Navigace

Obsah

Zpět

DEŠŤOVKA - dotace na zachytávání a využití dešťové vody

Zajisté víte, že Státní fond životního prostředí vyhlásil pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů dotaci na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Dešťová kanalizace - leták

Dešťová kanalizace - plakát

 

SFŽP připravil 3 programy. 

1- Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady.  „Tyto systémy budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů,“ upřesňuje ministr Brabec. 

Z tohoto důvodu sem přidáváme dokumenty, kterými byl nedostatek vody v naší obci vyhlášen:

Veřejná vyhláška ORP -zákaz odběru

Veřejná vyhláška ORP -zrušení zákazu odběru

Zákaz odběru vody Neumětely

Konec zákazu odběru vody Neumětely

2- Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

3- Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 

Bližší informace získáte na webu www.dotacedestovka.cz, či telefonu 800 260 500

Vyvěšeno: 8. 6. 2017

Datum sejmutí: 11. 9. 2017

Zodpovídá: Luděk Kuniak

Zpět