Navigace

Obsah

Rekonstrukce vodní nádrže na náměstí obce

Všichni si již delší dobu všímáme žalostného stavu naší vodní nádrže na návsi,která je primárně určena k zadržování dešťové vody a sekundárně jako zdroj hasicí vody v případě požáru.
I když došlo k propadu části kamenných stěn, nádrž byla stále funkční. Vzhledem k pokračujícím deformacím stěn se zastupitelstvo rozhodlo, s finanční výpomocí MZe ČR, nádrž opravit a zamezit tak možným problémům, které by v budoucnu mohly nastat.

Všichni si již delší dobu všímáme propadu jednotlivých částí kamenných stěn a břehu na straně k silnici. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo k poměrně zásadní rekonstrukci této malé vodní nádrže. S financováním nám pomůže i dotace ze strany Ministerstva zemědělství ČR, a to ve výši 80% uznatelných nákladů akce.

Cílem je získat stabilizovaný zdroj vody (v krizovém řízení obce je tato nádrž, společně s Velkým rybníkem, vedena jako zásobník hasící vody pro případ požáru), který zlepší vzhled obce. Stěny budou z lámané žuly a bude pamatováno i na regulaci odtoku vody.

Před samotným zahájením stavebních prací bylo nutno vypustit nádrž, což se uskutečnilo v pondělí 15.4.2019. Dle informací realizační firmy se s pracemi začne na začátku května.

Dnes, 31.5.2019, jsou práce v plném proudu a nádrž získává svůj budoucí vzhled. Jsme přesvědčeni, že se našim občanům bude líbit.

Nádrž je dokončena a chystáme se na předání. Mezitím se realizační firma přestěhovala k lesnímu rybníčku - viz. další akce.

Občas nám zapšelo, někdy i vydatněji. Bohužel se nádrž naplňuje pomaleji než jsme se domnívali. Objednali jsme čistící soupravu u společnosti VaK Beroun a.s. a dnes, tj. 14.8.2019 nechali pročistit přívodní potrubí od parcel. Z rour průřezu 200 mm byly vyplaveny části montážní pěny, kus polystyrenu, prkénka a igelity. K tomu ještě usazeniny. Věříme, že po tomto pročištění a vydatnějším dešti se nádrž bude plnit rychleji než doposud a voda nebude rovnou odtékat kanalizací do potoka.

Konečně zapršelo. Ve 34. týdnu jsme se dočkali výrazného deště, který naštěstí nezpůsobil žádné problémy, ale naopak z větší části naplnit naši zrekonstruovanou návesní nádrž vodou. Pročištění potrubí tomu velmi pomohlo.

 MZe