Navigace

Obsah

Zde pro vás máme připraveny aktuality z dění v obci.

Většina těchto aktualit je dále rozvedena, včetně fotodokumentace v sekci Fotogalerie 2013 či 2014 - a novější

 

Na začátek roku 2020 se nám sešlo hned několik stavebních akcí, které se budou překrývat. Náročné to pro nás bude hlavně z hlediska získání prostor pro zřízení zázemí jednotlivých stavenišť. 

Konkrétně se jedná o:

- rekonstrukce povechu místní komunikace

- rekonstrukce objektu č.p. 28 (bývalý hostinec U Šemíka)

- obnova polních cest a alejí

- opravy chodníků v obci

- výstavba dvou sociálních bytů

Stránka

Pokračování výstavby MK a chodníků v lokalitě Za Humny

Pokračování výstavby MK a chodníků v lokalitě Za HumnyZO rozhodlo z obecního rozpočtu financovat pokračování výstavby místních komunikací a chodníků v lokalitě Za Humny.

17. 8. 2018 Zobrazit více

Sběrné místo na čp 28


Zastupitelstvo obce se rozhodovalo a rozhoduje, jak nejlépe využít zakoupenou nemovitost čp. 28, bývalého hostince U Šemíka.

Samotná budova je v horším stavu, než z venku vypadá, a ZO se snaží v rámci vypsaných dotačních titulů objekt využít tak, aby odpovídalo i zájmům občanů obce.

Již v roce 2016 ZO rozhodlo zřídit, v rámci dalšího zlepšení třídění odpadů, sběrné místo v zadním bloku pozemku, přehnaně by se dalo říci zahrady. 

Následně byl zpracován projekt a podána žádost na "Posílení sběru tříděného odpadu v obci Neumětely" na SFŽP. V roce 2018 jsme obdrželi příznivou zprávu, že náš projekt bude spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Posílení sběru tříděného odpadu v obci Neumětely 

Tato investice zahrnuje stavební činnosti a pořízení nosíče kontejnerů a několika kontejnerů samotných.

Vstup do pozemku by měl být pojezdovou branou na zpevněnou část plochy pozemku pro uložení a manipulaci s kontejnery. Dle záměru by zde měly být dva kontejnery pro doposud chybějící službu - velkoobjemový odpad. Dále již známé kontejnery na plast a sklo. V neposlední řadě zde budou uloženy čtyři menší kontejnery na bioodpad, které budeme malotraktorem s traktorovým nosičem umisťovat po obci, abychom občanům ulehčili možnost uložit posekanou trávu a větve. Manipulace s veškerými kontejnery a jejich obslužnost bude taková, aby nikdo nebyl obtěžován případným zápachem.

Přístup do prostor sběrného místa bude řešen na základě požadavků a zkušeností.

Stavební práce dle SoD s dodavatelem, vybraným na základě VZMZ, by měly započít v červnu 2018. 

- nakonec se začalo v červenci, což SoD umožňuje. Nejprve došlo k odstranění zeminy v místech, kde bude pokládána zámková dlažba.

Podrobnější informace v sekci Fotogalerie 2014+

 


23. 5. 2018 Zobrazit méně

Informační tabule v Neumětelích

Informační tabule v NeumětelíchDne 18.10.2017 byla vyměněna informační tabule v Neumětelích.

19. 10. 2017 Zobrazit více

Dokončení povrchu místní komunikace a výstavba chodníků v lokalitě Za Humny

Dokončení povrchu místní komunikace a výstavba chodníků v lokalitě Za HumnyCílem projektu bylo zajistit odpovídající přístup k nově postaveným rodinným domkům v lokalitě Za Humny.
Prozatím byla uskutečněna 1. etapa, na kterou chceme navázat v příštím roce.

17. 10. 2017 Zobrazit více

Oprava povrchu MK V Chalopukách

Oprava povrchu MK V ChalopukáchMístní komunikace v Chaloupkách byly již dlouhou dobu v žalostném stavu.

21. 9. 2017 Zobrazit více

Oprava povrchu komunikace Pod Kuchyňkou

Oprava povrchu komunikace Pod Kuchyňkouvzhledem k nepříznivému stavu povrchu komunikace se nám podařilo za přispění MMR ČR opravit vozovku

4. 8. 2017 Zobrazit více

Další žádosti o podporu

Naše obec požádala v rámci dotačních titulů o další podporu

10. 5. 2017 Zobrazit více

Oprava střechy obecního úřadu

Oprava střechy obecního úřaduVzhledem ke stavu střešní krytiny jsme byli nuceni přistoupit k její výměně.

15. 12. 2016 Zobrazit více

Další žádosti o podporu ...

Připravované žádosti v rámi Rozvojového plánu obce

2. 12. 2016 Zobrazit více

Silniční zrcadlo u sběrny kovů Lorenz

ve spolupráci s KSÚS Sč. kraje se nám podařilo umístit zrcadlo na problematickou křižovatku u železniční zastávky Neumětely

2. 12. 2016

Stránka