 2017

Zodpovídá: Luděk Kuniak

Zpět