Navigace

Obsah

Pokračování výstavby MK a chodníků v lokalitě Za Humny

ZO rozhodlo z obecního rozpočtu financovat pokračování výstavby místních komunikací a chodníků v lokalitě Za Humny.

Vzhledem k rozpočtu bude realizována ulice Lipová v šíři 4m a část ulice Okružní o šíři 6m.

Ve veřejné zakázce malého rozsahu zvítězila společnost STRABAG a.s.

Na začátku srpna započala stavební firma s vytyčováním a sejmutím vrchní vrstvy podkladu stávající komunikace. Postupně následují úpravy výšek kanalizačních šachet a instalace vpustí na dešťovou vodu. V současné době probíhá betonování silničních obrubníků, vytyčujících chodníky a vjezdy.

Za tímto účelem byli vyzváni majitelé nezastavěných pozemků, aby nám sdělili, kde plánují vjezdy. Pokud tak neučiní do stanovené doby, budou vjezdy zřízeny v místech dle schválené projektové dokumentace z roku 2006, na níž bylo vydáno stavební povolení.

27.8.2018 - jsou zabetonované silniční obruby a dnes byla položena první vrstva asfaltu. Současně v části MK Okružní byl dokončena zámková dlažba chodníku.