Obsah

Vítání v roce 2012

Vítání v roce 2012

Na letošním vítání občánků jsme se sešli v sobotu 3. listopadu opět v prostorách naší ZŠ a MŠ Neumětely. Starosta krátkým proslovem přivítal do života 10 občánků - jedenácté děťátko bohužel onemocnělo - a rodičům předal dárkovou poukázku a květinu. Součástí tohoto slavnostního okamžiku bylo i fotografování každé rodiny s miminkem panem Václavem Kačírkem. 

 

Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

3.11. 2012 byli přivítáni: Aneta Plotová, Barbora Velková, Jana Císařová, Kristýna Beranová, Lukáš Dbalý, Michaela Růžičková, Natálie Burdová, Ondřej Černík, Pavel Černý, Tereza Paulová.

 

Dovolte, abych touto cestou poděkoval dětem, řediteli a všem dalším ze ZŠ a MŠ Neumětely za přípravu vhodných prostor a nacvičení krátkého cyklu básniček. 

Děkuji všem, kteří přišli a zaplnili místnosti do posledního místečka!