Navigace

Obsah

Zde pro vás máme připraveny aktuality z dění v obci.

Většina těchto aktualit je dále rozvedena, včetně fotodokumentace v sekci Fotogalerie 2013 či 2014 - a novější

 

Na začátek roku 2020 se nám sešlo hned několik stavebních akcí, které se budou překrývat. Náročné to pro nás bude hlavně z hlediska získání prostor pro zřízení zázemí jednotlivých stavenišť. 

Konkrétně se jedná o:

- rekonstrukce povechu místní komunikace

- rekonstrukce objektu č.p. 28 (bývalý hostinec U Šemíka)

- obnova polních cest a alejí

- opravy chodníků v obci

- výstavba dvou sociálních bytů

Stránka

Obnova náměstí v Neumětelích

Obnova náměstí v NeumětelíchObnova probíhá za podpory Středočeského kraje - FROM

Dílo bylo předáno k užívání, po odstranění drobného nedodělku - vyznačení plochy BUS, ve středu 24.8.2016.

14. 5. 2016 Zobrazit více

Oprava vnitřních prostor hájenky

Oprava vnitřních prostor hájenkyNa začátku května jsme převzali opravenou hájenku.

14. 5. 2016 Zobrazit více

Hlášení závad na veřejném osvětlení obce

Hlášení závad na veřejném osvětlení obcenaleznete nově v levém sloupci Menu.

Práce se systémem je velmi jednoduchá a intuitivní - stačí na mapě najít požadované svítidlo, kliknout na něj a následně vybrat zaznamenanou závadu na svítidle a odeslat.

9. 9. 2015 Zobrazit více

Reklamace Velkého rybníku - průsak vody u výpusti přelivu

Reklamace Velkého rybníku - průsak vody u výpusti přelivuDnes došlo ke schůzce mezi obcí, technickým dozorem investora a stavební firmou, která opravovala Velký rybník.

29. 7. 2015 Zobrazit více

Homogenizace povrchu vozovky v obci Neumětely 7.8. - 12.8.2015


Homogenizace povrchu vozovky v obci Neumětely     ve dnech   7.8. - 12.8.2015

 

 

Podařilo se nám vyjednat s Krajskou správou a údržbou komunikací homogenizaci povrchu vozovky v Neumětelích.

 

Kterých částí komunikace se homogenizace týká, je znázorněno červeně na přiložené mapce.

 Mapka

Vzhledem k tomu, že se jedná o finance z projektu - homogenizace vozovek po výstavbě kanalizací, bude homogenizována druhá část vozovky, kudy vede splašková kanalizace. Nebude tedy např. opraven úsek od náměstí směrem na Hostomice.

 

Do uvedené kategorie též nebylo možno zařadit část vozovky na náměstí, kde po vzájemné dohodě (aby nebyl povrch zbytečně kouskován) zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že na tuto část opravy vyčlení částku 170.000,- Kč včetně DPH. Podařilo se totiž vyjednat s vítězem výběrového řízení, společností POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. stejné podmínky jako na hlavní úsek povrchu vozovek!

 

V období od 7. – 11.8. 2015 se dá očekávat celková uzavírka obce pro tranzit. Pro místní občany s omezením. Po vzájemném jednání s dodavatelem stavby a společností PROBOBUS se všichni budou snažit co nejméně omezit provoz občanům Neumětel a zajistit dopravní obslužnost - autobusy.  Nicméně v období pokládky směsi na náměstí po omezenou dobu (cca. 6 hodin) dojde k jednoznačnému omezení dopravy.

Začátek frézování je stanoven na pátek 7.8.2015. Pokládka směsi v obci je plánována na pondělí a úterý, tj. 10.-11.8.2015. 

 

DĚKUJEME VŠEM ZA POCHOPENÍ OMEZENÍ PRŮJEZDU OBCÍ


29. 7. 2015 Zobrazit méně

II. etapa splaškové kanalizace

II. etapa splaškové kanalizacedokončení splaškové kanalizace bylo hlavní prioritou zastupitelstva obce Neumětely. Díky podpoře z Ministerstva zemědělství ČR jsme mohli tuto rozsáhlou akci realizovat.

9. 7. 2015 Zobrazit více

II. etapa splaškové kanalizace Neumětely !

S radostí vám mohu oznámit, že jsem dnešního dne na Ministerstvu zemědělství ČR podepsal "Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na II. etapu splaškové kanalizace v Neumětelích.

13. 3. 2015 Zobrazit více

Plnička protipovodňových pytlů

Plnička protipovodňových pytlůDo rámce základních činností při protipovodňovém opatření patří i ochrana majetku ohrožených. Naše obec disponuje standardní zásobou dvoukomorových protipovodňových pytlů. Vzhledem k tomu, že plnění není až tak jednoduché, pořídili jsme k dnešnímu dni plničku těchto pytlů. Vše je uskladněno pro případ nouze v prostorách OÚ, Příbramská 43.

6. 8. 2014

Obnova Velkého rybníka

i akce "Obnova Velkého rybníka" má svého vítěze. Staveniště bylo předáno dodavateli.
Tato akce bude převážně hrazena z OPŽP.

5. 5. 2014

Stavební úpravy KD

Stavební úpravy KDvýběrovou komisí OÚ byl na základě nejnižší nabídkové ceny vybrán dodavatel stavby Snížení energetické náročnosti objektu KD Neumětely". Proběhne zateplení objektu včetně výměny zdroje topení za nízkoemisní kotle 3. třídy. Tato akce bude převážně hrazena z OPŽP

1. 5. 2014

Stránka