Navigace

Obsah

Splašková kanalizace v ulici Na Bráně - 2014

Další příznivá zpráva je, že se podařilo dokončit další kousek splaškové kanalizace v naší obci.
Nemovitosti jsou připojeny a nyní nás ještě čeká homogenizace vozovky.

Na tuto akci jsme obdrželi dotaci

Jedná se o úsek v délce 297 metrů, zahrnující 11 připojených nemovitostí. Realizaci provádí firma Šindler, důlní a stavební spol. s r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Vítězná cena celého díla je 1.664.387,- Kč, přičemž od Středočeského kraje jsme získali dotaci ve výši 1.045.000,- Kč. Zbytek bude hrazen z obecního rozpočtu.