Navigace

Obsah

Oprava místní komunikace na náměstí

Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci povrchu další místní komunikace v naší obci

V loňském roce jsme ze strany MMR ČR obdrželi dotaci na opravu povrchu MK od prodejny COOP kolem vjezdu bývalého JZD až po napojení na hlavní silnici. Součástí je i proluka kolem COOP dolů až za první bytovku, kde končí pozemky obce.

MMR

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila společnost STRABAG a.s., se kterou máme velice dobré zkušenosti. Součástí rekonstrukce bude i osazení několika kanálových vpustí k odvodu dešťové vody, viz.  Výkresová část. Začátek stavebních prací očekáváme březen/duben 2020. Na začátek roku 2020 se nám sešlo hned několik stavebních akcí, které se budou překrývat. Náročné to pro nás bude hlavně z hlediska získání prostor pro zřízení zázemí jednotlivých stavenišť.