Navigace

Obsah

Rekonstrukce chodníků Neumětely

Žádost o dotaci SFDI a MAS/IROP

Chodníky v naší obci nás trápí již řadu let. První žádost o dotaci na SFDI nám nebyla schválena, nicméně s druhou žádostí jsme již uspěli.

Mohu vás s radostí oznámit, že bylo byhověno žádosti obce Neumětely ohledně akce Rekonstrukce chodníků Neumětely. Tato akce bude finacována společně z rozpočtu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) pro rok 2019 a současně i z IROP, kde jsme požádali prostřednictvím MAS Karlštejnsko.

Součástí rekonstrukce chdníků bude i vybudování přechodů pro chodce včetně nasvícení, či míst pro přecházení. V úseku od prodejny COOP po vjezd do bývalého JZD bude provedena i výměna osvětlovacích těles.

SFDIIROPmas