Navigace

Obsah

OMEZENÝ PROVOZ ÚŘADU DO 1.4.2020

 

Vážení.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona číslo 258/2000 Sb. K ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 nařízení (celé znění viz Aktuality - Nouzový stav - vyhlášení vlády ČR - průběžná aktualizace).

 

Vzhledem k nařízení vás informuji o dočas-ném omezení úředních hodin Obecního úřa-du Neumětely, které jsou:

 

Po  od   9,00 do 12,00 hodin

St   od 14,00 do 17,00 hodin

 

Rád bych vás s ohledem na vývoj situace s nákazou Covid-19 požádal, abyste zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu a raději využili elektronické pošty, datové schránky či telefonických konzultací.

 

Děkuji za pochopení   Luděk Kuniak

 

 


 

Roušky pro opakované použití

 

Obecní úřad zajistil pro své občany ušití roušek pro opako- vané použití.

V případě požadavku zavolejte na 311 584 125 

 


 

"V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra zakopán leží"

 

Neumětely, již od pradávna typicky zemědělská vesnice, jsou známé především díky pověsti o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Pověst byla poprvé zapsána v 16. století v Kronice české, letopiscem Václavem Hájkem z Libočan. Později koncem 19. století byla převyprávěna spisovatelem Aloisem Jiráskem ve Starých pověstech českých, které jsou dodnes školní četbou. Tak se stalo, že obec Neumětely znají již od školních let téměř všichni jako sídlo bájného rytíře Horymíra, jehož věrný kůň Šemík tu byl svým pánem pochován před vraty jeho tvrze.
 
 Pohled

 

 

 

NOVINKY :

 

- VODA - průběžné informace pro naše občany viz. urad-obce/uredni-deska/voda-informace-pro-nase-obcany-1032.html?kshowback=3

 

- bezpečnost dopravy - chodníky. Naše obec obdržela dotaci z programu SFDI a další z programu MAS/IROP na neuznatelný úsek z pohledu SFDI. V elektronickém podlimit-ním výběrovém řízení podala nejvýhodnější cenu firma TSS Šestajovice. Zahájení prací očekáváme na přelomu duben/květen 2020.

Projekt -  Část 1Část 2 a Část 3.

 

- podařilo se nám získat z programu MMR finanční prostředky na rekonstrukci objek-tu č.p. 28. Staveniště dle SoD bude předá-no vítězné firmě (opět veřejná elektronická soutěž) ACG-Real dne 1.4.2020. 

 

obdrželi jsme podporu z programu MMR ČR na opravu povrchu MK od prodejny COOP kolem vjezdu bývalého JZD až po napojení na hlavní silnici. Součástí je i proluka kolem COOP dolů až za první bytovku, kde končí pozemky obce viz.  Výkresová část. Jak jste si zajisté všimli, již došlo k zahájení prací.

 

- získali jsme dotaci na podporu obnovy polních cest a alejí (extravilánu) z progra-mu OPŽP. V elektronickém veřejném výběru zvítězila společnost JIB, s.r.o, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Cesty jsou již vytýčeny a staveniště je předáno. Práce byly již zahájeny.

 

- 31.10.2019 byla podána žádost o dotaci z programu OPŽP na obnovu zeleně v intravilánu obce. Součástí výsadby ale bude i kácení "nemocných" stromů. Projekt je podložen řádným dendrologickým průzkumem, navíc každý strom byl osobně posuzován zástupcem AOPK. Tedy můžeme mít jistotu, že nebude poražen ŽÁDNÝ zdravý strom. Podklady jsou k nahlédnutí zde: Podklad pro povolení kácení. Celý projekt včetně technické zprávy je k dispozici na OÚ Neumětely.

 

- sběrné místo (ne dvůr) na č.p. 28 - je již otevřeno

 

- Charita Beroun zahájila dvouletý projekt právní poradny pro osoby v tíživé sociální situaci na Hořovicku. Projekt podpořila MAS Karlštejnsko. 

Právník bude občanům Hořovic a okolí k dispozici 1 x týdně celý den v prostorách Charity Beroun v Hořovicích. Mohou se na něj obracet občané řešící dluhovou pro-blematiku a agendu spadající do Občan-ského zákoníku (rodinné právo apod.).

Zájemci o konzultaci se mohou ozvat na: 775 722 784, Jan Frank, Charita Beroun. Je lepší se objednat předem.

 

Pro všechny zájemce - veškeré projekty jsou k vidění na obci.

Bližší informace ohledně nejen stavebních činností v obci naleznete ve složce Události v obci a ve Fotogalerii 2014+ Dění v obci.

 

 

- upozorňujeme všechny naše občany, že je možno elektroodpad (TV, lednice, PC, vysavače, pračky, el konvice aj.) průběžně odevzdávat na OÚ po celý rok!

 

- Hlášení závad na veřejném osvětlení obce

  naleznete v levém sloupci Menu

Adresa obecního úřadu
 
Obecní úřad Neumětely
Příbramská 43
267 24  Neumětely


Kontakty
Tel.: 311 584 125
fax.: není
Datová schránka : t3da7r8
 
Luděk Kuniak - starosta
tel.: 724 178 176
starosta@obec-neumetely.cz

 
Václav Kačírek - místostarosta
tel.: 603 142 622
sekretariat@obec-neumetely.cz 
 
Úřední hodiny
Pondělí:            8:00 - 17:00
Středa:             8:00 - 17:00
 
 
Aktuality

14. 3. - 14. 4. 2020

Nouzový stav - vyhlášení vlády ČR - průběžná aktualizace

Úřední deskaZobrazit více

13. 3. - 13. 4. 2020

Nouzový stav - vyhlášení vlády ČR

Úřední deskaZobrazit více

11. 3. - 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Úřední deskaZobrazit více

11. 3. - 27. 4. 2020

Česká pošta - Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Úřední deskaZobrazit více

10. 3. - 31. 12. 2020

Usnesení ZO č. 3/2020

Úřední deskaZobrazit více

10. 3. - 31. 12. 2020

Zápis ZO č. 3/2020

Úřední deskaZobrazit více

5. 3. - 21. 4. 2020

Koronavir - Doporučení Ministerstva zdravotnictví a MPSV

Úřední deskaZobrazit více

4. - 31. 3. 2020

"MŮJ KRAJ - Participativní rozpočet Středočeského kraje"

Úřední deskaZobrazit více

18. 2. - 31. 7. 2020

Kulturní akce pro polovinu roku 2020

Úřední deskaZobrazit více

4. 2. - 31. 12. 2020

Usnesení ZO č. 2/2020

Úřední deskaZobrazit více

4. 2. - 31. 12. 2020

Zápis ZO č. 2/2020

Úřední deskaZobrazit více

3. 2. - 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

Úřední deskaZobrazit více