Navigace

Obsah

Zde pro vás máme připraveny aktuality z dění v obci.

Většina těchto aktualit je dále rozvedena, včetně fotodokumentace v sekci Fotogalerie 2013 či 2014 - a novější

 

Na začátek roku 2020 se nám sešlo hned několik stavebních akcí, které se budou překrývat. Náročné to pro nás bude hlavně z hlediska získání prostor pro zřízení zázemí jednotlivých stavenišť. 

Konkrétně se jedná o:

- rekonstrukce povechu místní komunikace

- rekonstrukce objektu č.p. 28 (bývalý hostinec U Šemíka)

- obnova polních cest a alejí

- opravy chodníků v obci

- výstavba dvou sociálních bytů

Stránka

Velká voda 2020

Velká voda 2020Po "suché" zimě jsme se konečně dočkali deště. Přeháňky byly pozvolné a docházelo k zasakování.

26. 6. 2020 Zobrazit více

Rekonstrukce chodníků Neumětely

Rekonstrukce chodníků NeumětelyŽádost o dotaci SFDI a MAS/IROP

20. 2. 2020 Zobrazit více

Stavební úpravy objektu č.p. 28 Neumětely

Stavební úpravy objektu č.p. 28 Neumětelypodařilo se nám získat z programu MMR finanční prostředky na rekonstrukci objektu č.p. 28

20. 2. 2020 Zobrazit více

Obnova polních cest a alejí

Obnova polních cest a alejípodařilo se nám získat podporu na akci Obnova polních cest a alejí z programu MŽP ČR

20. 2. 2020 Zobrazit více

Oprava místní komunikace na náměstí

Oprava místní komunikace na náměstíPodařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci povrchu další místní komunikace v naší obci

20. 2. 2020 Zobrazit více

Obnova lesního rybníčku

Obnova lesního rybníčkuTento rybníček patří do soustavy pěti rybníčků na hranici Housiny a společně tvoří písmeno V.

18. 7. 2019 Zobrazit více

Rekonstrukce vodní nádrže na náměstí obce


Všichni si již delší dobu všímáme propadu jednotlivých částí kamenných stěn a břehu na straně k silnici. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo k poměrně zásadní rekonstrukci této malé vodní nádrže. S financováním nám pomůže i dotace ze strany Ministerstva zemědělství ČR, a to ve výši 80% uznatelných nákladů akce.

Cílem je získat stabilizovaný zdroj vody (v krizovém řízení obce je tato nádrž, společně s Velkým rybníkem, vedena jako zásobník hasící vody pro případ požáru), který zlepší vzhled obce. Stěny budou z lámané žuly a bude pamatováno i na regulaci odtoku vody.

Před samotným zahájením stavebních prací bylo nutno vypustit nádrž, což se uskutečnilo v pondělí 15.4.2019. Dle informací realizační firmy se s pracemi začne na začátku května.

Dnes, 31.5.2019 jsou práce v plném proudu a nádrž získává již svůj vzhled. Jsme přesvědčeni, že bude opět plně funkční a našim obyvatelům se bude líbit.

 

MZe


17. 4. 2019 Zobrazit méně

Průzkumný hydrogeologický vrt

Průzkumný hydrogeologický vrtVzhledem ke stále se zhoršujícím podmínkám v oblasti spodní vody, se ZO rozhodlo zhotovit průzkumný hydrogeologický vrt.

7. 12. 2018 Zobrazit více

Oprava povrchu části náměstí před COOP

Oprava povrchu části náměstí před COOPVzhledem k jednotnému vzhledu náměstí bude povrch plochy ze žuly a parkovací místa před prodejnou ze zámkové dlažby.

7. 12. 2018 Zobrazit více

Oprava povrchu místní komunikace Ve Dvoře

Oprava povrchu místní komunikace Ve Dvořevzhledem k probíhajícím pracím v lokalitě Za Humny jsme poptali společnost STRABAG a.s. o cenovou nabídku na opravu povrchu ulice Ve Dvoře.

29. 8. 2018 Zobrazit více

Stránka