Navigace

Obsah

Rekultivace černé skládky "Na Prostřední" - 2014

Musím vám s radostí oznámit, že se nám v letošním roce podařilo dokončit záměr, o kterém jsme na naší obci již dlouho diskutovali.

Jedná se o odstranění černé skládky na tzv. Prostřední cestě.

 

Původně se sem vozil biologický odpad, hnůj, tráva, listí, nicméně postupem času zde našly své místo - stavební sutě, plasty, větve, elektroodpad aj. Rozloha této skládky dosahovala již 1 ha.

 

Zlikvidovat černou skládku jsme se rozhodli z důvodu monitorování černých skládek a možnému finančnímu postihu obce, na jehož katastrálním území se skládka nalézá. Hlavním důvodem však byla ochrana životního prostředí a snaha zlepšit okolí naší obce. V současné době je zde sice ještě velká halda již protříděné zeminy, která bude Agronou Rpety, jež se nemalou mírou podílela na likvidaci skládky, rozprostřena

 

Odstraněním této skládky však vyvstává, kam nyní ukládat biologický odpad. Našli jsme řešení, o které byli všichni občané Neumětel informováni letákem do svých schránek.