Navigace

Obsah

Zde pro vás máme připraveny aktuality z dění v obci.

Většina těchto aktualit je dále rozvedena, včetně fotodokumentace v sekci Fotogalerie 2013 či 2014 - a novější

Stránka

Obnova lesního rybníčku

Obnova lesního rybníčkuTento rybníček patří do soustavy pěti rybníčků na hranici Housiny a společně tvoří písmeno V.

18. 7. 2019 Zobrazit více

Rekonstrukce vodní nádrže na náměstí obce

Rekonstrukce vodní nádrže na náměstí obceV pondělí, dne 15.4.2019 došlo k zahájení stavebních prací na vodní nádrži v prostoru náměstí naší obce.

17. 4. 2019 Zobrazit více

Průzkumný hydrogeologický vrt

Průzkumný hydrogeologický vrtVzhledem ke stále se zhoršujícím podmínkám v oblasti spodní vody, se ZO rozhodlo zhotovit průzkumný hydrogeologický vrt.

7. 12. 2018 Zobrazit více

Oprava povrchu části náměstí před COOP

Oprava povrchu části náměstí před COOPVzhledem k jednotnému vzhledu náměstí bude povrch plochy ze žuly a parkovací místa před prodejnou ze zámkové dlažby.

7. 12. 2018 Zobrazit více

Oprava povrchu místní komunikace Ve Dvoře

Oprava povrchu místní komunikace Ve Dvořevzhledem k probíhajícím pracím v lokalitě Za Humny jsme poptali společnost STRABAG a.s. o cenovou nabídku na opravu povrchu ulice Ve Dvoře.

29. 8. 2018 Zobrazit více

Pokračování výstavby MK a chodníků v lokalitě Za Humny

Pokračování výstavby MK a chodníků v lokalitě Za HumnyZO rozhodlo z obecního rozpočtu financovat pokračování výstavby místních komunikací a chodníků v lokalitě Za Humny.

17. 8. 2018 Zobrazit více

Sběrné místo na čp 28


Zastupitelstvo obce se rozhodovalo a rozhoduje, jak nejlépe využít zakoupenou nemovitost čp. 28, bývalého hostince U Šemíka.

Samotná budova je v horším stavu, než z venku vypadá, a ZO se snaží v rámci vypsaných dotačních titulů objekt využít tak, aby odpovídalo i zájmům občanů obce.

Již v roce 2016 ZO rozhodlo zřídit, v rámci dalšího zlepšení třídění odpadů, sběrné místo v zadním bloku pozemku, přehnaně by se dalo říci zahrady. 

Následně byl zpracován projekt a podána žádost na "Posílení sběru tříděného odpadu v obci Neumětely" na SFŽP. V roce 2018 jsme obdrželi příznivou zprávu, že náš projekt bude spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Posílení sběru tříděného odpadu v obci Neumětely 

Tato investice zahrnuje stavební činnosti a pořízení nosíče kontejnerů a několika kontejnerů samotných.

Vstup do pozemku by měl být pojezdovou branou na zpevněnou část plochy pozemku pro uložení a manipulaci s kontejnery. Dle záměru by zde měly být dva kontejnery pro doposud chybějící službu - velkoobjemový odpad. Dále již známé kontejnery na plast a sklo. V neposlední řadě zde budou uloženy čtyři menší kontejnery na bioodpad, které budeme malotraktorem s traktorovým nosičem umisťovat po obci, abychom občanům ulehčili možnost uložit posekanou trávu a větve. Manipulace s veškerými kontejnery a jejich obslužnost bude taková, aby nikdo nebyl obtěžován případným zápachem.

Přístup do prostor sběrného místa bude řešen na základě požadavků a zkušeností.

Stavební práce dle SoD s dodavatelem, vybraným na základě VZMZ, by měly započít v červnu 2018. 

- nakonec se začalo v červenci, což SoD umožňuje. Nejprve došlo k odstranění zeminy v místech, kde bude pokládána zámková dlažba.

Podrobnější informace v sekci Fotogalerie 2014+

 


23. 5. 2018 Zobrazit méně

Informační tabule v Neumětelích

Informační tabule v NeumětelíchDne 18.10.2017 byla vyměněna informační tabule v Neumětelích.

19. 10. 2017 Zobrazit více

Dokončení povrchu místní komunikace a výstavba chodníků v lokalitě Za Humny

Dokončení povrchu místní komunikace a výstavba chodníků v lokalitě Za HumnyCílem projektu bylo zajistit odpovídající přístup k nově postaveným rodinným domkům v lokalitě Za Humny.
Prozatím byla uskutečněna 1. etapa, na kterou chceme navázat v příštím roce.

17. 10. 2017 Zobrazit více

Oprava povrchu MK V Chalopukách

Oprava povrchu MK V ChalopukáchMístní komunikace v Chaloupkách byly již dlouhou dobu v žalostném stavu.

21. 9. 2017 Zobrazit více

Stránka