Navigace

Obsah

Zde pro vás máme připraveny aktuality z dění v obci.

Většina těchto aktualit je dále rozvedena, včetně fotodokumentace v sekci Fotogalerie 2013 či 2014 - a novější

 

Na začátek roku 2020 se nám sešlo hned několik stavebních akcí, které se budou překrývat. Náročné to pro nás bude hlavně z hlediska získání prostor pro zřízení zázemí jednotlivých stavenišť. 

Konkrétně se jedná o:

- rekonstrukce povechu místní komunikace

- rekonstrukce objektu č.p. 28 (bývalý hostinec U Šemíka)

- obnova polních cest a alejí

- opravy chodníků v obci

- výstavba dvou sociálních bytů

Stránka

Pokračování výstavby MK a chodníků v lokalitě Za Humny

Pokračování výstavby MK a chodníků v lokalitě Za HumnyZO rozhodlo z obecního rozpočtu financovat pokračování výstavby místních komunikací a chodníků v lokalitě Za Humny.

17. 8. 2018 Zobrazit více

Sběrné místo na čp 28

Sběrné místo na čp 28- zadní blok pozemku nemovitosti bývalého hostince U Šemíka

23. 5. 2018 Zobrazit více

Informační tabule v Neumětelích

Informační tabule v NeumětelíchDne 18.10.2017 byla vyměněna informační tabule v Neumětelích.

19. 10. 2017 Zobrazit více

Dokončení povrchu místní komunikace a výstavba chodníků v lokalitě Za Humny

Dokončení povrchu místní komunikace a výstavba chodníků v lokalitě Za HumnyCílem projektu bylo zajistit odpovídající přístup k nově postaveným rodinným domkům v lokalitě Za Humny.
Prozatím byla uskutečněna 1. etapa, na kterou chceme navázat v příštím roce.

17. 10. 2017 Zobrazit více

Oprava povrchu MK V Chalopukách

Oprava povrchu MK V ChalopukáchMístní komunikace v Chaloupkách byly již dlouhou dobu v žalostném stavu.

21. 9. 2017 Zobrazit více

Oprava povrchu komunikace Pod Kuchyňkou


Stav komunikace Pod Kuchyňkou nás trápil již dlouhou dobu, stejně jako stav i dalších místních komunikací v naší obci.

Věděli jsme, že MMR ČR se chystá vypsat výzvu na dotaci na obnovu povrchu MK. Tyto výzvy mají vždy specifické podmínky, které určují výběr zvolených komunikací. První výzva umožňovala opravit povrchy komunikací Pod Kuchyňkou i komunikací V Chaloupkách. Naše první žádost o dotaci na tyto komunikace byla podána 14. ledna 2016. Bohužel jsme neuspěli, a nezbývalo nám čekat, zda bude vypsána výzva další.

Druhá výzva z programu MMR na obnovu místních komunikací byla zveřejněna s pozměněnými podmínkami, kterým přesně odpovídala pouze MK Pod Kuchyňkou. V této lokalitě bydlí i díky bytovým domům poměrně hodně obyvatel. Neváhali jsme a v pořadí již druhou žádost neprodleně podali 20.12.2016. Tato druhá žádost již byla kladně schválena a my mohli přistoupit k realizaci našeho záměru.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila společnost STRABAG, a.s.. Spolupráce s touto společností byla skutečně příkladná a během realizace se nevyskytly žádné problémy.

Stavba byla obci předána předávacím protokolem za účasti technického dozoru investora 31.7.2017. Pro zlepšení výjezdu obec ještě jako třešínku na dortu přidala i dopravní zrcadlo  :-)

Uvedený záměr Obnova místní komunikace v obci Neumětely byl z 50% podpořen z Programu obnovy a rozvoje venkova, DT5, Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

MMR ČR logo MMR

Podrobnější informace v sekci Fotogalerie 2014+


4. 8. 2017 Zobrazit méně

Další žádosti o podporu

Naše obec požádala v rámci dotačních titulů o další podporu

10. 5. 2017 Zobrazit více

Oprava střechy obecního úřadu

Oprava střechy obecního úřaduVzhledem ke stavu střešní krytiny jsme byli nuceni přistoupit k její výměně.

15. 12. 2016 Zobrazit více

Další žádosti o podporu ...

Připravované žádosti v rámi Rozvojového plánu obce

2. 12. 2016 Zobrazit více

Silniční zrcadlo u sběrny kovů Lorenz

ve spolupráci s KSÚS Sč. kraje se nám podařilo umístit zrcadlo na problematickou křižovatku u železniční zastávky Neumětely

2. 12. 2016

Stránka