Navigace

Obsah

Horymírova sváteční jízda

Letos Horymírova sváteční jízda končila u nás, v Neumětelích.

   Začátek jízdy v Radotíně byl letos jiný, než v minulých letech. Horymírova sváteční jízda totiž neoficiálně zahajovala radotínský masopust.

   Počasí přálo, a tak nic nebránilo průvodu vydat se směrem k Neumětelům. Jezdci se během cesty přidávali i opouštěli průvod, aby nakonec do Neumětel dojelo patnáct koní ! 

   Ohlas akce, a hlavně zájem podívat se na ušlechtilá zvířata, přilákalo skutečně mnoho nejen obyvatel Neumětel. Ohlášený čas příjezdu byl sice překročen, přesto lidé vydrželi navzdory citelnému ochlazování. Horymír předal starostovi obce zdravici – poselství od starosty Radotína. Po přípitku jsme se společně vydali k pomníku slavného Horymírova oře Šemíka, kde byl k uctění položen věneček.

   Děkujeme všem, kteří se dostavili k uvítání jezdců !