Navigace

Obsah

Oprava povrchu MK Pod Kuchyňkou

Stav komunikace Pod Kuchyňkou nás trápil již dlouhou dobu, stejně jako stav i dalších místních komunikací v naší obci.

Věděli jsme, že MMR ČR se chystá vypsat výzvu na dotaci na obnovu povrchu MK. Tyto výzvy mají vždy specifické podmínky, které určují výběr zvolených komunikací. První výzva umožňovala opravit povrchy komunikací Pod Kuchyňkou i komunikací V Chaloupkách. Naše první žádost o dotaci na tyto komunikace byla podána 14. ledna 2016. Bohužel jsme neuspěli, a nezbývalo nám čekat, zda bude vypsána výzva další.

Druhá výzva z programu MMR na obnovu místních komunikací byla zveřejněna s pozměněnými podmínkami, kterým přesně odpovídala pouze MK Pod Kuchyňkou. V této lokalitě bydlí i díky bytovým domům poměrně hodně obyvatel. Neváhali jsme a v pořadí již druhou žádost neprodleně podali 20.12.2016. Tato druhá žádost již byla kladně schválena a my mohli přistoupit k realizaci našeho záměru.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila společnost STRABAG, a.s.. Spolupráce s touto společností byla skutečně příkladná a během realizace se nevyskytly žádné problémy.

Stavba byla obci předána předávacím protokolem za účasti technického dozoru investora 31.7.2017. Pro zlepšení výjezdu obec ještě jako třešínku na dortu přidala i dopravní zrcadlo  :-)

Uvedený záměr Obnova místní komunikace v obci Neumětely byl z 50% podpořen z Programu obnovy a rozvoje venkova, DT5, Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

MMR ČR logo Publicita