Obsah

Vítání v roce 2013

Vítání v roce 2013

Termín letošního vítání občánků byl posunut vzhledem k mimořádným volbám do Parlamentu ČR. Sešli jsme se tedy v sobotu 16. listopadu 2013 opět v prostorách naší ZŠ a MŠ Neuměte-ly. Letos nás přivítala ZŠ a MŠ hezčím interiérem. Vnitřní prostory se nám podařilo vymalovat a v MŠ byl vyměněn starý koberec a lino.

Původně jsme měli vítat devět dětí, z nichž se nám Jakub Kocourek odstěhoval a Vladimír Pešata onemocněl. Starosta tak zahajujícím veršem a krátkým proslovem přivítal do života sedm občánků a rodičům předal dárkovou poukázku a květinu. Průběh tohoto slavnostního okamžiku fotograficky dokumentoval pan Václav Kačírek a na závěr proběhlo jednotlivé fotografování každé rodiny s miminkem. 

 

Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

16.11.2013 byli přivítáni: Andrea Achberger, Filip Kostečka, Mikuláš Křen, Pavel Jarolímek, Petra Navrátilová, Šimon Pekárek a Vanesa Zámostná.

 

Dovolte, abych touto cestou poděkoval dětem, řediteli a všem dalším ze ZŠ a MŠ Neumětely za přípravu vhodných prostor a nacvičení krátkého cyklu básniček.