Navigace

Obsah

Současně platný ÚP obce Neumětely se skládá z textové a výkresové části.

(I) Technická zpráva

(II) Závazná část

(III) Ochrana ZPF a PUPFL

 

(2) Funkční využití a doprava

(3) Funkční využití - zastavěné území

(4) Vodní hospodářství

(5) Energetika a spoje

(6) Ochrana ZPF a PUPFL

(7) Veřejně prospěšné stavby