Navigace

Obsah

"V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra zakopán leží"

 

Neumětely, již od pradávna typicky zemědělská vesnice, jsou známé především díky pověsti o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Pověst byla poprvé zapsána v 16. století v Kronice české, letopiscem Václavem Hájkem z Libočan. Později koncem 19. století byla převyprávěna spisovatelem Aloisem Jiráskem ve Starých pověstech českých, které jsou dodnes školní četbou. Tak se stalo, že obec Neumětely znají již od školních let téměř všichni jako sídlo bájného rytíře Horymíra, jehož věrný kůň Šemík tu byl svým pánem pochován před vraty jeho tvrze.
 
 Pohled

 

 

 

NOVINKY :

 

- VODA - průběžné informace pro naše občany viz. urad-obce/uredni-deska/voda-informace-pro-nase-obcany-1032.html?kshowback=3

 

- bezpečnost dopravy - chodníky. Naše obec obdržela dotaci z programu SFDI a v současné době je hodnocena naše žádost z programu MAS/IROP na neuznatelný úsek. V nebližší době proběhne podlimitní výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájení prací očekáváme počátkem roku 2020.

Projekt -  Část 1Část 2 a Část 3.

 

- sběrné místo (ne dvůr) na č.p. 28 - je již otevřeno. 

 

obdrželi jsme podporu z programu MMR ČR na opravu povrchu MK od prodejny COOP kolem vjezdu bývalého JZD až po napojení na hlavní silnici. Součástí je i proluka kolem COOP dolů až za první bytovku, kde končí pozemky obce viz.  Výkresová část. Stavební práce začnou na jaře 2020.

 

- získali jsme dotaci na podporu obnovy polních cest a alejí (extravilánu) z progra-mu OPŽP. V současné době probíhá hodno-cení nabídek na realizaci díla.

 

- 31.10.2019 byla podána žádost o dotaci z programu OPŽP na obnovu zeleně v intravilánu obce. Součástí výsadby ale bude  bude i kácení "nemocných" stro-mů. Projekt je podložen řádným dendro- logickým průzkumem, navíc každý strom byl osobně posuzován zástupcem AOPK. Tedy můžeme mít jistotu, že nebude poražen ŽÁDNÝ zdravý strom. Podklady jsou k nahlédnutí zde: Podklad pro povolení kácení. Celý projekt včetně technické zprávy je k dispozici na OÚ Neumětely.

 

- Charita Beroun zahájila dvouletý projekt právní poradny pro osoby v tíživé sociální situaci na Hořovicku. Projekt podpořila MAS Karlštejnsko. 

Právník bude občanům Hořovic a okolí k dispozici 1 x týdně celý den v prostorách Charity Beroun v Hořovicích. Mohou se na něj obracet občané řešící dluhovou pro-blematiku a agendu spadající do Občan-ského zákoníku (rodinné právo apod.).

Zájemci o konzultaci se mohou ozvat na: 775 722 784, Jan Frank, Charita Beroun. Je lepší se objednat předem.

 

Pro všechny zájemce - veškeré projekty jsou k vidění na obci.

Bližší informace ohledně nejen stavebních činností v obci naleznete ve složce Události v obci a ve Fotogalerii 2014+ Dění v obci.

 

 

- upozorňujeme všechny naše občany, že je možno elektroodpad (TV, lednice, PC, vysavače, pračky, el konvice aj.) průběžně odevzdávat na OÚ po celý rok!

 

- Hlášení závad na veřejném osvětlení obce

  naleznete v levém sloupci Menu

Adresa obecního úřadu
 
Obecní úřad Neumětely
Příbramská 43
267 24  Neumětely


Kontakty
Tel.: 311 584 125
fax.: není
Datová schránka : t3da7r8
sekretariat@obec-neumetely.cz 
 
Luděk Kuniak - starosta
tel.: 724 178 176
starosta@obec-neumetely.cz

 
Václav Kačírek - místostarosta
tel.: 603 142 622
sekretariat@obec-neumetely.cz 
 
Úřední hodiny
Pondělí:            8:00 - 17:00
Středa:             8:00 - 17:00
 
 
Aktuality

4. - 11. 12. 2019

Pozvánka na ZO č. 10/2019

Úřední deskaZobrazit více

30. 11. 2019 od 17:00 - 3. 1. 2020 do 20:00

Advent v Neumětelích

Kam za kulturouZobrazit více

22. 11. 2019 - 3. 1. 2020

Adventní svátky v Neumětelích

Úřední deskaZobrazit více

22. 11. - 8. 12. 2019

Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020

Úřední deskaZobrazit více

21. 11. - 7. 12. 2019

Návrh rozpočtu obce Neumětely pro rok 2020

Úřední deskaZobrazit více

21. 11. - 7. 12. 2019

Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2020

Úřední deskaZobrazit více

14. 11. - 30. 12. 2019

Informace o konání honu

Úřední deskaZobrazit více

11. 11. - 31. 12. 2019

Rozpočtové opatření č.5/2019

Úřední deskaZobrazit více

7. 11. - 31. 12. 2019

Usnesení ZO č. 9/2019

Úřední deskaZobrazit více

7. 11. - 31. 12. 2019

Zápis ZO č. 9/2019

Úřední deskaZobrazit více

17. 10. - 31. 12. 2019

Právní poradna pro občany v tíživé sociální situaci

Úřední deskaZobrazit více

24. 9. - 31. 12. 2019

Usnesení ZO č. 8/2019

Úřední deskaZobrazit více