Navigace

Obsah

Úprava okolí Velkého rybníka

Veřejnou zakázku malého rozsahu na úpravu veřejného prostranství u Velkého rybníka vyhrála společnost Royal Diamond, s.r.o.

Sami se můžete přesvědčit, že úprava se povedla. Samozřejmě není ještě vše dokonalé. 

Dnes již můžeme vidět dlážděnou strouhu na odvod dešťových vod ať z okolí rybníka, tak i ze strouhy přilehlé komunikace. Pro lepší přístup k rybníku vede nad strouhou dlážděný můstek, který by měl vyhovovat i maminkám s kočárky. Dále jsme zde vybudovali odstavnou plochu pro krátkodobé parkování návštěvníků rybníka.

Pro lepší odtok vody z oblasti deponie bioodpadu jsme nechali zatrubnit vjezd. Dále jsme nechali zatrubnit široký vjezd - naproti stanici SÚK - na pole a příjezdové cestě Na Vrška a k rybníku. 

Nad rybníkem, směrem k Hostomicím, jsme nechali vyhloubit záchytnou rýhu, od které očekáváme zachycení dešťových vod z polí. Tato voda následně bude procházet kamenným filtrem a v úseku meliorací bude ústit do rybníka. Napomáhat by nám v tomto směru měla i Agrona Rpety odpovídající výsadbou plodin.

Následně nás ještě čeká doplnění mobiliáře, dorovnávací dosyp zeminou, prořez stromů a výsadba nových. Prostě chceme zde vybudovat místo, kde by mohli naši občané v klidu relaxovat.

 

fotografie budou postupně přibývat spolu s postupem prací