Navigace

Obsah

Sběrné místo na pozemku č.p. 28

V části plochy "zahrady" bývalého hostince U Šemíka bude zřízeno Sběrné místo. V počátcích fungování sběrného místa sem budou moci naši občané ukládat velkoobjemový odpad do 2 kontejnerů. Tato služba doposud v naší obci chyběla.
Dále zde bude plastový kontejner na papír a plasty. Plocha sběrného dvora bude fungovat i jako stanoviště nosiče kontejnerů a kontejnerů na bioodpad.

Již v roce 2016 ZO rozhodlo zřídit, v rámci dalšího zlepšení třídění odpadů, sběrné místo v zadním bloku pozemku, přehnaně by se dalo říci zahrady. 

Následně byl zpracován projekt a podána žádost na "Posílení sběru tříděného odpadu v obci Neumětely" na SFŽP. V roce 2018 jsme obdrželi příznivou zprávu, že náš projekt bude spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Posílení sběru tříděného odpadu v obci Neumětely 

Tato investice zahrnuje stavební činnosti a pořízení nosíče kontejnerů a několika kontejnerů samotných.

Vstup do pozemku by měl být pojezdovou branou na zpevněnou část plochy pozemku pro uložení a manipulaci s kontejnery. Dle záměru by zde měly být dva kontejnery pro doposud chybějící službu - velkoobjemový odpad. Dále již známé kontejnery na plast a sklo. V neposlední řadě zde budou uloženy čtyři menší kontejnery na bioodpad, které budeme malotraktorem s traktorovým nosičem umisťovat po obci, abychom občanům ulehčili možnost uložit posekanou trávu a větve. Manipulace s veškerými kontejnery a jejich obslužnost bude taková, aby nikdo nebyl obtěžován případným zápachem.

Přístup do prostor sběrného místa bude řešen na základě požadavků a zkušeností.

Stavební práce dle SoD s dodavatelem, vybraným na základě VZMZ, by měly započít v červnu 2018. 

- nakonec se začalo v červenci, což SoD umožňuje. Nejprve došlo k odstranění zeminy v místech, kde bude pokládána zámková dlažba. Na přiložených fotografiích můžete sledovat postup prací