Navigace

Obsah

"V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra zakopán leží"

 

Neumětely, již od pradávna typicky zemědělská vesnice, jsou známé především díky pověsti o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Pověst byla poprvé zapsána v 16. století v Kronice české, letopiscem Václavem Hájkem z Libočan. Později koncem 19. století byla převyprávěna spisovatelem Aloisem Jiráskem ve Starých pověstech českých, které jsou dodnes školní četbou. Tak se stalo, že obec Neumětely znají již od školních let téměř všichni jako sídlo bájného rytíře Horymíra, jehož věrný kůň Šemík tu byl svým pánem pochován před vraty jeho tvrze.
 
 Pohled

 

 

 

NOVINKY :

 

- VODA - průběžné informace pro naše občany viz. urad-obce/uredni-deska/voda-informace-pro-nase-obcany-1032.html?kshowback=3

 

- bezpečnost dopravy - chodníky. Naše obec obdržela dotaci z programu SFDI a další z programu MAS/IROP na neuznatelný úsek z pohledu SFDI. V elektronickém podlimit-ním výběrovém řízení podala nejvýhodnější cenu firma TSS Šestajovice. Zahájení prací očekáváme na přelomu duben/květen 2020.

Projekt -  Část 1Část 2 a Část 3.

 

- podařilo se nám získat z programu MMR finanční prostředky na rekonstrukci objek-tu č.p. 28. Staveniště dle SoD bude předá-no vítězné firmě (opět veřejná elektronická soutěž) ACG-Real dne 1.4.2020. 

 

obdrželi jsme podporu z programu MMR ČR na opravu povrchu MK od prodejny COOP kolem vjezdu bývalého JZD až po napojení na hlavní silnici. Součástí je i pro-luka kolem COOP dolů až za první bytovku, kde končí pozemky obce viz.  Výkresová část. Začátek stavebních prací očekáváme březen/duben 2020.

 

- získali jsme dotaci na podporu obnovy polních cest a alejí (extravilánu) z progra-mu OPŽP. V elektronickém veřejném výběru zvítězila společnost JIB, s.r.o, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Cesty jsou již vytýčeny a staveniště je předáno.

 

- 31.10.2019 byla podána žádost o dotaci z programu OPŽP na obnovu zeleně v intravilánu obce. Součástí výsadby ale bude i kácení "nemocných" stromů. Projekt je podložen řádným dendrologickým průzkumem, navíc každý strom byl osobně posuzován zástupcem AOPK. Tedy můžeme mít jistotu, že nebude poražen ŽÁDNÝ zdravý strom. Podklady jsou k nahlédnutí zde: Podklad pro povolení kácení. Celý projekt včetně technické zprávy je k dispozici na OÚ Neumětely.

 

- sběrné místo (ne dvůr) na č.p. 28 - je již otevřeno

 

- Charita Beroun zahájila dvouletý projekt právní poradny pro osoby v tíživé sociální situaci na Hořovicku. Projekt podpořila MAS Karlštejnsko. 

Právník bude občanům Hořovic a okolí k dispozici 1 x týdně celý den v prostorách Charity Beroun v Hořovicích. Mohou se na něj obracet občané řešící dluhovou pro-blematiku a agendu spadající do Občan-ského zákoníku (rodinné právo apod.).

Zájemci o konzultaci se mohou ozvat na: 775 722 784, Jan Frank, Charita Beroun. Je lepší se objednat předem.

 

Pro všechny zájemce - veškeré projekty jsou k vidění na obci.

Bližší informace ohledně nejen stavebních činností v obci naleznete ve složce Události v obci a ve Fotogalerii 2014+ Dění v obci.

 

 

- upozorňujeme všechny naše občany, že je možno elektroodpad (TV, lednice, PC, vysavače, pračky, el konvice aj.) průběžně odevzdávat na OÚ po celý rok!

 

- Hlášení závad na veřejném osvětlení obce

  naleznete v levém sloupci Menu

Adresa obecního úřadu
 
Obecní úřad Neumětely
Příbramská 43
267 24  Neumětely


Kontakty
Tel.: 311 584 125
fax.: není
Datová schránka : t3da7r8
 
Luděk Kuniak - starosta
tel.: 724 178 176
starosta@obec-neumetely.cz

 
Václav Kačírek - místostarosta
tel.: 603 142 622
sekretariat@obec-neumetely.cz 
 
Úřední hodiny
Pondělí:            8:00 - 17:00
Středa:             8:00 - 17:00
 
 
Aktuality

29. 2. 2020 od 08:15 do 23:00

MASOPUST a Horymírova sváteční jízda

Kam za kulturouZobrazit více

19. 2. - 3. 3. 2020

Čtení z kroniky obce Neumětely 2-2020

Úřední deskaZobrazit více

18. 2. - 31. 7. 2020

Kulturní akce pro polovinu roku 2020

Úřední deskaZobrazit více

5. - 29. 2. 2020

Město Hostomice - samostatný odborný referent ÚP a SÚ

Úřední deskaZobrazit více

4. 2. - 31. 12. 2020

Usnesení ZO č. 2/2020

Úřední deskaZobrazit více

4. 2. - 31. 12. 2020

Zápis ZO č. 2/2020

Úřední deskaZobrazit více

8. 1. - 31. 12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023

Úřední deskaZobrazit více

7. 1. 2020 - 1. 1. 2021

Usnesení ZO č. 1/2020

Úřední deskaZobrazit více

7. 1. 2020 - 1. 1. 2021

Zápis ZO č. 1/2020

Úřední deskaZobrazit více

17. 12. 2019 - 1. 1. 2021

schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicka na r.2020

Úřední deskaZobrazit více

17. 12. 2019 - 31. 12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu DSO na roky 2021 - 2023

Úřední deskaZobrazit více

17. 12. 2019 - 31. 12. 2020

Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2020

Úřední deskaZobrazit více